SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 623 Posts

·
re re re ra ra ra
Joined
·
4,737 Posts
They look pretty good :eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
27,955 Posts

·
Registered
Joined
·
20 Posts
My Towerland SkyTowers Etabının ilk inşaat fotoğrafları


Projenin Genel Görünüşü


A Blok (41 Kat-160m)


B Blok (31 Kat-130m)


My Towerland Projesinin diğer etaplarının yapılacağı arsanın genel görüntüsü 

·
Registered
Joined
·
20 Posts
Aslında arsanın tamamı fotoğraflara sığmadı. Arsa toplamda 258 bin metrakaredir. Ağaoğlu bu arsaya toplamda 4000 konut yapmayı ve böylece My World projesinden daha fazla konut inşaa etmeyi hedefliyor.
 
1 - 20 of 623 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top