SkyscraperCity Forum banner

N17 | DENDERMONDE - WILLEBROEK

1418 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  Meurisse
wegenenverkeer.be

Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in de nabije toekomst een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. In het voorjaar van 2019 wordt de gewestweg volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid investeert 3,4 miljoen euro om de weg veiliger en comfortabeler te maken voor fietsers en voor automobilisten.


De eerste voorbereidende werken starten reeds op 13 november 2017 wanneer een aantal bomen langs het traject gerooid en nutsleidingen verplaatst worden. Klik hier voor meer informatie over de hinder en de omleidingen tijdens het rooien van de bomen.

Update 08/11/2017: De eigenlijke heraanleg van de N17 start in het voorjaar van 2019. Vanaf maandag 13 november 2017 zullen er wel reeds voorbereidende werken plaatsvinden (rooien van bomen en nutswerken). Tijdens het rooien van de bomen wordt de Provincialeweg uit veiligheidsoverwegingen gedurende twee weken volledig afgesloten voor het verkeer. Er zijn verschillende omleidingen voorzien voor het verkeer. Meer informatie kan u hieronder terugvinden.​

Nieuwe fietspaden voor de Provincialeweg
AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt, wil de Vlaamse overheid niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

​Huidig wegprofiel:


Wegprofiel op korte termijn met tijdelijke fietspaden:


Toekomstig wegprofiel met vrijliggende fietspaden:Enkele ontwerppunten in detail
Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp


Het kruispunt van de Provincialeweg met de Oppuurseweg/Lippelodorp wordt heringericht tot een lichtengeregeld kruispunt. De verkeerslichten zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Om de doorstroming op de N17 zo goed mogelijk te garanderen zijn verkeerslichten in dit geval te verkiezen boven bijvoorbeeld een rotonde. Een rotonde schakelt verkeersstromen gelijk, wat hier geen goede keuze zou zijn omdat de verkeersintensiteiten van de hoofdweg (N17) en de zijstraten erg verschillend zijn. Op een lichtengeregeld kruispunt zijn overstekende fietsers ook beter zichtbaar en kan het kruispunt conflictvrij (d.w.z. zonder conflicten tussen verschillende verkeersstromen) geregeld worden.

Op het kruispunt komen er ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneilanden op de Provincialeweg. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en voor afslaand verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien. De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst zodat ze meer tegenover elkaar komen te liggen.

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan


Ook aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met nieuwe middeneilanden. Ook hier komen er langs beide zijden van de Provincialeweg nieuwe fietspaden. Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad tevens dubbelrichting. Voor verkeer komende van Dendermonde wordt een linksafslagstrook voorzien. Het verkeer op de Provincialeweg (hoofdweg) zal voorrang krijgen op het verkeer van de Oude Heirbaan.

Enkelrichtingsfietspaden langs N17
Langs beide kanten zal de Provincialeweg uitgerust worden met enkelrichtingsfietspaden. Een apart fietspad in beide richtingen is immers veiliger voor fietsers dan een dubbelrichtingsfietspad. Een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde zou betekenen dat iedereen die aan de andere kant fietst, verplicht wordt om de gewestweg over te steken. Dat vergroot de kans op conflicten met het autoverkeer en onveilige situaties. Voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietser, zijn fietspaden langs beide kanten dan ook een betere oplossing.

Voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden zijn er een aantal onteigeiningen nodig, maar dat zou ook het geval geweest zijn bij de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad. Wat ruimte-inname betreft maakt een enkel- of dubbelrichtingsfietspad dus weinig verschil.

Timing en planning heraanleg Provincialeweg (N17)

De start van de heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Momenteel is men de komende maanden echter ook aan het werk aan de N41. Tijdens de werken aan de N17 loopt er een omleiding langs de N41. Bij het afstemmen van de detailplanning bleek dat de hinder veel te groot zou zijn als beide werven tegelijk zouden uitgevoerd worden. Daarom is beslist de eigenlijke werken voor de heraanleg van de N17 uit te stellen tot het voorjaar van 2019.

Wel beginnen er reeds vanaf 13 november 2017 voorbereidende werken met impact op de verkeerssituatie. Ter voorbereiding van de heraanleg van de N17 moeten de bomen langs de weg gerooid worden en moeten de nutsmaatschappijen aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen.

Bomen rooien: vanaf 13 november 2017
Vanaf 13 november 2017 worden de bomen langs de N17 gerooid. Dit is nodig om plaats te maken voor het nieuwe fietspad. Wanneer AWV in de verdere toekomst het fietspad verder van de rijbaan zal verplaatsen, zullen er nieuwe bomen geplant worden. In de huidige heraanleg komen de bomen echter nog niet terug. Het kappen van de bomen zal 2 weken in beslag nemen. Tijdens de werken zal de N17 volledig afgesloten worden en wordt het verkeer omgeleid (zie hieronder).

Werken nutsleidingen: vanaf 26 november 2017
Eens de bomen gerooid starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken starten vanaf 26 november en duren tot eind februari 2018. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm maar om veilig te kunnen werken zal één rijstrook van de rijweg ingenomen worden. Door middel van tijdelijke lichten kan het verkeer beurtelings de werfzone kunnen passeren. De omleiding voor doorgaand en zwaar verkeer en de omleiding voor fietsers blijven gelden.


Bereikbaarheid en omleidingen tijdens rooien bomen

Tijdens het rooien van de bomen zijn twee omleidingen voorzien.

1. Het zwaar verkeer (boven 3,5 ton) wordt omgeleid via N16 (Willebroek – Puurs – Bornem – Temse – Sint-Niklaas) / E17 / N41 (Sint-Niklaas – Hamme – Dendermonde).

Op de N41 wordt de komende maanden ook gewerkt. De timing en fasering van de werken wordt zo op elkaar afgestemd dat de omleiding van deze werken niet door een andere werf gestuurd wordt.2. Het lokale verkeer (de lokale omleiding is verboden voor alle verkeer boven 3,5 ton) wordt als volgt omgeleid:

  • Verkeer komende van Dendermonde wordt via Fok – Dorekensstraat – Keten – Pandgatheide – Nijven – Lippeloseweg richting Mechelen of Puurs geleid.
  • Verkeer komende van Mechelen wordt via Oppuurseweg - Lippeloseweg – Voortstraat – Oppuursdorp – Wilgenweg – Pandgatheide – Keten – Dorekenstraat – Fok naar Dendermonde geleid.
Om deze omleiding veilig te stellen en sluipverkeer te vermijden, wordt in volgende straten eenrichtingsverkeer ingevoerd:

Nijven (richting Lippeloseweg), Voortstraat (richting Lippeloseweg), Schaddekensdries (richting Nijvendries), Voortstraat (richting Oppuursdorp), Wilgenweg (richting Pandgatheide).3. Ook voor fietsers is een omleiding voorzien. Via de Heibosstraat, de Damstraat, de Vekenstraat, Driehuizen en Breutheide bereiken zij opnieuw de Provincialeweg. Deze omleiding geldt in beide richtingen.Tijdens de nutswerken (vanaf 26 november) blijft lokaal verkeer in twee richtingen afwisselend mogelijk. Dit wordt geregeld door tijdelijke lichten. Zwaar verkeer (+3,5t) blijft echter de 'grote' omleiding langs de E17 volgen.

Communicatie
In september 2017 vond er een informatievergadering plaats waarop meer uitleg werd gegeven over het rooien van de bomen en de nutswerken en welke hinder dit met zich meebrengt (de presentatie hiervan kan u downloaden in de rechterkolom op deze pagina onder 'documenten'). Wanneer de precieze timing, fasering en aanpak van de werken op de N17 bekend is, zal AWV hier nog uitgebreid over communiceren. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen willen we sterk aanbevelen om zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief over dit project.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.​
See less See more
8
1 - 4 of 4 Posts
En daar gaat weer een Schauvliegen-bos tegen de vlakte...
en wachten tot de onteigeningen rond zijn eer er deze bomen terug komen

AWV was eigenlijk van plan om al gelijk aansluitend te starten met de heraanleg maar deze is dus uitgesteld tot 2019


wegenenverkeer.be

Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands uitgesteld naar 2019 omwille van werken op omleidingsweg N41

Gepubliceerd op 08/11/2017 - 16:08

De heraanleg van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands zal met een jaar uitgesteld worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt deze beslissing om de verkeershinder in de regio te beperken. In 2018 worden er immers ook werken uitgevoerd op de N41 die geldt als omleidingsweg tijdens de heraanleg van de N17. De voorbereidende werken gaan wel door zoals gepland en starten vanaf maandag 13 november. Tijdens het rooien van de bomen is de Provincialeweg gedurende twee weken volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.


Heraanleg N17 uitgesteld naar voorjaar 2019
De eigenlijke heraanleg van de Provincialeweg in Sint-Amands was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. De komende maanden zal AWV echter ook aan het werk zijn op de N41 tussen Sint-Niklaas en Dendermonde. Tijdens de werken aan de N17 loopt er een omleiding langs de N41. Bij het afstemmen van de detailplanning bleek dat de hinder veel te groot zou zijn indien beide werven tegelijk uitgevoerd zouden worden. Daarom is beslist de eigenlijke werken voor de heraanleg van de N17 uit te stellen tot het voorjaar van 2019.

Vanaf maandag voorbereidende werken
Ter voorbereiding van de heraanleg van de N17 moeten de bomen langs de weg gerooid worden en moeten de nutsmaatschappijen aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Het rooien van de bomen start op maandag 13 november en zal twee weken in beslag nemen. Er wordt gestart met het rooien vanaf de rotonde De Haan om vervolgens op te schuiven richting het kruispunt Lippelodorp/Oppuurseweg.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Provincialeweg gedurende deze periode volledig afgesloten. Voor voetgangers blijft de werf toegankelijk, maar fietsers, auto’s en vrachtwagens worden omgeleid:

  • Plaatselijk verkeer richting Dendermonde wordt omgeleid via de Oppuurseweg, Lippeloseweg, Voortstraat, Oppuursdorp, Wilgenweg, Pandgatheide, Keten, Dorekensstraat en Fok.
  • Plaatselijk verkeer richting Willebroek rijdt om via Fok, Dorekensstraat, Keten, Pandgatheide, Nijven, Lippeloseweg en Oppuurseweg.
  • Doorgaand en zwaar verkeer (>3,5 ton) tussen Dendermonde en de A12 in Willebroek moet omrijden via de N16, de E17 en de N41.
  • Fietsers rijden om via de Heibosstraat, de Damstraat, de Vekenstraat, Driehuizen en Breutheide. Deze omleiding geldt in beide richtingen.

Omleidingskaarten zijn beschikbaar op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/sint-amands.

Eens de bomen gerooid zijn, starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken starten vanaf 26 november en duren tot eind februari 2018. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm maar om veilig te kunnen werken zal één rijstrook van de rijweg ingenomen worden. Door middel van tijdelijke lichten kan het verkeer beurtelings de werfzone kunnen passeren. De omleiding voor doorgaand en zwaar verkeer en de omleiding voor fietsers blijven gelden.​
See less See more
wegenenverkeer.be

Nieuwe Provincialeweg (N17) in Sint-Amands komt later, maar mét vrijliggende fietspaden

Gepubliceerd op 29/05/2018 - 15:50

De planning en de aanpak voor de grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands is gewijzigd. Oorspronkelijk zouden behalve het wegdek ook de fietspaden worden vernieuwd, maar de huidige ligging van de fietspaden - naast de rijbaan - zou daarbij in eerste instantie behouden blijven. Later, na de nodige grondverwervingen, zouden de fietspaden dan plaats maken voor vrijliggende fietspaden die verder van de weg liggen. Nu is echter beslist om de heraanleg van de Provincialeweg meteen uit te voeren mét vrijliggende fietspaden. Omdat hiervoor grondverwervingen nodig zijn, zullen de werken nog niet in 2019 kunnen starten.


Nieuwe aanpak en timing voor heraanleg
De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden aangelegd worden.

Na overleg met de gemeente Puurs en Sint-Amands is beslist om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Zo kan van het uitstel van de werken gebruik gemaakt worden om meteen de definitieve heraanleg voor te bereiden.
Het belangrijkste voordeel is echter dat de omwonenden en omgeving niet twee keer op verschillende jaren tijd met ingrijpende werken met ernstige hinder geconfronteerd worden.

De start van de werken behouden in het voorjaar van 2019 is echter niet mogelijk. De onteigeningen die nodig zijn om vrijliggende fietspaden aan te leggen, kunnen niet binnen die tijdsspanne uitgevoerd worden. Wanneer de werken starten hangt af van hoe vlot de grondverwervingen verlopen. AWV is volop bezig met de voorbereidingen hiervan.


Grondverwervingsproces opgestart
Op dit moment worden de onteigeningsplannen opgemaakt en in de loop van de zomer worden de eigenaars van de betrokken percelen uitgenodigd voor een infosessie en een eerste gesprek. Daarna starten de individuele, financiële onderhandelingen. Gezien het gaat om tientallen grondverwervingen zal dit proces enige tijd in beslag nemen.


Verdere stappen
Naast het proces van de grondverwervingen loopt tegelijkertijd het ontwerp- en vergunningsproces om de werken voor te bereiden. In de loop van 2019 bereidt AWV de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor. Zo is de vergunningsprocedure afgerond eens de onteigeningen klaar zijn. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning zullen alle geïnteresseerden het nieuwe ontwerp kunnen inkijken.


Lokale herstellingen waar nodig
Het wegdek van de N17 is niet in goede staat en moet nog enkele jaren wachten op een ingrijpende vernieuwing. Om er voor te zorgen dat de veiligheid niet in het gedrang komt, volgt AWV de staat van het wegdek op en voert waar nodig in tussentijd lokale herstellingen uit.​
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top