SkyscraperCity Forum banner

Nakhon Ratchasima | National Mammoth Museum

1272 Views 5 Replies 1 Participant Last post by  napoleon
Khon Kaen | Phu Wiang Fossil Research Center and Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130164120

Lampang | Northern Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130163973

Nakhon Ratchasima | Khorat Fossil Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1583301

Pathumthani | National Geological Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=130164454

Ubon Ratchathani | Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=99337714

Kalasin | National Dinosaur Museum https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=957996
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
คืนฟอสซิลช้าง ดึกดำบรรพ์ ให้ชาวโคราช

ไทยรัฐออนไลน์ 13 ก.ย. 2552

นายกโรตารีเยาวราช มอบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ คืนให้ ม.ราชภัฏโคราช คาดอายุไม่ต่ำกว่า 2-11 ล้านปี เผยซื้อต่อมาจากพ่อค้าตลาดนัดจตุจักร ต้องการส่งกลับถิ่นกำเนิด


เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 ก.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา บริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ นายสมศักดิ์ ปริสุทโธเหมทานนท์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานและตัวแทนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ นายทรงศักดิ์ นิธิปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และ นางยุพา ทาโสด นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ รับมอบฟอสซิลขากรรไกรและฟันช้างดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ของโคราชที่พบใน อ.เฉลิมพระเกียรติฯ ถูกนำไปวางขายที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อมา นายฉัตรพงษ์ ฐิตชัยโรจน์ ได้ซื้อเก็บไว้ที่บ้าน จนทราบข่าว จึงนำมาส่งมอบให้สถาบันฯ เพื่อให้กลับคืนสู่โคราช จาก นายฉัตรพงษ์ ฐิตชัยโรจน์ นายกสโมสรโรตารี เยาวราช พร้อมด้วยคณะกรรมการของสโมสรประมาณ 30 คน สำหรับฟอสซิลขากรรไกรและฟันช้างดึกดำบรรพ์ในตลาดที่มีการลักลอบขายจะตกราคา ประมาณ 1 – 2 แสนบาท และถ้าส่งออกไปต่างประเทศขายให้ผู้ที่นิยมสะสมจะมีราคาสูงเป็น 2 – 3 เท่าตัว

นายประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ฯ กล่าวว่า ฟอสซิลขากรรไกรและฟันช้างดึกดำบรรพ์ดังกล่าวนายฉัตรพงษ์ ได้ซื้อต่อมาจากผู้จำหน่ายในตลาดนัดจตุจักร เมื่อประมาณ 6 – 7 ปีก่อน และทราบว่าแหล่งที่พบอยู่ในบ่อทรายริมแม่น้ำมูล ในเขตต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ จึงได้ติดต่อแจ้งความประสงค์จะนำกลับคืนสู่โคราช เพื่ออนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในวงกว้าง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน นอกจากนี้ก็เพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย สู่การเป็นผู้นำของโลกในด้านนี้ ในฐานะที่ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยด้วย โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมซากฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่ หายากและสูญพันธุ์ไปนับร้อยนับพันล้านปีมีด้วยกัน 8 สกุล จาก 24 สกุลทั่วโลก

นางยุพา ทาโสด นักวิจัยของสถาบันวิจัยฯ นักวิจัยที่ทำดุษฎีนิพนธ์ด้านช้างดึกดำบรรพ์คนเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ กล่าวว่า ฟอสซิลขากรรไกรและฟัน และกราม ช้างดึกดำบรรพ์ที่มีการมอบครั้งนี้ มีขนาดใหญ่มาก สันนิษฐานจากฟันที่มีความกว้างเชื่อว่าเป็นเพศผู้ โดยกว้างประมาณ 50 x 60 เซนติเมตร ขากรรไกรแต่ละข้างมีฟันอยู่ 2 ซี่ ซี่แรกสึกกร่อนไปมาก มีซี่สุดท้ายหรือฟันกรามซี่ที่ 3 ที่มีขนาด 10 x 20 เซนติเมตร เลื่อนขยับมาแทนที่ บ่งบอกอายุตอนที่เสียชีวิตอายุประมาณ 30 – 35 ปี จากลักษณะของฟันจัดอยู่ในช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) แม้ว่ารุ่นแรกๆ ของช้างสกุลนี้จะมี 4 งา แต่ที่พบนี้ คาดว่าจะมี 2 งาเหมือนช้างปัจจุบัน แต่ลักษณะฟันจะต่างกัน เพราะฟันช้างปัจจุบันมีลักษณะเป็นแผ่นหลายๆ แผ่นประกบเชื่อมกันด้วยสารซีเมนต์ ขณะที่ฟันช้างสเตโกโลโฟดอนมีลักษณะเป็นปุ่มรูปกรวยเรียงเป็นแถวจำนวน 4 - 6 ปุ่มใน 1 แถว และมี 5 – 7 สันต่อ 1 ซี่ฟัน

สำหรับช้างสเตโกโลโฟดอนที่พบในแหล่งอื่นๆ ของทวีปเอเชีย มีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนปลาย (11 – 15 ล้านปีก่อน) จนถึงสมัยไพลโอซีน ( 1.8 – 5 ล้านปีก่อน) ฟอสซิลช้าง สเตโกโลโฟดอนที่ได้ในครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ชัดเจนมากที่สุด มีอายุทางธรณีวิทยาอยู่ในช่วงไม่ต่ำกว่าประมาณ 2 – 11 ล้านปีก่อน ที่ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ โคราชเป็นแหล่งเดียวที่พบซากดีกดำบรรพ์ของช้างที่มีมากที่สุดในประเทศไทย

นายฉัตรพงษ์ ฐิตชัยโรจน์ นายกสโมสรโรตารี เยาวราช กล่าวว่า ตนได้ฟอสซิลนี้มาเมื่อ 6 – 7 ปีได้แล้ว โดยซื้อมาจากพ่อค้าในตลาดนัดจตุจักร จำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าใด การนำมามอบให้สถาบันฯแห่งนี้เพื่อให้เยาชนได้ศึกษาค้นคว้า อย่างน้อยที่สุดจะได้กลับมาสู่ถิ่นกำเนิดและอยากให้อยู่ในเมืองไทย ตนอยากจะให้ผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่สะสมไว้เหมือนตนได้นำมาบริจาคให้กับ สถาบันวิจัยฯแห่งนี้หรือนำไปขึ้นทะเบียนที่กรมทรัพยากรธรณี เพื่อให้สาธารณชน ประชาชนนักเรียน นักศึกษา เยาวชนได้ชมได้ศึกษาเรียนรู้และรับทราบจะได้รู้ว่าซากฟอสซิลมีถิ่นกำเนิดมา จากไหน อย่างไร

https://www.thairath.co.th/content/32719
See less See more
งบประมาณ 496.34 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

5/5/2561 https://www.prachachat.net/politics/news-153752
เข้าไปนั่งหาข้อมูลมา พบว่าโคราชมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างดึกดำบรรพ์ กระจายอยู่ 3 ที่

นคราชสีมา เป็นจังหวัดที่ขุดพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ มากที่สุดในประเทศไทย


มีที่สตูลอีกที่ http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/thungwa/main.php?filename=museum
  • Like
Reactions: 1
4
‘วราวุธ’ ควงปลัด ทส.ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา หนุนโคราชจีโอพาร์ค สู่จีโอพาร์คโลก

วันที่ 2 มกราคม 2564
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top