SkyscraperCity Forum banner

MOSTAR | Мостар - Mostar City Tower | 50m

29112 Views 95 Replies 22 Participants Last post by  AdiMostarac
Mostar City Tower | 50m

Lokacija: Šetalište Nikole Šubića Zrinjskog
Visina: 50 m:cheers:^^

Očekujem čitav pdf 3D vizualizacije pa zaljepim ostatak materijala (rendere). :banana:
1 - 3 of 96 Posts
Ima li išta novo za ovaj projekat?


Evo sta grade u Sarajevu :D
Da se ovako nasi hoce dosjetiti :p
Uskoro počinje izgradnja Mostar City Tower-aNa nekadašnjem imanju obitelji Nardelli iz Mostara, koje se nalazi na lokaciji između Španjolskog trga, parka Zrinjevac i obnovljenog šetališta, do jučer su se odvijali dinamični radovi u raščišćavanju velike parcele. Nasljednici porodice Nardelli prodali su parcelu i kući za nepoznati iznos, ali nema sumnje de je cijena sigurno bila "paprena" obzirom na veličinu nekretnine i njen cantralni položaj u odnosu na obnovljeni Španjolski trg i Gradski park. Prva žena mostarskog urbanizma nam je otkrila kako se radi o velikoj poslovnoj zgradi koja će nositi naziv Mostar City Tower. Zgrada će se sastojati od više međusobno povezanih etaža, a najveći dio zgrade će postati jedan od prepoznatljivih simbola grada kazala je Deronjić. Početak gradnje još nije točno definiran.

Izvor: Dnevni list.

Po ovome, zvanicno se trebao graditi Mostar Tower, ali cini mi se da grad opet nesto mulja :p
1 - 3 of 96 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top