SkyscraperCity Forum banner

Moratorium | Moratorij | Мораторијум

33051 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  LordMarshall

Members/Contributors/Readers of the Bosnian forum on SSC:

The moratorium is in force for POLITICAL and Off-topic discussions. Posts that don't belong in forum's main topic are not welcomed. The topic is clear and rules are known. Posts and threads that are not related to the construction and skyscrapers can be opened in the subforum "Razno" but also make sure not to go too much in off-topic discussions.
_________________________________________________________________


Članovi/Suradnici/Čitatelji bosanskog foruma na SSC-u:


Moratorij je na snazi za POLITIČKE i Off-topic rasprave. Postovi koji spadaju u ovu temu nemaju što raditi na forumu. Tema je jasna i pravila se znaju. Postove i teme koji nisu vezani uz izgradnju i nebodere možete otvoriti u podforumu "Razno" no pri tome također pripazite da se ne odlazi previše u off-topic.
_________________________________________________________________


Чланови/Сурадници/Читатељи босанског форума на ССЦ-у:


Мораторијум је на снази за ПОЛИТИЧКЕ и Оф-топик расправе. Постови који спадају у ову тему немају шта да раде на форуму. Тема је јасна и правила се знају. Постове и теме који нису везани уз изградњу и небодере можете отворити у подфоруму "Разно" но при томе такође припазите да се не одлази превише у оф-топик.
See less See more
5
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
Status
Not open for further replies.
Top