SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
2,957 Posts
Discussion Starter · #5 ·
A to już trzeba Panów spytać :)
Tory tramwajowe nieczynne, niedługo przebudowa. Wydaje mi się że panowie siedzieli tam z jakimiś mapami więc pewnie branżowcy ;)
 

·
Great Ape Project
Joined
·
19,703 Posts
Pewnie ławka samobójców...

To miło, że miasto dba o potrzeby wszystkich swoich mieszkańców.

Zdjęcia z taką osią widokową często okazują się ostatnimi...

Aby nie zachęcać, nie dam maksa.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top