SkyscraperCity Forum banner

Mostar | Мостар - Katedrala Kristova Uskrsnuća

16805 Views 65 Replies 23 Participants Last post by  VITESKI RED ZMAJA
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

  • Like
Reactions: Nikola_subic
1 - 3 of 3 Posts
Franjevačka crkva poslje rata, mislim da se ovo moglo obnoviti u izvornom obliku bez rušenja:


Ovakav je zvonik bio u izgradnji


Zbog potreba vjernika crkva je proširena i to podržavam, ali zvonik je već napravljen iz inata, mislim realno ne uklapa se nikako, da je to Zagreb, Sarajevo, pa bi se i uklopilo, ali u Mostar nikako. I inače da li je u planu fasada i na zvonik, ili će ono ostati onako sivo uvjek?
  • Like
Reactions: kokosov orah
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top