SkyscraperCity Forum banner
21 - 40 of 66 Posts

· Registered
Joined
·
58 Posts
Ili ovu neo 'comiblock' Katedralu
Zvonik kao atrakcija u nekom lunaparku. :picard:

Usporedi to s crkvom iz bilo kojeg drugog razdoblja u povijesti sakralne umjetnosti i reci koja je ljepša, sakralnija, dostojanstvenija. Nije znači problem u različitim stilovima i promjenama nego to što je moderna sakralna arhitektura otišla u skroz suprotnom smjeru od svih drugih stilova kroz povijest. Prije se, bez obzira na stil, uvijek težilo postizanju neke određene estetske forme i ljepote, a u zadnjih 50 godina kao da se natječu tko će se što više odmaknuti od tog ideala i napraviti što bezličniju i što čudniju tvorevinu, nakačiti na nju križ i nazvati crkvom.
 

· Registered
Joined
·
5,560 Posts
Prije se, bez obzira na stil, uvijek težilo postizanju neke određene estetske forme i ljepote, a u zadnjih 50 godina kao da se natječu tko će se što više odmaknuti od tog ideala i napraviti što bezličniju i što čudniju tvorevinu, nakačiti na nju križ i nazvati crkvom.
Šta je toliko loše u ovoj crkvi ako ne gledamo zvonik?

 

· Registered
Joined
·
58 Posts
Svako vrijeme nosi svoje!
Uvijek je to glavni argument zagovornika modernističke crkvene arhitekture, ali ja stvarno ne znam na koji način suvremenost daje opravdanje za izgradnju 'ružnih' građevina. :dunno:

Možemo se mi pretvarati da je sve to samo stvar ukusa i subjektivno, ali realno, pojmovi ljepote i ružnoće imaju i neke objektivne kriterije koji su praktički univerzalni. U tom smislu, nikad u povijesti nije bilo toliko 'ružnih', neskladnih i profanih crkava koliko u zadnjih 50 godina.
 

· Registered
Joined
·
24,342 Posts
Mislim.da je potrebno napraviti razliku između moderne arhitekture i loše arhitekture^^

Kod ovih primjera nije uopšte problem što je arhitektura moderna, već što je iznimno loša! :eek:hno:

Prevedeno na stambene objekte, ovo bi bilo kao zgrade Babić Jablanica sa zeleno-narandžastom fasadom, a moderna arhitektura su isto tako i Waves zgrade.
 
21 - 40 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top