SkyscraperCity Forum banner

Mostar | Мостар - Katedrala Kristova Uskrsnuća

17442 Views 65 Replies 23 Participants Last post by  VITESKI RED ZMAJA
Gradnja Katedrale najavljena za ovu godinu.
Po meni bi puno uljepsalo onaj dio kod Mepasa.
Jos samo da dvoranu izgrade (koju ce otvoriti Bešlićev pra pra unuk).
Evo jedina slika koja postoji za ovu crkvu:

  • Like
Reactions: Nikola_subic
1 - 1 of 66 Posts
Pogled na nikad završeno djelo poznatog hrvatskog arhitekta Marijana Hržića
Foto: M. Glibić
2021.

View attachment 1424426 View attachment 1424429 View attachment 1424431 View attachment 1424433
Kao da su jučer postavljali kamen temeljac, a prošlo već 26 godina.
Ulica dr. Ante Starčevića ista, a ovamo Mepas, banke.

1426501
1426504
1426506
  • Like
Reactions: volimtebola
1 - 1 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top