SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 7 of 7 Posts

·
Owce
Joined
·
4,644 Posts
mnie tak za- brud, omszalosc i nienowoczesnosc ;) ciut za ciemne na dole 9/10
 

·
Banned
Joined
·
4,140 Posts
Discussion Starter · #6 ·
No zwyczajne, a czemu nie? Mimo wszystko wydaje mi się przyjemne, takie w sam raz, żeby powiesic na białej ścianie minimalistycznego mieszkania.

Drugie zdjęcie wstawiłem z treścią i drugim dnem to też się nie podoba. Jak życ? ;)
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top