SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 6 Posts
sehir hakkinda izlenimlerinide alsak iyi olurdu
Tabi, zaten devam edecektim daha. Ekleyeceğim fotolar var.

Şehir tam yaşanılacak türden... Hem sakin hem de kültür sanat aktivitelerinden gece hayatına kadar pek çok konuda tatmin edici. Aşırı derecede düzenli, nufüs yoğunluğu da az, çıkıp gezebiliyorsunuz rahatça.

Benim gezdiğim yerlerde toplu taşıma büyük oranda tramvaylarla sağlanıyor, otobüsler daha çok gece hatlarında ortaya çıkıyor. Tüm şehir bisiklet yollarıyla kaplı durumda ve bisiklet kullanımı epey yoğun. Hatta şehir merkezinde araç trafiğinden ziyade bisiklet trafiği var diyebiliriz.

Ortalarında I Amsterdam yazısını da içeren dev bir yeşil alan olan müzerle çevrili müzeler bölgesi diyebileceğimiz yer:


Şehri gezerken rastgele gittiğim cadde ve sokaklar:
DSC_1882 by 07onur, on Flickr​
See less See more
15
1 - 2 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top