SkyscraperCity Forum banner

Oceny:

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
191 Posts
Myślę, że powinieneś zastanowic się nad tematem, zanim w ogóle wyciągniesz aparat z futerału - bardzo pomaga to przy kadrowaniu i szukaniu kadrów. Wyobraź sobie, że szukasz kolorów, jakiegoś uczucia (np. radości, smutku), albo czegokolwiek co Tobie przyjdzie na myśl. Jeżeli chodzi o samo zdjęcie, prawie nic na nim nie widać: wielka błękitna plama (niebo + szarobłękitna elewacja), 2 mniejsze w odcieniach brązów (pozostałe elewacje) i ptaki. Na pewno powinieneś pamiętać o kadrze, oraz podstawowych elementach wyrazu: formie, linii, wzorze...

Ostrością/mydlem nie trzeba się zbytnio przejmować - no, cbyba, że jesteś wyznawcą "Wielkiej Żylety" :p
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top