SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

·
Я.
Joined
·
6,311 Posts
Kolega emti wykazał wyjątkową skromnosć:) gdyż waga tego konkursu jest wysoka. Mam nadzieję,ze dalej będzie Ci szło tak dobrze i ze za kilka lat będziemy oceniać (na same dziesiątki) Twoje budynki w rate a building:)

Gratulacje!
 

·
Registered
Joined
·
6,749 Posts
Gdzieś można zobaczyć w jaki sposób "architekt dokonał harmonijnego połączenia istniejącej zabudowy poprzemysłowej z nowym obiektem użyteczności publicznej, wykazując dojrzałość formalną i techniczną"?
 

·
oj tam, oj tam
Joined
·
2,309 Posts
Discussion Starter · #8 ·
jacekq said:
Gdzieś można zobaczyć w jaki sposób "architekt dokonał harmonijnego połączenia istniejącej zabudowy poprzemysłowej z nowym obiektem użyteczności publicznej, wykazując dojrzałość formalną i techniczną"?
od 14 czerwca 2006 przez 10 dni w Agorze, później w galerii banku Bise (dwa miesiące).

a fragmenty tutaj:
http://i9.photobucket.com/albums/a63/emti/Projekty/PL_SYNTEZA.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a63/emti/Projekty/str1_A_PL.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a63/emti/Projekty/str1_B_PL.jpg
http://i9.photobucket.com/albums/a63/emti/Projekty/str1_C_PL.jpg

no i oczywiście dziękuję :)
 

·
...
Joined
·
12,386 Posts
Ja już i trzymałem kciuki i gratulowałem nie raz, ale z wielką chęcią zrobię to jeszcze raz. Gratuluje wygranej i życzę kolejnych, a jeszcze bardziej życzę urealnienia Twoich projektów :)
ps. czekam na jakąś emtowską zabudowę na Łasztownii ;)
 
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top