SkyscraperCity Forum banner

MOSTAR | Мостар - Mostar City Tower | 50m

29152 Views 95 Replies 22 Participants Last post by  AdiMostarac
Mostar City Tower | 50m

Lokacija: Šetalište Nikole Šubića Zrinjskog
Visina: 50 m:cheers:^^

Očekujem čitav pdf 3D vizualizacije pa zaljepim ostatak materijala (rendere). :banana:
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 2 of 96 Posts
Meni ova lokacija uopste nije problem^^

Prvo, sta ima veze sto je na setalistu? Ako je dobar projekt, ako namjena bude takva da komunicira sa setalistem (shopping centar uz promenadu ili jos bolje atrij), to ce biti sasvim dobar rezultat.

Recimo, centar Rondo koliko god velik bio, sjajno komunicira sa svojim okruzenjem, i vjerujem da ga niko ne dozivljava kao strano tijelo, dok ona HT i Unicredit ili Hypo (?) zgrada pored, bez obzira sto u teoriji imaju primjerene dimenzije podrucju Rondao, u stvarnosti ubijaju u pojam jednu prelijepu ulicu!

Projektant ima dobru priliku, vidjet cemo da li ce je iskoristiti. Kao sto je neko napisao, render je zabrinjavajuce lose kvalitete :nuts:, nadam se da ne oslikava kvalitetu samog biroa? ^^

PS: kako bi ovdje bio izveden kolski prilaz objektu?
See less See more
Ja ne bih koristio termin "uklopiti", jer nema ni potrebe da se uklapa, naprotiv, što veći iskorak prema budućnosti je najpoželjniji.

Pitanje je da li je smisleno?
1 - 2 of 96 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top