SkyscraperCity Forum banner

?

Most Fordoński

1269 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  nikmin
1 - 7 of 7 Posts
Ja osobiście nie lubie za bardzo ziarna, ale imho zdjęcie jest bardzo ładnie skadrowane.

7/10
Ten most w rzeczywistości jest koloru zielonego (+ żółte barierki). Zastosowałem tutaj ziarno i kolorystykę old photo, celem nadania zdjęciu trochę przyciężkiego, industrialnego klimatu...
Nie lubię takiego "postarzania" zdjęć...7/10
Ziarno nawet niezłe, ale nie na dopalonym niebie... Ogólnie fajne :) 7/10
Sephia jest okay, ale ziarno już niekoniecznie.
8/10
fota mi sie bardzo podoba, nawet kolorek "sepii" super dobrałes -cos jak kolor rdzawej stali , troche to ziarno mi nie pasi, 8/10 (bo tez 1984 na forum jest;))
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top