SkyscraperCity banner

1 - 20 of 147 Posts

·
Registered
Joined
·
169 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
07/03 Twee bruggen werken zwart punt op N75 weg
Over de N75 - de rijksweg - in As worden twee nieuwe bruggen gebouwd: een voor auto’s en verderop een fietsbrug die aansluit op het toeristisch fietspad. Op die manier wordt een van de ‘zwarte punten’ in Limburg weggewerkt. De aanbesteding is nog voor dit jaar, vanaf 2009 worden de bruggen gebouwd. De middenberm wordt breed gehouden om er de eerste sneltram naar Lanaken-Maastricht op te laten rijden.

“Het kruispunt van de N75 en de Stationsstraat/Steenweg naar Maasmechelen is een gevaarlijk punt, in het verleden zijn hier veel ongevallen gebeurd”, zegt Gijs Moors van Wegen en Verkeer Limburg. “Vandaar dat het opgenomen is in de lijst van zwarte punten die moeten aangepakt worden.”

Die goedkeuring heeft Wegen en Verkeer meteen aangegrepen om het ‘grootser’ te zien en er een tweede brug aan te koppelen om fietsers en toeristen veilig over de rijksweg te brengen. Ook omdat het station van As één van de toeristische poorten van het Nationaal Park Hoge Kempen is.
“Het kruispunt gaan we ‘ongelijkvloers’ maken: de verkeerslichten verdwijnen en de N723 (Stationsstraat) zal over de N75 gaan lopen, met op- en afritten naar de rijksweg.”
Verderop, in de richting van Genk, komt dan de fietsbrug. “Die maakt de verbinding tussen het station van As en de nieuwe parking en de fietsroute aan de overkant van de N75”, zeggen Gijs Moors en burgemeester Miel Craeghs van As.

Die brug slingert zich door het landschap. “Omwille van het speelse aspect en om op een vlotte manier de verbinding te maken: we moeten door een beschermde boszone en hebben geprobeerd uit te komen op een plek waar de natuur het minst verstoord raakt.”
De keermuren langs de weg en de pylonen van de fietsbrug krijgen ook een natuurlijke look, die doen denken aan de nabijgelegen grindgroeves.
Middenberm
Onder meer omdat ze door natuurgebied moesten, liep het dossier vertraging op, maar nu zijn de grootste obstakels opgelost. De aanbesteding is nog voor dit jaar, volgend jaar worden beide bruggen gelijktijdig gebouwd. Het hele project wordt geraamd op 5 miljoen euro.
De middenberm van de N75 wordt alvast breed gehouden, omdat volgens de planning hier het traject van de eerste sneltramlijn van het Spartacusplan zal lopen.bron:www.hbvl.be
 

·
Registered
Joined
·
12,097 Posts
Kan de titel niet wat verduidelijkt worden? Er zijn namelijk zowat honderden straten in Vlaanderen die 'Europalaan' heten. Ik dacht bij het zien van de titel dat het topic de bruggen aan de Europalaan in Antwerpen zou behandelen.
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Idd, die titel mag verduidelijkt worden. "Twee bruggen Europalaan As - Maasmechelen?" :)

Het lijkt me een indrukwekkend plannetje om twee bruggen te plannen bij dat kruispunt. Het is ook een dure oplossing om een slingerende brug doorheen het landschap aan te leggen, maar het past wel in de visie van het Nationaal Park, aangezien het in de buurt van het station van As is. Een fietsbrug op die plaats is dan ook zeker een meerwaarde, zeker in het vooruitzicht van die sneltramlijn over de N75. (Als fietsster in Gent kan ik zeker vermelden dat tramsporen allesbehalve aangenaam zijn om over of langs te fietsen! :eek:hno:)
 

·
Registered
Joined
·
645 Posts
Ben wel benieuwd hoe ze daar een autobrug kunnen bouwen, want de afstand tussen de spoorweg en de Europalaan is maar heel kort. Dat gaat een steile helling geven:dunno:.


P.S. De bouw van de replica boortoren bij het station is ook gestart. De fundamenten zijn al gegoten.
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Aanbesteding liep tot 4.11.2008, dus de aanvang van de werken zal in 2009 zijn (prijs aanbesteding moest 280 dagen geldig blijven).

Locatie:N75 Europalaan x N723 Stationsstraat x N763 Steenweg naar Maasmechelen.
Omschrijving der werken: Aanleg ongelijkvloerse kruising type Hollands complex met fietsbrug. - Wegenis- en rioleringswerken.
G eraamde prijs: 7,5 / 8,5 miljoen euro.
Uitvoeringstermijn, vanaf de gunning:17 maanden.

Dat ze er maar vlug aan beginnen
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Bericht uit HBVL van enkele weken geleden:

Aparte bruggen voor fietsen en auto’s over Europalaan

23/03 Op de Europalaan (N75) in As worden ter hoogte van de Steenweg op Maasmechelen en de Stationstraat een fietsersbrug en een verbindingsbrug voor het gemotoriseerd verkeerd aangelegd. Er komen ook op- en afritten naar de Europalaan. Daarmee wordt het meest onveilige kruispunt in As verkeersveiliger. Kostprijs: 6,5 miljoen euro.
“We vragen al jaren om een veiliger en conflictvrij kruispunt”, zegt Jo Santermans, schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid. “We zijn dan ook verheugd dat Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest nu ook daadwerkelijk het gebied gaat herinrichten.” Meest opmerkelijk is de afgescheiden fietsersbrug die ten westen van het kruispunt wordt gebouwd. De brug verbindt de nog aan te leggen parking aan het station van As met het fietsroutenetwerk van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brug en het nieuwe fietspad worden in de eerste fase aangelegd. De brug bestaat uit een metalen constructie die momenteel wordt uitgewerkt in de werkplaatsen van Wegen en Verkeer. Verwacht wordt dat de montage ter plaatse binnen het jaar uitgevoerd kan worden. Dat kan gebeuren in een verlengd weekend. Tijdens die dagen wordt de Europalaan afgesloten en het verkeer omgeleid.

Omleiding

In een tweede fase wordt de eerste helft van de brug voor het gemotoriseerd verkeer aangelegd. “Die komt aan de kant van het centrum van As”, gaat Santermans verder. “Meteen worden aan die kant ook de wegen aangelegd die aansluiten op de Europalaan.” Tijdens die werken wordt in de middenberm van de Europalaan een tijdelijke verharding aangelegd zodat op het gedeelte richting Genk-Dilsen vier rijstroken gebruikt kunnen worden. Het verkeer van en naar het centrum van As wordt tijdelijk omgeleid. In een derde fase wordt aan de andere kant van de Europalaan de tweede helft van de brug en de aansluitingswegen aangelegd. Voor het doorgaand verkeer worden dan vier rijstroken gemarkeerd op de nieuwe rijweg aan de kant van Dilsen-Genk. Het verkeer van en naar het centrum van As wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Voor het verkeer van en naar Maasmechelen wordt een tijdelijke rijweg aangelegd met tijdelijke verkeerslichten. “Een concrete datum voor de start van de werken voor de tweede en derde fase kunnen we nog niet geven omdat die afhangt van de tijd die nodig is om de nodige gronden te verwerven,” besluit Santermans. In een laatste fase volgt de aansluiting van de Europalaan richting Genk-Dilsen. Kostprijs van het project bedraagt 6,5 miljoen euro.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,439 Posts
Diepenbeek: Kruispunt N76/N2 heringericht

BvL, 16 april 2009


Zwart kruispunt heringericht

Diepenbeek - Volgende week starten ingrijpende wegenwerken die het kruispunt van de drukke N76 en de N2 veiliger moeten maken. De werken zullen 3 maanden duren.

Wegen en Verkeer Limburg gaat het kruispunt uitrusten met onder meer langere afslagstroken en conflictvrije verkeerslichten. Alleen voor wie de N2 uit de richting van Bilzen wil afslaan naar Genk, blijft alles bij het oude. Op de andere 3 plekken waar je rechtsaf kan slaan, komen extra afslagwegen nog voor de verkeerslichten, zodat bestuurders minder lang moeten aanschuiven. "Voor de automobilisten moet dit tijdwinst opleveren", zegt schepen van Mobiliteit Pierre Leuraers. "Maar de situatie wordt vooral veiliger omdat de fietsers uit het drukke verkeer gelicht worden."
"Voor fietsers komt er onder de spoorwegbrug een doorgang. Tot aan die doorgang fietsen ze op een vrijliggend fietspad dat op geen enkele manier in aanraking komt met het autoverkeer", legt schepen Leuraers uit. "De N76 oversteken met de fiets is dus totaal uitgesloten. Wie vanuit Diepenbeek naar Bilzen of vanuit Kortessem naar Diepenbeek centrum fietst, moet wel de N2 op extra beveiligde fietsoversteekplaatsen dwarsen en kan zijn rit alleen voortzetten via de doorgang onder de spoorwegbrug. Deze fietspaden worden overigens eerst aangelegd, zonder hinder voor het autoverkeer."

Omleiding
Half mei starten dan de echte wegenwerken. Daarvoor wordt de N2 gedurende 1 maand afgesloten en komen er plaatselijke omleidingen in beide richtingen. Aan het kruispunt van de Katteweidelaan met de N76 komen tijdelijke verkeerslichten. De N76 blijft al die tijd berijdbaar, al zal het verkeer richting Genk gedurende 2 weken over 1 rijstrook moeten. De asverschuiving in het baanvak over de spoorwegbrug wordt immers weggewerkt zodat de rijbaan recht wordt.
In totaal zullen de werken 850.000 € kosten.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,439 Posts
Belang van Limburg, 19 november 2009

Tijdelijke verkeerslichten op Westerring

In afwachting van herinrichting zwarte kruispunten.

Genk - Op de kruispunten van de Kuilenstraat en de Nieuwe Kuilenweg met de Westerring komen tijdelijke verkeerslichten, in afwachting van een definitieve ingreep waardoor het verkeer elkaar niet meer zal kruisen.

Het was gemeenteraadslid Harrie Dewitte (pvda+) die hamerde op tijdelijke maatregelen op de Westerring: "Recent nog hebben dodelijke en levensgevaarlijke ongevallen aangetoond dat die weg hoogdringend beveiligd moet worden." Op 5 november nog kwam een 52-jarige man om het leven.
"Wegen en Verkeer, het Vlaams Gewest dus, beheert de Westerring", zegt de Genkse schepen van mobiliteit Michaël Dhoore. "We dringen al langer aan op structurele maatregelen, en we hebben ook een akkoord bereikt voor de volledige herinrichting van het gebied zodat er geen kruisverkeer meer mogelijk is. Maar het zal nog zeker anderhalf jaar duren vooraleer die werken van start gaan. Daarom hebben ook wij aangedrongen op tijdelijke maatregelen, en die komen er nu ook. Er komen tijdelijke verkeerslichten die afgestemd zullen worden op de verkeerslichten van het kruispunt met de Evence Coppéelaan. Als we dat niet doen, kunnen er tijdens de spits problemen ontstaan." De maatregel is voorgelegd aan de verkeerspolitie, en die ziet geen problemen.

6 maanden
Dhoore verwacht dat het zo'n 6 maanden zal duren vooraleer de tijdelijke verkeerslichten daadwerkelijk geïnstalleerd kunnen worden.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,439 Posts
Belang van Limburg, 20 april 2010

Werken Luikersteenweg duren zeker 8 maanden

Door buren gevreesde vaste middenberm komt er niet

Hasselt - De werken aan het gedeelte van de Luikersteenweg in Hasselt vanaf de Grote Ring tot aan de Henegauwberg gaan binnenkort van start. Tot begin 2011 wordt er gewerkt, in 4 fases, maar het verkeer zal er altijd kunnen passeren in beide richtingen.

Na afloop moet het wegdeel veiliger zijn, en zal de doortocht van Rapertingen groener en veiliger zijn. Ook aan het op- en afrittencomplex van de E313 wordt stevig gesleuteld. Opmerkelijk is dat de door de buren gevreesde vaste 'Berlijnse muur' als middenberm er niet komt.
"Het uitzicht zal erg lijken op dat van de Diestersteenweg in Kermt, zeker wat de doortocht van Rapertingen betreft", zegt schepen van Openbare werken Johan Vanmuysen. "We denken dan in de eerste instantie aan de verkeersveiligheid, maar ook aan de leefbaarheid van de buurt. Daarom ook dat gekozen is voor de komst van heel wat groen in het straatbeeld."
"Om de mobiliteit te behouden op de drukke invalsweg naar de stad, is geopteerd om in 4 fases te werken, waarbij die dan nog telkens in een linker- en rechterzijde van de steenweg zijn opgedeeld", legt schepen van Mobiliteit Rob Beenders uit.

Fases
"In de eerste fase komt het baanvak vanaf de Singel tot het Park Ekkelgarden aan de beurt. Daar komt aan beide zijden van de weg een dubbelrichtingsfietspad en een busbaan richting Tongeren. In het volgende deel, tot aan de Industriezone Ekkelgarden, zit de doortocht van Rapertingen. In dat gedeelte worden de 2 rijvakken die vanuit de stad komen, versmald tot 1, net zoals in de andere richting, over de hele lengte, het geval is. Aan de Hassaluthdreef en de Rapertingenstraat plannen we telkens minirotondes. Opvallend is ook dat Rapertingen voor het eerst voetpaden krijgt in het centrum."

Verkeerslichten
"Vanaf de industrie start dan de derde fase tot aan de Melbeekstraat. Net zoals aan het afrittencomplex Hasselt-Zuid zullen ook hier verkeerslichten komen die de trafieken regelen en beveiligen. Dat gebeurt omdat het één van de zwarte punten van Limburg is. Bedoeling is dat we daar tijdens de zomervakantie aan de slag kunnen om de hinder echt te beperken. Tussen de Melbeekstraat en de Henegauwberg krijgen we een wegprofiel zonder overrijdbare middenberm. Ter hoogte van de Trekschurenstraat komt ook daar een minirotonde."
De werken duren 240 kalenderdagen. Tegelijk wordt immers ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de nutsleidingen, waar nodig, verplaatst. Het hele project kost 7,5 mio €, waarvan Wegen en Verkeer en Infrax de grootste hap betalen. De stad Hasselt zelf zorgt voor de aanvulling.
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Bouwvergunning voor herinrichting kruispunt

Uit Het Laatste Nieuws


01-03-2012
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit jaar starten met de herinrichting van het drukke kruispunt van de N75 (Europalaan) met de N723 (Stationsstraat) en de N763 (Steenweg naar As) in As. Er komt een kruising met een brug over de Europalaan van As naar Maasmechelen en een aparte brug voor fietsers over de Europalaan. Voor As is dit het grootste verkeersproject ooit. Op het kruispunt gebeurden al veel zware ongevallen. Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters (Open Vld), ook burgemeester van Dilsen-Stokkem, kaartte de slechte staat aan in het parlement. "Spijtig dat minister Crevits nog niet kan zeggen wanneer de werken precies beginnen", zegt Peeters. "Voor het project is wel al de bouwvergunning afgeleverd", zegt minister Hilde Crevits (CD&V). "Het Aankoopcomité is nog bezig om enkele gronden te kopen. Als dat gebeurd is, kunnen we de precieze startdatum bepalen." De veranderingen zijn drastisch. De Europalaan komt iets lager te liggen, tussen de Stationsstraat en de Steenweg naar As komt een brug over de Europalaan. Nog over de Europalaan komt een aparte, ruim 150 meter lange, brug voor fietsers. (GBO)
� 2012 Het Laatste Nieuws
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Artikel uit het Nieuwsblad:

AS - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met de bouw van een fietsbrug boven de N75 (Europalaan) in As. De aannemer installeert in de loop van de volgende maanden de brugpijlers in de bermen. Dat zal geen verkeershinder met zich meebrengen.
De constructie van het brugdek gebeurt in de werkplaats. Zodra alles klaar is, zal de aannemer het dek op de pijlers monteren, wellicht tijdens een weekend in augustus. Het verkeer op de N75 wordt dan wel omgeleid. De fietsbrug zou in september klaar zijn. De kostprijs van het gehele project bedraagt een miljoen euro
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Vanop de site van Betonac:


In uitvoering:
Herinrichting van het kruispunt tussen de N75 en de N723/N763 (Stationsstraat/Steenweg op Maasmechelen). Aanleg van wegenis en rioleringen en de bouw van een betonnen wegbrug en een metalen fietsbrug.

Opdrachtgever:
Vlaamse Overheid, Wegen en Verkeer Limburg

Aanneemsom:
€ 7.653.290,62

Uitvoeringsperiode:
2012-2014
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Ondertussen zijn de werken al wat gevorderd:

Aansluiting fietspad op parking oud station As:


Helling richting N75, Kant As:Zicht van brughoofd, over de N75, richting Maasmechelen:
Aansluiting van nieuwe fietspad, op het bestaande, naast de weg As-Maasmechelen:Aansluiting op bestaand fietsroutenetwerk, richting Genk/opglabbeek:Kijkrichting fietsroutenetwerk richting Maasmechelen:


Brughoofd kant Maasmechelen van N75. Hier zal de helling door de brug zelf gemaakt worden:


Sokkels voor de brugpijlers:
Zicht over de N75 richting As:Zo, nu is het wachten tot ergens eind september, wanneer ze de N75 gedurende een weekend gaan afsluiten, voor de plaatsing van de metalen brugconstructie.
Ik zal proberen erbij te zijn.
 

·
Registered
Joined
·
1,080 Posts
Ondertussen zijn ze begonnen met de montage van de eerste metalen brugonderdelen, aan de kant van Maasmechelen.

Vanaf de aansluiting met de fietsbrug, wordt het fietspad ook verbreed en krijgt het een nieuwe aansluiting met de weg As-Maasmechelen:


Start van de helling, kant Maasmechelen:


 

·
Registered
Joined
·
645 Posts
... En ondertussen moet er al behoorlijk worden aangeschoven aan de (voorbereidende) werken voor de bouw van het viaduct (kruispunt N75 - Stationsstraat - Weg naar Maasmechelen).

 
1 - 20 of 147 Posts
Top