Skyscraper City Forum banner

?

1 - 8 of 8 Posts

·
Banned
Joined
·
4,072 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ciemno jest? jest
odrapane ściany są? są
odpadające kawałki sufitu są? są
pomazany każdy centymetr? pomazany
plamy na podłodze? jedna sztuka
lampy jak z krematorium? jarzą się
drzwi donikąd? nawet nie chcę wiedziec co jest za nimi
lokals w wyrywającym się pitbulem? nadchodzi

To czego jeszcze brakuje? :gaah:
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top