SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
58 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Slike su odlične, jedino što posljednja fotografije nije nikako iz Mostara.
Sorry, potpuno si u pravu u pitanju je Sarajevo potez prema konaku. Ali u Mostaru par dana kasnije nije bilo nimalo manje svecano. Gotovo svukuda kuda je hodio prostirani su tepisi pred noge cara Josipa. Evo malo slika iz tih dana i naravno nista bez legedarnog gradonacelnika Muje Komadine. 

·
Registered
Joined
·
23,253 Posts
1995?

 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top