SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #1 ·
wegenenverkeer.be

25 april 2014

Plannen voor nieuwe Brusselsesteenweg (N2) in Herent voorgesteld

Posted in Persberichten, Vlaams-Brabant

In Herent werden woensdagavond de plannen voor de nieuwe Brusselsesteenweg (N2) voorgesteld aan de omwonenden en handelaars van de steenweg. Op termijn komt er een systeem van ventwegen – of parallelwegen – die een vlottere verkeers-doorstroming combineert met een betere bereikbaarheid voor de vele handelaars en veiligere fietspaden. De plannen moeten nog definitief goedgekeurd worden door de regionale mobiliteitscommissie. Een startdatum voor de werken aan ‘de garageboulevard’ is er nog niet.


Ventwegensysteem voor betere Brusselsesteenweg (N2)

In de plannen die woensdag voorgesteld werden, wordt het verkeer opgesplitst in doorgaand en lokaal verkeer. Doorgaand verkeer is verkeer dat via de Brusselsesteenweg naar zijn bestemming rijdt, terwijl het lokaal verkeer op de Brusselsesteenweg of in de buurt moet zijn. De combinatie van deze verkeersstromen zorgt vaak voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het ventwegensysteem maakt hier een einde aan. Dit systeem wordt aangelegd vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de Terbankstraat.
Niet meer wildparkeren op of naast de Brusselsesteenweg

Op dit moment gebeurt het vaak dat klanten of leveranciers zich op de middelste rijstrook of in de zijbermen parkeren. Dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Leveringen zullen op het terrein van de winkel afgehandeld worden, waardoor de vrachtwagens het verkeer niet meer ophouden. Door het wegnemen van de zijbermen en de middenstrook kunnen bezoekers en leveranciers hier ook niet meer parkeren. Dat moet op het terrein van de handelszaken gebeuren.

Rotondes voor veilige keerbewegingen

Het systeem van ventwegen maakt ook een einde aan wagens die heel de Brusselsesteenweg moeten oversteken om op hun bestemming te geraken. Wie in een winkel aan de overkant van de straat moet zijn, kan die enkel nog bereiken via de ventweg. Het verkeer kan die ventweg bereiken via een van de drie rotondes die aangelegd worden. Bij het verlaten van de handelszaak gebeurt hetzelfde. Het verkeer rijdt verder op de ventweg tot aan een van de rotondes en kan dan terugdraaien of de baan voor het doorgaand verkeer nemen.

Meer veiligheid voor zwakke weggebruikers

Voor de voetgangers en vooral de fietsers wordt de Brusselsesteenweg een pak veiliger. In haar huidige vorm zijn er ongeveer 60 conflictpunten waar fietsers en autoverkeer elkaar kunnen kruisen. Dankzij het ventwegensysteem wordt dit herleid naar 12, een daling van 80%. Fietsers krijgen aparte fietspaden die tussen de hoofdbaan en de parallelbanen komen, afgescheiden met lage struikjes voor een goede zichtbaarheid.

Impact voor bewoners van Diependaalweg en Van Couwenhovelaan

Voor de bewoners van de woningen die via de Diependaalweg en de Van Couwenhovelaan aansluiting hebben op de Brusselsesteenweg, verandert de bereikbaarheid van hun wijk. De Diependaalweg zal uitkomen op de ventweg tussen de rotonde aan de Grote Molenweg en de E314. Hier zal een rechts in-, rechts uit-principe gelden. Dit wil zeggen dat de toegang tot de Diependaalweg enkel via de rotonde aan de Grote Molenweg kan. Wie vanuit de wijk naar de Brusselsesteenweg rijdt, volgt eerst de ventweg tot aan de rotonde aan de E314 en kan daar kiezen om in de richting van Leuven, Brussel of de snelweg te rijden.

De bestaande aansluiting van de Van Couwenhovelaan verdwijnt. De bewoners krijgen een nieuwe toegang via de rotonde aan de Terbankstraat en moeten niet via de ventweg rijden om hun woonwijk te bereiken of te verlaten.

Definitieve beslissing dit voorjaar

De plannen die woensdag voorgesteld werden, worden in de komende maanden nog besproken op een regionale mobiliteitscommissie (RMC) waarin onder andere de gemeenten Herent en Leuven maar ook de politiezone, de provincie, De Lijn en ook AWV zitten. Als zij de plannen voor het ventwegensysteem goedkeuren, worden het concept verder uitgediept. Een concrete startdatum voor de werken is er nog niet.

Overleg met handelaars

In het voorbije jaar werden de plannen al regelmatig besproken met de handelaars van de Brusselsesteenweg. Omwille van de mogelijke impact op hun handelszaak werd gezocht naar oplossingen die voldoen aan de voorwaarden voor een betere Brusselsesteenweg en de bereikbaarheid van hun handelszaak. Dit overleg wordt ook in de toekomst verder gezet.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
N700

wegenenverkeer.be

Bilzen: Aanleg omleiding Spelverstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds begin augustus aan de aanleg van de omleiding van de Spelverstraat. De oude Spelverstraat sluit aan op de Maastrichterstraat (N2) en de nieuwe zal aansluiten op de rotonde ter hoogte van de Maastrichterstraat (N2) en de Alden Biesensingel (N700).


Momenteel gebeuren deze werkzaamheden zonder hinder voor het verkeer.

Voor de aansluiting van de nieuwe Spelverstraat op en de renovatie van de rotonde zelf zal het agentschap deze rotonde gedeeltelijk moeten afsluiten. De werkzaamheden starten op maandag 5 september en zouden ten laatste vrijdag 16 september klaar moeten zijn.

Vanaf dinsdag 6 september zal het lokale verkeer op de Maastrichterstraat (N2) kunnen blijven rijden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer op de Maastrichterstraat beurtelings de rotonde kan passeren.

Voor het verkeer op de Alden Biesensingel (N700) is er echter een omleiding voorzien. De Alden Biesensingel (N700) wordt immers afgesloten t.h.v. het kruispunt met de Biesenweg en Linnerbocht (N701). Als men bijvoorbeeld komende vanaf de E313 naar Maastricht wil rijden zal men dan de omleiding moeten volgen via de Riemsterweg (N745) en de Rode Kruislaan (N758).

Tijdens de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 september zal de rotonde volledig afgesloten worden in alle richtingen. De aannemer vernieuwt dan het wegdek. Alle verkeer volgt een lokale omleiding.

Opgelet: Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #3 ·
heeft eigenlijk weinig of niets met de fietsostrade te maken, wel met een belangrijke verbinding hier naartoe

wegenenverkeer.be

Verkeerslichten maken kruispunt veiliger voor alle weggebruikers

Gepubliceerd op 14/10/2016 - 9:32

Het kruispunt van de Leuvensesteenweg (N2), de Prinsendreef en de Noodbosweg in Kortenberg wordt veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. Er worden verkeerslichten geplaatst en er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Een kwetsbaar pijnpunt in de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel wordt zo eindelijk aangepakt. “Het verkeer op en rond het kruispunt wordt vlotter en veiliger”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Dankzij deze investering wordt de fietssnelweg aantrekkelijker voor een nog groter publiek”.


Het kruispunt van de Leuvensesteenweg (N2), de Prinsendreef en de Noodbosweg in Kortenberg is berucht bij vele weggebruikers. Veel scholieren maken gebruik van de bushalte in de buurt en ook de gebruikers van de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel moeten het kruispunt over. Zonder verkeerslichten is de situatie er vaak gevaarlijk. Dat verzwakt ook de 26 kilometer lange fietssnelweg. “Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel – en dit kruispunt was een zwakke schakel”, beseft Weyts. “Daar komt nu verandering in”.

Het kruispunt in Kortenberg wordt nu uitgerust met verkeerslichten en veilige oversteken voor fietsers en voetgangers. De bushalte wordt verplaatst naar de andere kant van het kruispunt, waar een verhoogd perron aangelegd wordt zodat passagiers veiliger en comfortabeler kunnen in- en uitstappen. Om de verplaatsing van de bushalte mogelijk te maken, wordt het fietspad richting Brussel over een beperkte afstand dichter naar de woningen toe gebracht. Na de werken zal het verkeer voor alle weggebruikers structureel verbeterd zijn.

De voorbereidende werken zijn begonnen op 13 oktober. De aannemer plaatst bekabeling voor de verkeerslichten en voert werken in open sleuf uit in de Prinsendreef en de Noodbosweg. De eigenlijke herinrichtingswerken gaan van start op 7 november en duren ongeveer drie weken. Tijdens de werken blijft verkeer op de Leuvensesteenweg (N2) mogelijk in beide richtingen. Bepaalde voorbereidende werken worden ‘s nachts uitgevoerd om de hinder te beperken.

Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/kortenberg.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #4 ·
wegenenverkeer.be

Bilzen: Aanleg omleiding Spelverstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt sinds begin augustus aan de aanleg van de omleiding van de Spelverstraat. De oude Spelverstraat sluit aan op de Maastrichterstraat (N2) en de nieuwe zal aansluiten op de rotonde ter hoogte van de Maastrichterstraat (N2) en de Alden Biesensingel (N700).


Momenteel gebeuren deze werkzaamheden zonder hinder voor het verkeer.

Voor de aansluiting van de nieuwe Spelverstraat op en de renovatie van de rotonde zelf zal het agentschap deze rotonde gedeeltelijk moeten afsluiten. De werkzaamheden starten op maandag 5 september en zouden ten laatste vrijdag 16 september klaar moeten zijn.

Vanaf dinsdag 6 september zal het lokale verkeer op de Maastrichterstraat (N2) kunnen blijven rijden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer op de Maastrichterstraat beurtelings de rotonde kan passeren.

Voor het verkeer op de Alden Biesensingel (N700) is er echter een omleiding voorzien. De Alden Biesensingel (N700) wordt immers afgesloten t.h.v. het kruispunt met de Biesenweg en Linnerbocht (N701). Als men bijvoorbeeld komende vanaf de E313 naar Maastricht wil rijden zal men dan de omleiding moeten volgen via de Riemsterweg (N745) en de Rode Kruislaan (N758).

Tijdens de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 september zal de rotonde volledig afgesloten worden in alle richtingen. De aannemer vernieuwt dan het wegdek. Alle verkeer volgt een lokale omleiding.

Opgelet: Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.​

wegenenverkeer.be

Bilzen: Opening Spelverstraat en herinrichting kruispunt

Gepubliceerd op 09/01/2017 - 16:19

In de loop van donderdag 12 januari zal het Agentschap Wegen en Verkeer in Bilzen de nieuwe omleiding van de Spelverstraat, die Meershoven (N730) en de Maastrichterstraat (N2) verbindt, openstellen aan de zijde van Meershoven. Hierdoor zal de volledige, nieuwe weg in gebruik zijn.


Door deze nieuwe weg zal de verkeersuitwisseling tussen Meershoven en de Maastrichterstraat vlotter en veiliger verlopen en het bedrijventerrein zal beter bereikbaar zijn. Dankzij deze nieuwe verkeerssituatie zal daarenboven de verkeersdruk in de Spelverstraat verminderen en de verkeersleefbaarheid verhogen.

Onmiddellijk na de ingebruikname van de nieuwe weg zal de aannemer starten met de heraanleg van Meershoven (N730) tussen de Spelverstraat en het kruispunt met de nieuwe weg. Tijdens deze werkzaamheden zal hij de riolering vernieuwen en het wegdek en de fietspaden opnieuw aanleggen. In een volgende fase zal het agentschap dan het kruispunt van Meershoven met de nieuwe weg inrichten en tevens verkeerslichten plaatsen.

Gedurende deze werkzaamheden zal het agentschap Meershoven ter hoogte van de werkzone in beide richtingen afsluiten. Het agentschap voorziet omleidingsroutes via de nieuwe weg. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Brabantsestraat, voetgangers kunnen te allen tijde langs de werfzone.

De vooruitgang van het project is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar deze werkzaamheden zouden ten laatste tegen het bouwverlof van 2017 klaar moeten zijn.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #5 ·
wegenenverkeer.be

Kuringersteenweg (N2), Hasselt: Herinrichting Kuringersteenweg richting Hasselt

Gepubliceerd op 26/04/2017 - 14:55

Tijdens het weekend van 29 en 30 april zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Kuringersteenweg richting Hasselt heraanleggen ter hoogte van het kruispunt met de Crutzenstraat.


De aannemer zal het wegdek vernieuwen en de aanzet aanleggen voor de aansluiting met de busbaan achter de KMO-zone. Tegelijkertijd zal hij ook de middenberm in deze zone opbreken om in een latere fase opnieuw aan te leggen.

Om de verkeershinder tijdens de winkeluren te beperken, start de aannemer pas zaterdagavond om 20.00 uur. Hij moet ten laatste dinsdagochtend 2 mei om 06.00 uur klaar zijn. Om deze timing te kunnen halen, zal de aannemer ook ‘s nachts werken.

Vanaf dinsdag 2 mei gaat de aannemer verder met de afwerking van de Crutzenstraat. Deze zou eind mei klaar moeten zijn. Door o.a. een aantal onvoorziene verplaatsingen van de nutsleidingen zijn de werkzaamheden 1 week vertraagd t.o.v. de originele planning.

Verkeerssituatie
De Crutzenstraat blijft enkel open voor het verkeer komende van de Kuringersteenweg. Voor wie de Kuringersteenweg wil bereiken geldt een omleiding via Kuringen Centrum. De bezoekers van de winkelzone kunnen de parking via de Herkenrodesingel blijven verlaten.

Vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 2 mei kan het verkeer op de Kuringersteenweg, door middel van doorsteken in de middenberm, in beide richtingen over 1 rijstrook rijden. Vanaf dinsdagochtend zullen in beide richtingen alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn.

Fietsers kunnen altijd langs de werfzone blijven rijden via bestaande of tijdelijke fietspaden en oversteekplaatsen.

Het agentschap zal voorafgaande aan de volgende fase opnieuw communiceren over de volgende stappen van het project.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #6 ·
wegenenverkeer.be

Kuringersteenweg (N2), Hasselt: Kuringersteenweg 1 nacht afgesloten in beide richtingen

Gepubliceerd op 24/05/2017 - 13:31

In het kader van de aanleg van een busbaan zal het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens de nacht van 29 op 30 mei de Kuringersteenweg in Hasselt in beide richtingen afsluiten om het wegdek af te werken en de markeringen aan te brengen.


Het agentschap zal de Kuringersteenweg vanaf maandagavond 21.00 uur afsluiten ter hoogte van de werfzone. Wie Hasselt wil bereiken of verlaten, kan dan omrijden via het op- en afrittencomplex Hasselt-Zuid. Ten laatste dinsdagochtend om 06.00 uur moet de Kuringersteenweg weer open zijn voor het verkeer.

In de daaropvolgende nachten zal het agentschap o.a. ook het wegdek van de Crutzenstraat afwerken en de detectielussen voor de verkeerslichten plaatsen. Gedurende de afwerking van de Crutzenstraat (30 op 31 mei) geldt een lokale omleiding. Tijdens de andere werken kan het verkeer steeds in alle richtingen blijven rijden.

Vanaf 8 juni zal het agentschap vervolgens de verkeerslichten instellen en op elkaar afstellen. Op de Kuringersteenweg zal dit telkens buiten de spitsuren en met politiebegeleiding gebeuren.​
Herstelling betonplaat op Brusselsesteenweg (N2) in Herent

Gepubliceerd op 24/05/2017 - 18:04

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in de week van 29 mei tot 2 juni 2017 een betonplaat op de Brusselsesteenweg (N2) in Herent. De betonplaat bevindt zich ter hoogte van kilometerpunt 21.15 en is door de warme temperaturen van de voorbije dagen omhoog gekomen. Tijdens de werken kan het verkeer afwisselend de werfzone passeren (alternerend verkeer) met behulp van tijdelijke verkeerslichten.
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #7 ·
wegenenverkeer.be

Kuringersteenweg (N2), Hasselt: start volgende fase van aanleg busbaan

Gepubliceerd op 01/06/2017 - 13:35

Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de volgende fase van de aanleg van de busbaan ter hoogte van de Crutzenstraat in Hasselt. In de loop van de volgende weken zal de aannemer een nieuwe weg aanleggen in de zone tussen de Kuringersteenweg en de spoorweg.


Om deze nieuwe weg aan te kunnen leggen, moet er eerst nog een nieuwe riolering komen die o.a. onder de ventweg langs de Hendrik van Veldekesingel aan de buitenzijde van de ring zal lopen. Hiertoe zal het agentschap deze ventweg en de doorgang onder de ring tijdelijk afsluiten vanaf dinsdag 6 juni. De bedrijven blijven bereikbaar via een tijdelijke toegang.

Tegen het bouwverlof zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn.
 

· Registered
Joined
·
612 Posts
Wat mij opviel is dat men niet meteen tramsporen voorziet voor de tram naar Maastricht terwijl die iets verderop richting station wel al liggen. (Of het staat niet goed op de plannen) Wat dus wilt zeggen dat men alles binnen 2-3 jaar terug mag opbreken...
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #9 ·
wegenenverkeer.be

Leuvensesteenweg (N2) in Kortenberg een week lang afgesloten rijrichting Leuven

Gepubliceerd op 20/10/2017 - 12:33

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit vanaf 25 oktober een week lang de Leuvensesteenweg (N2) af in de rijrichting van Leuven. Een aannemer voert dan onderhoudswerken uit aan het wegdek van de gewestweg in Kortenberg, ter hoogte van de rotonde aan D’Ieteren. Het doorgaande verkeer wordt aangeraden om tijdens de werken de E40 te gebruiken voor verplaatsingen tussen Brussel en Leuven. Na die eerste week zal de aannemer nog ongeveer een week werken op een aantal andere locaties in Kortenberg (centrum Kortenberg en t.h.v. de Meerbeekstraat) en in Herent. Ter hoogte van de Diependaalweg in Herent zal er een week lang een systeem van alternerend verkeer ingevoerd worden. Op die dagen wordt er ernstige hinder verwacht - Wegen en verkeer raadt het verkeer aan om die dagen de E40 te gebruiken voor alle verplaatsingen tussen Leuven en Brussel.


Eerste week (25 oktober t.e.m. 1 november): rijrichting Leuven afgesloten aan D’Ieteren
Volgens de huidige planning zal de aannemer de werken ter hoogte van de rotonde aan D’Ieteren (waarbij een rijhelft afgesloten wordt en het verkeer in de twee rijrichtingen alternerend zal rijden) uitvoeren van woensdag 25 oktober tot en met 1 november. Aangezien de Leuvensesteenweg dan afgesloten zal zijn voor het verkeer in de rijrichting van Leuven, raadt Wegen en Verkeer de weggebruikers aan om dan de E40 te gebruiken voor verplaatsingen van Brussel naar Leuven.

Tweede week (1-8 november): alternerend verkeer in Herent
Ook tijdens de werken in Herent aan het kruispunt van de Diependaalweg zal de rijweg voor de helft afgesloten worden. Die werken zullen uitgevoerd worden in de periode tussen 1 en 8 november. Zodra Wegen en verkeer een duidelijker zicht heeft op de planning, zal het de pers inlichten met een volgend persbericht. Updates zullen ook gepubliceerd worden op de website www.wegenenverkeer.be/kortenberg. Aangezien het verkeer in de beide rijrichtingen sterk vertraagd zal verlopen tijdens de werken aan de Diependaalweg, raadt Wegen en verkeer het verkeer aan om die dagen de E40 te gebruiken voor verplaatsingen tussen Leuven en Brussel in de beide rijrichtingen.

Diependaalweg afgesloten
Tijdens de tweede fase van de werken zal de Diependaalweg enkele dagen afgesloten worden voor het verkeer. Opdat alle weggebruikers, de omwonenden van de werken en de bedrijven in de buurt tijdig op de hoogte zijn, zal Wegen en verkeer brieven bussen en vooraankondigingsborden plaatsen langs de weg.

De planning kan nog wijzigen. Belangrijke veranderingen zal Wegen en verkeer communiceren via de webspagina www.wegenenverkeer.be/kortenberg.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #10 ·
wegenenverkeer.be

Onderhoudswerken op de Brusselsesteenweg (N2) in Leuven: steenweg twee nachten afgesloten

Gepubliceerd op 26/10/2017 - 17:10

Wegen en Verkeer voert in de week van 30 oktober onderhoudswerken uit op de Brusselsesteenweg (N2) in Leuven, ter hoogte van de KBC-gebouwen. Om de werken uit te kunnen voeren, moet de aannemer de Brusselsesteenweg volledig afsluiten. Het verkeer zal al die tijd omgeleid worden via de E40.


De werken zullen doorgaan tijdens de week van 30/10 en 3/11 en zullen 2 avonden en 2 nachten duren. De werkzaamheden zullen telkens om 21u beginnen en de hele nacht doorgaan. De werken zullen telkens beëindigd worden voor de ochtendspits. Door slechte weersomstandigheden kan de planning wijzigen.

Hinder en omleidingen
Het verkeer zal worden omgeleid via de E40.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #11 ·
wegenenverkeer.be

N2, Bilzerbaan, Lanaken: asfaltwerken tijdens nacht van 3 op 4 november

Gepubliceerd op 30/10/2017 - 13:01

In het kader van de herinrichting van de Bilzerbaan in Lanaken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november de toplaag asfalt aanbrengen tussen de Tombestraat en de rotonde ter hoogte van de Kiezelweg (N78).


Rijweg volledig afgesloten voor alle verkeer
De aannemer zal de toplaag asfalt in één keer over de volledige breedte van de weg aanleggen. Daarom zal het agentschap de Bilzerbaan tijdens de werken in beide richtingen afsluiten en een omleiding voorzien. De werkzaamheden starten vrijdagavond 3 november om 18.00 uur en zouden ten laatste zaterdagochtend 4 november om 08.00 uur klaar moeten zijn zodat de handelszaken bereikbaar zijn.

Zaterdagochtend zal het agentschap de Bilzerbaan opnieuw openstellen voor het verkeer van Mopertingen richting Maastricht. In de andere rijrichting blijft de omleiding gelden tot het einde van het project. Volgens de huidige planning zal dat eind november zijn.

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #12 ·
wegenenverkeer.be

N2, Bilzerbaan, Lanaken: beide richtingen opnieuw open

Gepubliceerd op 30/11/2017 - 11:22

Vrijdagavond 1 december zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Bilzerbaan (N2) in Lanaken opnieuw in beide richtingen openstellen voor gemotoriseerd verkeer.


Met deze opening komt het einde van de herinrichting van de Bilzerbaan stilaan in zicht. In de loop van de volgende weken zal de aannemer o.a. de voetpaden, inritten en bermen verder afwerken. Om deze werken veilig uit te kunnen voeren, blijft de lokale omleiding voor fietsers nog tijdelijk gelden.

Eind december zouden de werkzaamheden volledig klaar moeten zijn.​
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #13 ·
wegenenverkeer.be

Onderhoudswerken op de Leuvensesteenweg (N2) in Zaventem

Gepubliceerd op 19/04/2018 - 8:48

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf donderdag 19 april onderhoudswerken uit op de Leuvensesteenweg (N2) in Zaventem tussen het kruispunt Lange Wagenstraat/Bareelstraat en het kruispunt met de Eversestraat. De aannemer zal er de oude betonplaten vervangen. Tijdens de werken beschikt het verkeer over twee versmalde rijstroken en er geldt een parkeerverbod langs beide kanten van de rijweg. Het einde van de werken is voorzien voor maandag 30 april.
 

· Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #14 ·
http://wegenenverkeer.be/persberich...-bekkevoort-werken-aan-fietspad-en-rijweg-ter

Correctie persbericht: Staatsbaan (N2) in Bekkevoort: werken aan fietspad en rijweg ter hoogte van op- en afrittencomplex E314

Gepubliceerd op 05/03/2019 - 14:38


CORRECTIE: op maandag 4 maart stuurde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een persbericht uit met informatie dat de op- en afrit E314 in Bekkevoort in de richting van Leuven tijdens de werkzaamheden aan de Staatsbaan (N2) afgesloten zou worden. Deze informatie klopt niet. Het is wel zo dat kruisende bewegingen op de Staatsbaan (N2) ter hoogte van de werfzone niet mogelijk zijn. Dit betekent concreet dat verkeer dat vanuit Bekkevoort komt de oprit E314 richting Leuven niet kan nemen. Wie op de E314 rijdt en vanuit Lummen komt, kan op de afrit niet linksaf draaien om richting Diest te rijden. Dit verkeer zal in beide gevallen omgeleid worden via het op- en afrittencomplex van Halen. De andere verkeersbewegingen blijven wel mogelijk.

Voor alle duidelijkheid voegen we de rest van het persbericht hieronder nog eens toe.

Meer info over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/bekkevoort.

Staatsbaan (N2) in Bekkevoort: werken aan fietspad en rijweg ter hoogte van op- en afrittencomplex E314

Op 11 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Staatsbaan (N2) in Bekkevoort. Over een afstand van 200m, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314, wordt het fietspad aan de noordzijde van de Staatsbaan geoptimaliseerd en de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aangepast. Volgens de huidige planning zijn alle werken voor het bouwverlof in juli afgerond.

Werkzaamheden Aquafin aan zuidzijde Staatsbaan afgerond
Nutsmaatschappij Aquafin voerde in een eerdere fase rioleringswerken uit aan de zuidzijde, richting Diest, van de Staatsbaan. Ook de fietspaden aan de zuidzijde werden aangepakt. Om ook de verkeerssituatie voor fietsers aan de noordzijde van de Staatsbaan veiliger te maken, optimaliseert AWV het fietspad. AWV past tijdens de werken aan het fietspad ook de indeling van de rijstroken richting Bekkevoort aan.

Doorgaand verkeer op Staatsbaan mogelijk tijdens de werken
Ter hoogte van de werken op de Staatsbaan blijft doorgaand verkeer tussen Bekkevoort en Diest steeds mogelijk in beide richtingen.

Staatsbaan (N2) in Bekkevoort: meer informatie over de werken vindt u op de webpaginawww.wegenenverkeer.be/bekkevoort.​
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top