SkyscraperCity Forum banner

MOSTAR | Мостар: SPO "bivša mljekara" [230 stanova] | COM

24854 Views 35 Replies 9 Participants Last post by  GiordanoBruno
Jedna od najvećih stambenih zgrada u BiH, u Mostaru vjerojatno druga najveća ili čak prva.

# 3 krila
# 230 stanova
# 7 katova + poslovno prizemlje


Tlocrt/baza:


Render, (jedno krilo, druga dva su iza)
See less See more
2
  • Like
Reactions: 1
1 - 20 of 36 Posts
230 stanova nije mala maca :eek:kay:

mozes li oznaciti lokaciju na GE?
Jap, bolje da je tako :lol:

Hvala za mapu
  • Like
Reactions: 1
Moje mišljenje je bilo da je to lokacija koja se ubila za kakav stakleni poslovni toranj od 18+ katova, ali eto "Manhattan" odnosno poslovni dio grada se razvija malo južnije tako da ćemo dobiti uskoro jedan stakleni toranj ali dolje na "čistini", uz park Zrinjevac. U kombinaciji s obnovljenom staklenom bankom (koju ćemo valjda dočekati), koja je također uz Zrinjevac, taj park će biti omeđen sa čak dva staklena tornja koja će se baš isticati jer u tom dijelu nema visokih zgrada. Zadovoljan sam s time, jer će biti vrlo urban doživljaj iz najvećeg gradskog parka.


Kada spominjemo stakleni tower, "Mostar Tower" će dosezati ovakvu visinu (zapravo za kat viši, plus terasa na vrhu) u svom glavnom dijeluNikola nam je otkrio da će imati isto plavo-zelenkastu boju stakla, ali će imati veću kvadraturu, mnogo širi i razgranatiji i sastojat će se od jednog ovakvog i 2 niža dijela, među njima jedan veliki okrugli.
Ovo je Agram toranj u Splitu izgrađen prije par godina, tada prvi i jedini poslovni stakleni toranj u Splitu. Kada su u pitanju ambiciozne građevine, Mostar ne zaostaje za Splitom. (Mepas Mall je veći od svih trgovačkih centara u Splitu npr.)
See less See more
Zgrade, pogotovo fasade Agram-a su sve i jedna koju sam dosad vidio :eek:kay:
I meni su predobre. Jako moderne i izdvajaju objekt od okoline. Nadam se da će biti nešto slično.
Takodjer - koliko sam cuo trebali bi u mojem Bihacu podici poslovnu zgradu pa se nadam da nece skrenuti s tog puta kvalitetne izgradnje.
Izgleda da su u Banjaluci odlučili da eksperimentišu sa fasadom.
:cheers::cheers::cheers::cheers:
Bit ce ok ova zgrada :cheers::cheers:
Meni izgleda skroz dobro.

Što misliš kako će se kretat cijena m2?
Ma bit ce ti 37-39 kvadrata (Jednosoban stančić) 102.000 KM :lol:
Evo ovdje u regulacjskom planu je ucrtana zgrada
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Stambeno poslovna zgrada "MLJEKARA" u Mostaru
Stambeno poslovna građevina katnosti garaže (-2 etaže) + prizemlje (poslovni dio) + 6 etaža (stambenog dijela)


See less See more
10
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 36 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top