SkyscraperCity Forum banner

Mostar | Мостар - Katedrala Kristova Uskrsnuća

17463 Views 65 Replies 23 Participants Last post by  VITESKI RED ZMAJA
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 66 Posts
Nažalost je točno, projekt franjevačke crkve je najobičniji politički statement koji nema veze sa arhitekturom niti religijom kao takvom. Izvorni prijeratni izgled bila je skladna austrougarska cjelina crkve, samostana, tiskare i one dodatne zgrade sa strane. Sada je ostao samo samostan i golema betonara, a sve okolo je poravnano i pretvoreno u parking. Što se tiče i ambijentalne i estetske vrijednost, to je nepopravljiva šteta. Konkatedrala na planiranoj poziciji bila je također politički projekt od početka, jer je neka vrsta "kulturološke" linije razdvajanja, franjevačka-hnk-konkatedrala. To je naravno jedna druga tema kojom se ovdje ne treba baviti (ipak primarno razglabamo o arhitekturi i urbanizmu) ali adekvatno urbanističko rješenje je talac problema bivše "centralne zone". Kada se to riješi, riješit će se i sve drugo vezano za taj prostor.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Isto tako vjerovatno je problem što je cijeli potez od HNK do Mepada nekadašnja centralna zona/prva linija i teško da će se tu u bliskoj budućnosti išta uraditi kako treba, to je osinje gnijezdo u koje se malo koji političar usudi dirati. Također se stalno govori i o izgradnji islamskog centra, tako da bi tu bilo sve načičkano minaretima, zvonicima, i HNK naprijed. Urbanistički horor. Crkvu bi se trebalo graditi na nekom drugom mjestu. I ona i HNK bi vjerovatno dosad bili završeni na nekoj drugoj lokaciji.
See less See more
1 - 2 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top