SkyscraperCity Forum banner

Klasycznie :)

1 - 9 of 9 Posts

·
Healesville Sanctuary
Joined
·
1,772 Posts
10:)
Ładne zdjecie, niby takie zwyczajne z wycieczki, inne od tych wymuskanych, podkolorowanych artystycznych fot jakie tu zazwyczaj się umieszcza, ale uwazam ze i tak pasuje:)
 

·
Mam bez liku...
Joined
·
7,856 Posts
To chyba bardziej lato przypomina? No, i ta flara :bash:
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top