SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
696 Posts
Discussion Starter · #3 ·
lublinek hala globus :banana:

największa i najnowocześniejsza wielofunkcyjna hala w regionie lubelskim …

* powierzchnia użytkowa - 12 334 m2
* powierzchnia płyty głównej - 1800 m2
* kubatura obiektu - 78 450 m3
* maksymalna ilość miejsc siedzących na widowni - 4119 (3781 na górze, 312 na dole - trybuny mobilne, miejsca na płycie głównej - 1600.
* maksymalna wysokość obiektu - 23,80 m
* maksymalna długość budynku - 87,5 m
* maksymalna szerokość budynku - 67,5 m
* monitoring obiektu - 50 kamer
* parking bezpośrednio przy hali - 300 miejscKlub LHT Lublin
AZS Lublin
Nazwa hali Hala Globus
Adres ul. Kazimierza Wielkiego, Lublin
Liczba krzesełek 3700
Liczba miejsc dostawianych 300
Liczba miejsc na koncertach 6000
Inauguracja 14 października 2006 r.
Inne Jest to bardzo fukcjonalna hala. Służy zarówno szczypiornistom jak i hokeistom, koszykarzom czy piłkarzom halowym. Posaida bardzo dobre nagłośnienie, oświetlenie, widoczność, jeden z najlepszych parkietów na świecie.


:cheers:
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top