SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Jürgen Leschinger
Joined
·
9,805 Posts
Heb gestemd! (benieuwd of een 'buitenstaander' ook mag meebeslissen..).


Dit stukje staat op de zibb-site:

Visies op nieuw gemeentekantoor in Den Haag tentoongesteld
In de MTS aan de Leyweg in Den Haag wordt deze week een tentoonstelling geopend met acht visies van architecten op het nieuwe Gemeentekantoor Leyweg. Alle Hagenaars krijgen zo tot en met 28 mei de mogelijkheid om hun voorkeur kenbaar te maken.

Voor de ontwikkeling van een nieuw gemeentekantoor aan de Leyweg, heeft het college van burgemeester en wethouders een selectie van acht architectenbureaus gemaakt, waarvan uiteindelijk één bureau de opdracht krijgt. Het gemeentekantoor omvat behalve het Stadsdeelkantoor Escamp ook een bibliotheekfiliaal en een kantoorgebouw. In de uiteindelijke keuze voor een bureau, betrekt het college het oordeel van een beoordelingscommissie en de stem van de Hagenaars. Volgens planning wordt de naam van het bureau dat de opdracht krijgt, voor de zomervakantie bekend gemaakt.

Schetsen
De schetsen van de acht architecten worden vanaf 27 april tentoongesteld en daarna gepubliceerd op de website www.denhaag.nl/gemeentekantoorleyweg. Ook organiseert de gemeente een of meer informatieavonden over het bouwproject. Hagenaars kunnen via de site hun voorkeur voor één van de visies aangeven. De Beoordelingscommissie toetst de ontwerpen onder meer op de kwaliteit van het ontwerp, de functionaliteit van het gebouw en de relatie met de omgeving. Daarnaast spelen in aanbestedingsprocedures de kosten een belangrijke rol.

Impuls
Met het nieuwe gebouw wil het college een impuls geven aan de verdere herstructurering en ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Het gebouw gaat een belangrijke rol spelen in een betere verbinding tussen het Wateringseveld en het Winkelcentrum Leyweg en de overige voorzieningen van de Escampboulevard. De nieuwbouw is gepland op de locatie van de voormalige MTS (Mondriaan College) aan de Leyweg.
 

·
Administrator
Joined
·
30,667 Posts
Ik heb Rietveld als eerste gestemd, met KCAP en Arets als twee en drie. Overigens wel apart om acht toch vrij grote bureau's te vragen voor een ontwerp.
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Bibelo said:
in mijn finale wint Erick van Egeraat associated architects het net van Rietveld Architects LLP. Wiel Arets wint de troostfinale :)
Ik schaam me diep, ik wist niet eens dat EEA hier een ontwerp voor had gemaakt en ik werk er notabene! Het is natuurlijk wel het mooiste ontwerp, dus allemaal stemmen op EEA!
 

·
Registered
Joined
·
519 Posts
Nieuw stadskantoor ook bewóónbaar

DEN HAAG - Het tweede stadhuis van Den Haag aan de Leyweg krijgt 17 verdiepingen en wordt 75 meter hoog met...


...een informatieplein, kantoren én woonappartementen.

In het driehoekige witte gebouw - ontworpen door de Amsterdamse architect Rudy Uytenhaak - komt plek voor 950 ambtenaren en het moet in 2010 klaar zijn.

Het college van burgemeester en wethouders stemde gisteren in met het voorstel van wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) voor dat nieuwe stadskantoor. Het gaat om een voorlopig ontwerp. Zodra de gemeenteraad het plan volgende maand goedkeurt, wordt dit verder uitgewerkt. Dit stadskantoor komt op de plek van de oude mts, op de hoek van de Leyweg en de Coevordenstraat. Het gebouw moet onderdak bieden aan het stadsdeelkantoor Escamp, een grote bibliotheek, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Belastingdienst en andere gemeentelijke diensten, waaronder de sociale dienst. Daarboven komen 46 appartementen met balkons, waarvan nog onbekend is of die te koop of te huur komen te staan.

Het stadskantoor krijgt net als het ’grote’ stadhuis (aan het Spui) een atrium. Op dat ’plein’ komen volgens het plan van Norder de gemeentelijke balies, het publieksinformatiecentrum van de GGD en de bibliotheek. De panden aan de Genemuidenstraat, de Loosduinseweg, de Thorbeckelaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië van waaruit de diensten naar de Leyweg verhuizen, komen leeg te staan. Huurovereenkomsten worden dan volgens de wethouder opgezegd en eigendom wordt verder ontwikkeld voor andere doeleinden. Norder benadukt dat veel van die gebouwen zijn afgeschreven.

Dit project moet Den Haag-Zuidwest een nieuwe allure geven. Naast dat kantoor worden in Zuidwest woningen gesloopt waar nieuwbouw voor in de plaats komt. Winkelcentrum Leyweg moet volgens Norder een soort tweede Haags centrum worden.
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts
" Winkelcentrum Leyweg moet volgens Norder een soort tweede Haags centrum worden. "

Het winkelcentrum is natuurlijk verbeterd maar er moet wat mij betreft een hoop gebeuren
wil ik dit als een tweede centrum gaan zien !!
 

·
Jürgen Leschinger
Joined
·
9,805 Posts
Voorlopig ontwerp Stadskantoor Leyweg afgerond

DEN HAAG - Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Stadskantoor Leyweg. Het gaat om een imposant, wit gebouw in de vorm van een driehoek, dat is ontworpen door architect Rudy Uytenhaak.
Het Stadskantoor Leyweg moet eind 2010 klaar zijn. Met de bouw van het Stadskantoor Leyweg is een investering gemoeid van ruim € 74 mln. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te stellenHet Stadskantoor Leyweg verrijst op de plek van de oude MTS, op de hoek van de Leyweg en de Coevordenstraat. Het gebouw van 17 verdiepingen (75 meter hoog) moet onderdak bieden aan het Stadsdeelkantoor Escamp, een grote bibliotheek, de GGD, diverse gemeentelijke diensten en 46 appartementen. Wethouder Marnix Norder van Bouwen en Wonen: “Dit Tweede Stadhuis staat symbool voor de grootschalige vernieuwingsoperatie in Den Haag Zuidwest. Het is een aanjager voor de hele Leyweg-zone, een baken in de omgeving, mooi en functioneel. Bovendien slaan we met het nieuwe Stadskantoor een brug tussen Wateringse Veld en de stad.”
Het Stadskantoor Leyweg krijgt net als het Haagse stadhuis aan het Spui een atrium. Op de begane grond komt een driehoekig informatieplein met de gemeentelijke balies, het publieksinformatiecentrum van de GGD en de bibliotheek. Op de 1e verdieping, centraal in de ruimte, komt de trouwzaal. Tot en met de 9e verdieping bestaat het gebouw behalve uit publieksfuncties vooral uit kantoorruimte, waarbij plek is voor ongeveer 950 medewerkers. Boven de kantoorverdiepingen (op de 10e tot en met de 17e etage) komen in totaal 46 appartementen. In de garage zijn ongeveer 180 parkeerplekken, waarvan 61 voor de appartementen.
Na akkoord vanuit de gemeenteraad wordt het voorlopig ontwerp nader uitgewerkt. Vervolgens wordt begin 2007 een bouwaanvraag ingediend. In de tweede helft van 2007 wordt de oude MTS gesloopt, waarna uiterlijk begin 2008 wordt gestart met de bouw van het Stadskantoor Leyweg.
Zodra het Stadskantoor Leyweg in 2010 klaar is, zullen diverse gemeentelijke diensten er hun intrek nemen. Andere gemeentelijke kantoren aan de Genemuidenstraat (huidige stadsdeelkantoor Escamp), Loosduinseweg (diverse diensten), Thorbeckelaan (GGD) en de Laan van Nieuw Oost-Indië (Belastingdienst) worden dan gesloten.

Bron: PropertyNL, 10 mei 2006
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top