SkyscraperCity Forum banner

N29 & R26 | BERINGEN - DIEST - TIENEN - CHARLEROI

1270 Views 6 Replies 1 Participant Last post by  Meurisse
wegenenverkeer.be

Onderhoudswerken op Tiensesteenweg (N29) in Glabbeek van 1 tot 4 augustus

Gepubliceerd op 27/07/2017 - 14:37

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert van dinsdag 1 augustus tot en met vrijdag 4 augustus 2017 onderhoudswerken uit op de Tiensesteenweg (N29) in Glabbeek. De werken worden uitgevoerd tussen het kruispunt met de Berkendreef en dat met de Craenenbroeckstraat. Beide kruispunten behoren niet tot de werfzone en blijven open voor het verkeer.


Eerst wordt het bestaande asfalt van de rijweg afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Door de vernieuwing van het asfalt zal het rijcomfort aanzienlijk verbeteren en de geluidshinder verminderen voor de omwonenden.

Maatregelen voor het verkeer
Tijdens de werken blijft verkeer op de Tiensesteenweg (N29) mogelijk in de richting van Diest. De weg wordt afgesloten in de richting van Tienen. Dit verkeer moet een omleiding volgen via de Staatsbaan (N2), Diestsesteenweg (N2), Leuvensesteenweg (N2), Tiensesteenweg (N223), Aarschotsesteenweg (N223) en Albertvest (N3).​
1 - 7 of 7 Posts
wegenenverkeer.be

Paalsesteenweg (N29), Beringen: Herinrichting t.h.v. complex 26

Gepubliceerd op 30/08/2017 - 12:35

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen, tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat, herinrichten om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid voor de fietsers te verhogen. De voorbereidende nutswerken starten op 11 september.


De krachtlijnen van het project
Slimme aanpassingen voor vlotter verkeer
Om het verkeer vlotter te laten rijden op de Paalsesteenweg en opstoppingen op de afrit te vermijden, zal het agentschap bijkomende rijstroken en afslagstroken aanleggen:

  • Op de afrit van de E313 komende van Luik komt een extra afslagstrook linksaf richting Beringen.
  • Op de Paalsesteenweg in de rijrichting van Beringen voorziet het agentschap een extra rijstrook vanaf de aansluiting met de E313 tot voorbij het kruispunt met de Industrieweg om de capaciteit van beide kruispunten te verhogen.
  • Een middenberm zal voorkomen dat verkeer linksaf kan slaan naar aanpalende percelen. Op deze manier is er geen vertraging voor het doorrijdend verkeer en vooral ook minder kans op conflictsituaties en ongevallen.
Aandacht voor fietsers
De Paalsesteenweg krijgt tussen de aansluiting met de E313 richting Antwerpen en de Katermeerstraat nieuwe, vrijliggende fietspaden. Ter hoogte van de kruispunten met de Zwanenbergstraat, de Industrieweg en de Katermeerstraat komen veilige oversteekplaatsen.

Vernieuwde bushaltes
Busreizigers zullen in de toekomst in alle veiligheid en met meer comfort kunnen op- en afstappen aan de nieuwe, beter uitgeruste bushaltes langs de Paalsesteenweg. De bussen van De Lijn krijgen een uitwijkhaven, zodat ze niet meer op de rijweg moeten stoppen. Hierdoor zullen ze het achterliggend verkeer niet meer ophouden.

Timing en verloop van de werken
Op 11 september starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zullen voornamelijk in de berm gebeuren en weinig of geen hinder voor het verkeer veroorzaken.

Aansluitend op de nutswerken start de herinrichting van de Paalsesteenweg. Dit zal vermoedelijk begin 2018 zijn. De riolerings- en wegeniswerken zullen in verschillende fasen gebeuren om de hinder te beperken. Zodra de volgorde hiervan en de precieze timing bekend zijn, zal het agentschap hierover communiceren.

Digitale nieuwsbrief
Geïnteresseerden kunnen zich via de webpagina www.wegenenverkeer.be/N29paalsesteenweg inschrijven op de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Plan

Download hier het ontwerpplan.
See less See more
wegenenverkeer.be

Paalsesteenweg (N29), Beringen: start herinrichting ter hoogte van op- en afrittencomplex

Gepubliceerd op 04/05/2018 - 10:22

Maandag 7 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen. In de loop van de volgende maanden zal het agentschap het stuk tussen de Katermeerstraat en de oprit naar de E313 richting Antwerpen heraanleggen. Daarnaast komt er op de afrit komende van Luik nog een extra rijstrook richting Beringen-centrum. Deze maatregelen moeten de doorstroming verbeteren en de veiligheid voor de fietsers verhogen.


De krachtlijnen van het project
Slimme aanpassingen voor vlotter en veiliger verkeer
Om de doorstroming te verbeteren, zal het agentschap o.a. bijkomende afslagstroken en rijstroken voorzien en de bushaltes buiten de rijbaan plaatsen. De aanleg van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen en aangepaste bushaltes zullen de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers verhogen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: ”Door in te zetten op een verbeterde, veiligere en vlottere weginfrastructuur, kunnen we de files verminderen. Hierdoor is tijdwinst en dus ook economische winst mogelijk. Daarnaast zetten we de mensen er ook toe aan om sneller gebruik te maken van de alternatieve vervoersmiddelen. Door de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer willen we de pendelaars aansporen om vaker gebruik te maken van de diensten van De Lijn. De verhoging van het comfort en de verkeersveiligheid voor de fietsers moet er voor helpen zorgen dat mensen sneller op de fiets springen.”

Timing en verloop van de werken
Van 12 mei (20.00 uur) tot eind juni: afrit 26 ‘Beringen’ vanuit Luik afgesloten, andere op- en afritten blijven toegankelijk

Vanaf 7 mei starten de aanpassingswerken langs de afrit voor het verkeer komende van Luik richting Beringen en Paal. In de eerste week werkt de aannemer enkel in de berm. Deze werken zullen nauwelijks of geen hinder veroorzaken.

Vanaf 12 mei (20.00 uur) tot eind juni wordt deze afrit afgesloten in het kader van de aanleg van de spitsstroken op de E313. Binnen deze periode zal het agentschap ook de afrit heraanleggen. Hierdoor blijft de hinder op de afrit in tijd beperkt.

Het agentschap voorziet een omleiding via het complex 25a ‘Tessenderlo’ en de Industrieweg.

De extra afslagstrook richting Beringen kan wel pas in gebruik genomen worden als ook de Paalsesteenweg volledig is aangepast, naar verwachting eind 2018.

Herinrichting Paalsesteenweg in drie grote fases
De werken op de Paalsesteenweg zelf zullen in 3 grote fases gebeuren om de hinder voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

Fase 1: rioleringswerken buiten de rijweg (juni tot augustus)
Fase 2: aanleg zuidelijk weghelft (augustus tot september)
Fase 3: aanleg noordelijke weghelft (oktober tot november)
Verkeer op Paalsesteenweg steeds mogelijk
Het verkeer op de Paalsesteenweg kan tijdens de werken steeds in beide richtingen blijven doorrijden. In de eerste fase werkt de aannemer buiten de rijweg en is de hinder beperkt. In fase 2 en 3 zal het verkeer over 2 versmalde rijstroken naast de werfzone kunnen rijden.

De zijstraten van de Paalsesteenweg zullen, in functie van de werken, tijdelijk afgesloten worden. Het agentschap voorziet dan lokale omleidingen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn bestemming kan bereiken en handelaars steeds bereikbaar blijven.

Bijkomende informatie / digitale nieuwsbrief
In de aanloop naar de volgende fases zal het agentschap hier opnieuw over communiceren.

Geïnteresseerden kunnen op de webpagina www.wegenenverkeer.be/N29paalsesteenweg steeds de algemene informatie terugvinden. Ze kunnen zich op deze pagina ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.​
See less See more
http://trafiroutes.wallonie.be/traf...06_-_Glimes-Jodoigne_-_lancement_chantier.pdf

Lancement d’un chantier de réhabilitation et de
sécurisation de la N29 entre Glimes et Jodoigne

6 juillet 2018

Un chantier visant à réhabiliter et à sécuriser la N29 (chaussée de
Charleroi) entre Glimes et Jodoigne, se déroulera dans les prochains
mois.


Concrètement, ces travaux visent à :
- Remplacer le revêtement de la chaussée de Charleroi (N29) entre
le carrefour avec la rue de Huppaye (inclus) et le carrefour
« Eurodye » (inclus) soit sur près de 5 kilomètres
- Sécuriser les pistes cyclables entre le carrefour avec la rue de
Huppaye et le carrefour avec la rue Pré du Pont (carrefour
« Renault ») afin de les séparer des flux de circulation
- Sécuriser les carrefours importants du tronçon par la création de
tourne à gauche
- Mettre en conformité les arrêts de bus situés sur le tronçon

(...)​
See less See more
http://wegenenverkeer.be/persberich...eringen-versmalde-rijstroken-vanaf-7-augustus

Vernieuwing Paalsesteenweg (N29), Beringen - versmalde rijstroken vanaf 7 augustus

Gepubliceerd op 31/07/2018 - 9:33

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Paalsesteenweg (N29) in Paal-Beringen tussen de oprit van de E313 naar Antwerpen en de Katermeerstraat. Zo zal de verkeersdoorstroming verbeteren en de veiligheid voor de fietsers verhogen. Vanaf 7 augustus zal het doorgaand verkeer er in elke richting over een versmalde rijstrook moeten rijden. De middenberm wordt dichtgezet en ook de zijstraten ten zuiden van de Paalsesteenweg worden afgesloten.


Na het bouwverlof starten de rioleringswerken aan de zuidkant van de Paalsesteenweg. De werfzone strekt zich uit vanaf de op- en afrit van de E313 richting Antwerpen tot voorbij het kruispunt met de Katermeerstraat-Buitingstraat. Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden. De aangelegen handelszaken en bedrijven blijven steeds bereikbaar.

Lokale omleidingen voor bestemmingsverkeer en fietsers
De middenberm van de Paalsesteenweg zal tijdens deze werken worden dichtgezet. De noordelijke zijstraten, en dus ook de carpoolparking, zijn vanop de N29 enkel te bereiken wanneer u vanuit de richting van Beringen komt. Het verkeer vanuit Paal of vanaf de snelweg kan deze zijstraten bereiken via de Beverlosesteenweg.
De zuidelijke zijstraten (Buitingstraat en Zwanenbergstraat) zullen enkel via een omleiding te bereiken zijn. Deze zijn immers afgesloten van de Paalsesteenweg.
Ook fietsers kunnen niet langs de werfzone passeren. Er wordt een omleiding in beide richtingen voorzien aan de zuidkant van de Paalsesteenweg.

(...)​
See less See more
http://wegenenverkeer.be/persberich...n-beringenbaan-n29-diest-klaar-op-26-november

Onderhoudswerken aan Beringenbaan (N29) in Diest klaar op 26 november

Gepubliceerd op 21/11/2018 - 12:45

Het Agentschap Wegen en Verkeer beëindigt op maandag 26 november 2018 de onderhoudswerken aan de Beringenbaan (N29) in Diest. Sinds 1 oktober werd er gewerkt tussen het kruispunt met de Blanklaarstraat en de Meldertsebaan (N725) en de grens met Paal.


Wegen en Verkeer heeft de betonplaten van de Beringenbaan (N29) tussen het kruispunt met de Blanklaarstraat en de Meldertsebaan (N725) en de grens met Paal vernieuwd door een nieuwe betonverharding. De werken werden uitgevoerd in twee fasen zodat de Beringenbaan (N29) tijdens de werkzaamheden steeds beschikbaar bleef voor het verkeer richting Diest.


Beringenbaan terug vrij vanaf 27 november
Op maandag 26 november borstelt de aannemer de werfzone een laatste keer waarna de tijdelijke werfsignalisatie wordt weggehaald. Dit betekent dat de Beringenbaan (N29) vanaf dinsdag 27 november terug volledig toegankelijk is in beide rijrichtingen. Wegen en Verkeer beëindigt hiermee de werken aan de Beringenbaan (N29) enkele weken vroeger dan gepland dankzij de uitstekende weersomstandigheden van de voorbije weken en de goede inzet van de aannemer.​
See less See more
http://wegenenverkeer.be/persberichten/vernieuwde-paalsesteenweg-gaat-vrijdag-open

Vernieuwde Paalsesteenweg gaat vrijdag open

Gepubliceerd op 20/12/2018 - 9:14

De vernieuwde Paalsesteenweg (N29) in Beringen opent voor de kerstvakantie. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwde de weg van aan de oprit van de E313 naar Antwerpen tot de Katermeerstraat. Zo zal de doorstroming verbeteren en de veiligheid voor de fietsers verhogen. In januari volgen nog enkele afwerkingen, zonder grote verkeershinder.


Deze week vinden de laatste werken plaats aan de signalisatie en de installatie van de nieuwe verkeerslichten. Ook de tijdelijke middenberm van betonnen new jerseys wordt stap voor stap opgeruimd. Tegen vrijdag 21 december zal de vernieuwde Paalsesteenweg geopend zijn voor alle verkeer.

Afwerking gaat verder in januari
De aannemers halen de vooropgestelde planning door stevig door te werken. Alle verkeer kan zo gebruik maken van de nieuwe weg voor de kerst. Na de kerstvakantie worden nog enkele bermen, inritten en bushaltes verder afgewerkt. Dat gebeurt zonder grote impact op het verkeer. Voor de veiligheid zullen fietsers dan wel tijdelijk terug een omleiding moeten volgen.

Veilige en vlotte doorstroming
Fietsers kunnen vanaf nu gebruik maken van vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen met een middeneiland. Ook de bushaltes worden verhoogd aangelegd, voor meer comfort. Om de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer te verbeteren in de omgeving, werd een extra afslagstrook aangelegd aan de afrit van de autosnelweg richting Beringen. Ook zal een extra rijstrook op de Paalsesteenweg, in combinatie met linksafslagstroken en middenbermen, moeten de doorstroming op de gewestweg gevoelig verbeteren.​
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top