SkyscraperCity Forum banner

N367 | BRUGGE - NIEUWPOORT

1214 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Meurisse
wegenenverkeer.be

Aanleg toplaag wegdek op N367 Stationsstraat in Gistel

Gepubliceerd op 16/10/2017 - 14:26

Op donderdag 26 oktober krijgt de N367 Stationsstraat in Gistel een nieuwe toplaag in asfalt. De werken zullen 1 dag in beslag nemen.


In augustus werden de greppels van de N367 Stationsstraat reeds vernieuwd. Ook de toplaag moest vernieuwd worden maar die timing werd door de aannemer niet gehaald vóór de start van het schooljaar.

Er werd daarom gezocht naar een nieuwe datum om die laatste werken alsnog uit te voeren. Dat zal gebeuren op donderdag 26 oktober.
Het wegdek van de Stationsstraat zal die dag afgefreesd worden tussen de Halve Maanstraat en de Markt. De rijweg zal volledig afgesloten zijn.
Er werd bewust gekozen om de werken op een donderdag uit te voeren aangezien de meeste handelszaken in de Stationsstraat die dag hun sluitingsdag hebben.

Tijdens de werken wordt de rijrichting van de Halve Maanstraat tijdelijk omgekeerd. In de Hallestraat zal het verkeer in beide richtingen toegelaten zijn.

Opgelet: de parking van B- Post, de Postwegel en de Oude Garenmarkt zijn tijdens de werken niet bereikbaar. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Callaertswalledreef, de Zevekoteheirweg en de Stampaerthoekweg.​
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top