Skyscraper City Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
.......
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 ·
โครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทรนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง Korat ICD : Inland Container Depot

5/5/2561 https://www.prachachat.net/politics/news-153752
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบก่อสร้างศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์ (ไอซีดี) ที่ จ.นครราชสีมา และให้ทำพิธีศุลกากรได้เลย รวมถึงเห็นชอบให้กรมโยธาธิการรับไปดำเนินการโครงการเมืองใหม่ของนครราชสีมา ให้ใช้แนวทางการเป็นสมาร์ท ซิตี้ด้วย ส่วนข้อเสนอการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เพื่อให้นครราชสีมาเป็น “ไมซ์ ซิตี้” มอบให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) รับไปศึกษาความเหมาะสม

ด้านนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์บริการศุลกากรที่จะมีการก่อสร้างจะตั้งอยู่บริเวณ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นจุดขนถ่ายสินค้าและทำพิธีศุลกากร ทั้งขาเข้าและขาออก และเป็นจุดสนับสนุนคอนเทนเนอร์ยาร์ดจำนวนมากในภาคอีสาน คาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งของภาคเอกชนได้ปีละไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ต่อการขนส่งสินค้า 1 ล้านตัน ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศลดลง.

9 พ.ค. 2561 https://www.thairath.co.th/content/1276647
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
“กุดจิก”ปลื้มครม.สัญจรอนุมัติท่าเรือบก-มั่นใจอนาคตเป็นฮับอีสานแน่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 - 18:07 น.

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม ที่บริเวณพื้นที่หน้าสถานีรถไฟกุดจิก ต.กุดจิก
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) กุดจิก
อ.สูงเนิน พร้อมผู้บริหาร
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินโครงการท่าเรือบกโคราช Korat ICD (Inland
Container Depot) ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดประมาณ 20 ไร่
และมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดรอส่งสินค้า โดยใช้ระบบเครนยกตู้ ฯ
วางบนโบกี้ขบวนรถไฟ ที่มาจอดเทียบชานชาลา

นายภัทรพล กล่าวว่า ชาวกุดจิก ขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความสำคัญเลือกใช้พื้นที่
ต.กุดจิก เป็นสถานที่ตั้งท่าเรือบก
สามารถเพิ่มศักยภาพรถไฟทางคู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน พื้นที่ ทต.กุดจิก
มีระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า น้ำประปาและเส้นทางสัญจรที่พร้อมเพรียง
สามารถรองเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมได้หลายด้าน หลังรอความหวังนานหลายปี
ขณะนี้มีความชัดเจน ต่อไป ทต.กุดจิก จะดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วม
โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ภาคประชาชนตื่นตัวและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ในฐานะตัวแทนชาวโคราช ว่า
ขอบคุณ ครม.สัญจร ที่ได้เห็นชอบให้งบดำเนินการแผนแม่บทพัฒนาเมืองใหม่ นครราชสีมา
ซึ่งเป็นโครงการท่าเรือบกโคราชหรือศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง
เพื่อรองรับโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่ผ่านพื้นที่ จ.นครราชสีมา
ในการขนส่งสินค้าเปลี่ยนระบบขนส่งจากล้อยางสู่ระบบราง
เป้าหมายรวบรวมสินค้าทุกประเภทในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันเฉียงเหนือ
นำเข้าสู่ระบบรางและจัดตั้งกระบวนการศุลกากร ถือเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้อง อนาคต
จ.นครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นฮับหรือโครงข่ายคมนาคมภาคอีสานแบบครบวงจร
ความสำคัญของท่าเรือบกโคราช ส่งผลให้ลดต้นทุนการขนส่ง
ไม่ต้องเสียเวลาขั้นตอนด่านศุลกากรและสามารถเชื่อมต่อทางรถไฟกลุ่มประเทศอินโดจีนและเส้นทางสายไหมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

รวมทั้งการจ้างงานเพิ่มขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอน
ขณะนี้ในละแวกพื้นที่รอบโครงการท่าเรือบกโคราช ซึ่งมีระยะห่างจากถนนมิตรภาพ
บริเวณข้างโรงงานซีเกท ประมาณ 1 กิโลเมตรและอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู่
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ถนนมอเตอร์เวย์และถนนวงแหวนนครราชสีมา 2 หรือทางหลวงหมายเลข
290 เส้นทางตัดใหม่เชื่อมต่อทางหลวง 304 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี
สามารถเดินทางไปภาคอีสานทั้งตอนบนและล่าง โดยไม่ต้องผ่านเมือง ที่มีการจราจรแออัด
การเลือกทำเลที่ตั้งแห่งนี้ จึงมีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_948531
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #6 ·
เล็งสร้างท่าเรือบกเมืองโคราช

2018-09-06

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (รอง ผอ.สนข.) เปิดเผยว่า จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ที่ จ.นครราชสีมา เนื่องจากนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ มีที่ตั้งทำเลที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางการขนส่ง เพราะมีปริมาณการขนส่งสินค้าที่สินค้าเกษตรจำนวนมากทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และมันสำปะหลัง และยังมีอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งมีฐานการผลิตหรือนิคมอุตสาหกรรมในนครราชสีมาหลายแห่ง รวมทั้งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

นางวิไลรัตน์ กล่าวต่อว่า นครราชสีมาเป็นตัวเลือกหนึ่งในแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบก ดังนั้นสนข.จึงต้องการสร้างการรับรู้ ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการพัฒนาท่าเรือบกให้กับผู้เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันยังไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเรือบก เข้าออกสะดวก ซึ่งต้องใช้พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ เพื่อเชื่อมต่อกับการขนส่งทางรถไฟ และทางถนนที่จะมีระบบฟีดเดอร์ขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือบกได้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมกังวลว่าปริมาณการขนส่งสินค้าของนครราชสีมาที่มีจำนวนมากจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ในการขนส่งสินค้าจากโรงงาน มายังท่าเรือบก เพื่อขนส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และที่สำคัญหากมีท่าเรือบกต้องมีการบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ดี เพื่อขนส่งไปยังปลายทางได้มีประสิทธิภาพและทันเวลา

นางวิไลรัตน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สนข.จะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องใน จ.ขอนแก่น ในวันที่ 10-11 ก.ย. ด้วย ขณะเดียวกันจะให้ที่ปรึกษาเข้าไปหารือกับบางจังหวัดที่มีท่าเรืออยู่แล้ว เช่น นครพนม,มุกดาหาร, อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ นครสวรรค์ เพื่อนำข้อมูลและแนวทางมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบกต่อไป

หลังจากนั้นจะนำผลการประชุมมาพิจาณาคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะกับการพัฒนาท่าเรือบก คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน พ.ย. 61 จากนั้นจะจัดทำรายละเอียด หาพื้นที่ แนวทางดำเนินการ และรูปแบบบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี) หรืออาจจะดำเนินการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ก็ได้

https://www.dailynews.co.th/economic/664523
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
'โคราช' ลุ้นเป็นเมืองแห่งท่าเรือบก!!

1 October 2018

โคราชเดินหน้าดันเต็มที่! ลุ้นชิงดำเป็นเมืองแห่งท่าเรือบกกับขอนแก่น พร้อมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ... ผู้ว่าฯ มั่นใจศักยภาพเมืองที่มีโครงข่ายคมนาคมรองรับเพียบ ทั้งทางรางและทางถนน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา มีความพร้อมทุกด้านในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเป็นเมืองแห่งท่าเรือบก (Dry Port) โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมรองรับ อาทิ ทางราง ปัจจุบัน มีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงอีสานตอนบน จ.หนองคาย และอีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ส่วนทางถนนมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ เชื่อมโยงอีสานตอนบน-กลาง ทางหลวง 24 เชื่อมโยงอีสานตอนใต้ ทางหลวงหมายเลข 226 เชื่อมโยงอีสานตอนใต้และทางหลวง 304 เชื่อมโยงจังหวัดภาคตะวันออก ในอนาคตมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา และการขยายทางหลวง 304 ช่วงกบินทร์บุรี-ปักธงชัย จึงมีความเหมาะสมด้านโลจิสติกส์


จ.นครราชสีมา มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 7,513 แห่ง มูลค่าการส่งออกในหมวดสินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์และส่วนประกอบ พลาสติกและยาง โดยมีผลผลิตมวลรวม 264,964 ล้านบาท และปริมาณการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์กว่า 300,000 ตู้ต่อปี

"โคราชมีศักยภาพสูงและมีความเหมาะสมอย่างมากด้านที่ตั้ง ซึ่งเหมาะแก่การเป็นเมืองแห่งท่าเรือบกของภูมิภาค" ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวย้ำ

สำหรับพื้นที่ตั้งท่าเรือบก จ.นครราชสีมา ได้ทำการศึกษาไว้ 2 จุด เบื้องต้น ประมาณ 700 ไร่ คือ ที่บริเวณ ต.หนองน้ำขุ่น อ.สีคิ้ว และบริเวณ ต.นากลาง-ต.กุดจิก อ.สูงเนิน ซึ่งมีศักยภาพทั้ง 2 แห่ง ขณะนี้ ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการแผนแม่บท การพัฒนาท่าเรือบก ขณะนี้ คณะที่ปรึกษาโครงการอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้าง พัฒนาท่าเรือบกในภูมิภาค โดยมี 2 จังหวัด ที่เข้าสู่การพิจารณา คือ จ.นครราชสีมา และขอนแก่น

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า ทาง สนข. จะจัดเวทีในการรับฟังความเห็นประชาชนครั้งสุดท้ายขึ้นที่กรุงเทพฯ ก่อนสรุปข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการดำเนินการให้โครงการเป็นรูปธรรมต่อไป โดย จ.นครราชสีมา จะนำภาคประชาชนไปร่วมรับฟังในการประชุมครั้งสุดท้ายนี้ด้วย เชื่อว่า จ.นครราชสีมา จะได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองแห่งท่าเรือบกอย่างแน่นอน


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,405 วันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. 2561 หน้า 15

http://www.thansettakij.com/index.php/content/326190
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
4 จังหวัดลุ้น สนข.เคาะท่าเรือบก อีสานชูแพ็กคู่ “ขอนแก่น-โคราช” เชื่อม CLMV

วันที่ 2 November 2018 - 17:48 น.

หากพูดถึงโครงการภาครัฐเพื่อส่งเสริมโลจิสติกส์ นอกจากการสร้างมอเตอร์เวย์เพื่อเสริมความมั่นคงบนโครงข่ายระบบถนนแล้ว การจัดทำท่าเรือบก (dry port) เพื่อเชื่อมโยงสินค้า ทำพิธีทางศุลกากร ตลอดจนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรูปแบบการขนส่งเองเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสามารถเชื่อมการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตทางระบบรางสู่การส่งออกทางท่าเรือแหลมฉบัง และผ่านสู่ประเทศ CLMV สอดรับกับการเชื่อมโยงภูมิภาคตามนโยบาย One Belt One Road ของรัฐบาลจีน

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เปิดเผยว่า โครงการศึกษาการจัดทำท่าเรือบกเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระบบรางของภูมิภาคนั้น พบว่ามี 4 จังหวัดที่มีความเหมาะสม ได้แก่ 1.ฉะเชิงเทรา 2.ขอนแก่น 3.นครราชสีมา และ 4.นครสวรรค์ โดยยังอยู่ในขั้นตอนลงตรวจสอบพื้นที่จริงทั้ง 4 จังหวัด

ชี้ 2 หัวเมืองอีสานเหมาะสม

ทั้งนี้ “ยู เจียรยืนยงพงศ์” ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ASEAN Trucking Federation) ผู้คว่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์ ได้กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นครสวรรค์และฉะเชิงเทราไม่เหมาะแก่การเป็นท่าเรือบก เนื่องจากนครสวรรค์ไม่อยู่ในทำเลที่เหมาะสมจะเป็นจุดเชื่อมโยงสินค้า ไม่รายล้อมไปด้วยแหล่งผลิตเหมือนจังหวัดอื่น


ในขณะที่ฉะเชิงเทรามีระยะห่างจากท่าเรือแหลมฉบังไม่ถึง 100 กม. ทำให้การขนส่งมีความซ้ำซ้อน โดยต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุกสู่การทำพิธีศุลกากรที่ฉะเชิงเทรา จากนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการย้ายสินค้าไปสู่เรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนั้น รถบรรทุกที่มาจากทางภาคอีสานต้องวิ่งข้ามภูเขาผ่านเส้น 304 หรือปักธงชัย วังน้ำเขียว นาดี ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ส่วนนครราชสีมาและขอนแก่นมีศักยภาพในการเป็นท่าเรือบกทั้งคู่ โดยหากเป็นไปได้ทั้ง 2 จังหวัดจำเป็นต้องมีท่าเรือบกด้วย ขอนแก่นนั้นจะเป็นการเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสามารถเชื่อมต่อทางระบบรางไปสู่เวียงจันทน์ สปป.ลาว และต่อไปถึงประเทศจีนได้ ขณะที่นครราชสีมามีศักยภาพในการเชื่อมภาคอีสานตอนใต้ อีกทั้งอุบลราชธานีเป็นแหล่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ รวมถึง สปป.ลาวตอนใต้ ซึ่งการจัดทำท่าเรือบกในทั้ง 2 จังหวัดไม่เพียงแต่ตอบสนองท่าเรือแหลมฉบัง แต่ยังเป็นการเชื่อมภูมิภาคในอนาคต 30 ปีข้างหน้า

หนุนขอนแก่นฮับระบบราง

“ทรงศักดิ์ ทองไทย” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นจุดตัดของ west-east corridor และ north-south corridor ทำให้เหมาะสมจะเป็นศูนย์รวมโลจิสติกส์ของลุ่มแม่น้ำโขงและจัดตั้งท่าเรือบก สามารถทำพิธีการศุลกากรได้ มีการกำหนดจุดแล้วว่าเป็นบริเวณโนนพยอม มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ สามารถดำเนินการเฟสแรก 1,000 ไร่ เฟส 2 อีก 1,000 ไร่ รวมไปถึงมีบริษัทชิปปิ้งให้ความสนใจจะมาตั้งโกดังสินค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หากท่าเรือบกเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการโรงงานได้เป็นอย่างดี เมื่อผลิตเสร็จจะสามารถส่งออกได้เลย เนื่องจากอยู่ในบริเวณโซนอุตสาหกรรม

“สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” ผู้บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดทำคอนเทนเนอร์ยาร์ด หรือ CY ที่โนนพยอม รวมถึงมีการขยายช่องทางบริเวณตรงเขาปักษ์แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอการผลักดันขอนแก่นสู่การเป็นโลจิสติกส์ฮับ โดยศักยภาพการจัดทำท่าเรือบกที่ขอนแก่นนั้น สามารถทำแลนด์บริดจ์สำหรับรถบรรทุกเหมือนที่ลาดกระบังได้

“สมศักดิ์ จังตระกูล” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นอกจากการเป็นท่าเรือบกแล้ว ขอนแก่นยังสามารถเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมระบบรางได้ เพราะอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน และมีโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากที่รองรับการเชื่อมโยงระบบราง ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 166 กม. โครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 355 กม. โครงการศึกษาเส้นทางรถไฟนครสวรรค์-บ้านไผ่ สายใหม่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระยะทาง 291 กม.

ศักยภาพโคราช เชื่อมแหลมฉบัง

ด้าน “ชัชวาล วงศ์จร” ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ มีศักยภาพสูง หากมีท่าเรือบกเกิดขึ้นจะทำให้ส่งผลดีต่อจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดในเขตภาคอีสาน เกิดความสะดวกในเรื่องของด่านศุลกากร การนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้บริการที่แหลมฉบังและลาดกระบัง ซึ่งเกิดความล่าช้าในการตรวจศุลกากร หากมีท่าเรือบกเกิดขึ้นจะทำให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบการในภาคอีสาน ทั้งนี้ หากมีความเป็นไปได้อีสานตอนบนควรมีท่าเรือบกเพิ่มอีกแห่งที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระจายสินค้า

ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีบริษัทที่ส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต่าง ๆ มายังจังหวัดนครราชสีมา ทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงต่างประเทศ

โดยทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือบกคือ บริเวณ ต.หนองน้ำขุ่น อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงไปหลายจังหวัด ทั้งยังเป็นพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม สามารถเชื่อมต่อเส้นทางได้ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ

ในขณะที่ “หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า หากมีการจัดทำท่าเรือบกขึ้นที่โคราชจะเป็นผลดีอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการในภาคอีสาน เนื่องจากจะสามารถลดต้นทุนการขนส่ง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ซึ่งโคราชมีปริมาณการขนส่งสินค้าส่งออกต่อปีมากกว่า 100,000 ตู้

อย่างไรก็ตาม พื้นที่จุดในการก่อสร้างท่าเรือบกนั้นยังไม่แน่ชัดว่า สนข.คัดเลือกพื้นที่จุดใด หากมีการเสนอทั้งขอนแก่นและนครราชสีมา จำเป็นต้องดูปัจจัยประกอบที่เหมาะสม รวมถึงปริมาณความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในภาคอีสานว่ามีมากเพียงพอหรือไม่

https://www.prachachat.net/local-economy/news-243975

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #9 ·
ทุ่มหมื่นล้านสร้าง4ท่าเรือบก

2018-11-07

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่โรงแรมพลูแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคว่า จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบกมี 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, ขอนแก่น และนครสวรรค์ แต่ละแห่งใช้พื้นที่ 1,000-1,800 ไร่ อยู่ในแนวริมทางรถไฟ คาดว่าใช้เงินลงทุน ทั้งการจัดหาที่ดิน และก่อสร้างรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย

1. อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 70 กิโลเมตร (กม.)

2.อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง 320 กม.

3.อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น-ท่าเรือแหลมฉบัง 550 กม. และ

4.อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์-ท่าเรือแหลมฉบัง 370 กม.

ทั้งนี้การลงทุนจะเป็นในรูปแบบรัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (พีพีพี) โดยรัฐจะจัดหาที่ดิน ซึ่งต้องดูความเหมาะสม เพราะใช้พื้นที่จำนวนมาก อาจเป็นพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว หรือต้องเวนคืนเพิ่มเติม ส่วนเอกชนทำหน้าที่บริหารจัดการ

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะเริ่มก่อสร้างท่าเรือบกที่ จ.ฉะเชิงเทราก่อน เพราะมีความพร้อมอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) มีรถไฟทางคู่ และจะช่วยแก้ปัญหาจราจรในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบังได้ คาดว่าจะเปิดประมูลการก่อสร้างท่าเรือบก จ.ฉะเชิงเทราได้ปลายปี 62 และเริ่มก่อสร้างปี 63-64 จากนั้นจะก่อสร้างท่าเรือบกที่ จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น และ จ.นครสวรรค์ต่อไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบังแค่ 6% หากมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ และมีท่าเรือบก จะช่วยให้ขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นเป็น 30%

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ต้องนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนามาปรับปรุงให้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ ก่อนเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน พ.ย.61 จากนั้นในเดือน ธ.ค.61จะเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ไปดำเนินการเปิดประมูลรูปแบบลงทุนพีพีพีต่อไป.

https://www.dailynews.co.th/economic/675823
 

·
Registered
Joined
·
28,421 Posts
หวยออกที่ สถา่นีสูงเนินแต่งานนี้ รฟท. อาจแย้งได้ว่าสู้ขยายสถานีกุดจิกเป็น ท่าเรือบก หรือ ICD ไม่ดีกว่าหรือ
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #11 ·
เร่งสร้าง “4ท่าเรือบก” หนุนแหลมฉบัง เวนคืน 6 พันไร่หมื่นล้านประเดิม “ฉะเชิงเทรา” รับอีอีซี

วันที่ 16 November 2018 - 10:55 น.

ฮับโลจิสติกส์ - รูปแบบการพัฒนาท่าเรือบก จำนวน 4 แห่งที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาทำแผนพัฒนา เกาะไปตามแนวรถไฟทางคู่ หนุนการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในปี 2562
เวนคืนที่ดิน 6,710 ไร่กว่า 1.1 หมื่นล้าน ลงทุน 2.5 หมื่นล้าน ผุดท่าเรือบก 4 จังหวัด เกาะรถไฟทางคู่ ปักหมุดฉะเชิงเทรา โคราช ขอนแก่น นครสวรรค์ หนุนท่าเรือแหลมฉบัง บูมไทยฮับโลจิสติกส์ภูมิภาค ดึงเอกชนร่วมทุน 30 ปี ปักหมุด “บ้านโพธิ์” แจ้งเกิดแห่งแรกรับอีอีซี
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (dry port) เป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับจุดต้นทาง-ปลายทาง การขนส่งสินค้าในประเทศและประตูการค้าชายแดนที่สำคัญ

เช่น แม่สอด เชียงของ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร รวมถึงลดการจราจรแออัดของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะมีการพัฒนาระยะที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จจะมีขีดความสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 1.8 ล้าน TEU/ปี


สราวุธ ทรงศิวิไล
ปั้นไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์
“เป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคหรือกลุ่มประเทศ CLMV”

นายสราวุธกล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบก มี 4 จังหวัด โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เกิน 12% และอยู่ในแนวโครงการรถไฟทางคู่ ได้แก่ สายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย, สายมาบกะเบา-จิระ, สายจิระ-ขอนแก่น และสายลพบุรี-ปากน้ำโพเปิดโผที่ตั้ง 4 จังหวัด
สำหรับจุดที่ตั้งทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 2.ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 3.ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ 4.ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ แต่ละแห่งจะใช้พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 1,000-1,800 ไร่ ใช้เงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับราคาที่ดินของแต่ละพื้นที่

เนื่องจากเป็นโครงการที่จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนรูปแบบ PPP net cost ระยะเวลา 30 ปี ภาครัฐโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จะเป็นผู้จัดหาที่ดิน ส่วนเอกชนจะลงทุนพัฒนาโครงการ

“ตามไทม์ไลน์ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้”

นำร่องฉะเชิงเทราที่แรก
นายสราวุธกล่าวว่า โดยจะเริ่มดำเนินการที่ จ.ฉะเชิงเทราเป็นแห่งแรก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะเปิดประมูลปลายปี 2562 เริ่มก่อสร้างในปี 2563 พร้อมเปิดบริการในปี 2567 ส่วนที่โคราชและขอนแก่นจะดำเนินการเป็นอันดับต่อไป จะเปิดบริการในปี 2568 จากนั้นจะเป็นที่นครสวรรค์จะเปิดดำเนินการในปี 2570

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง จากปัจจุบันที่มีสัดส่วน 5.5% เพิ่มเป็น 30% โดยท่าเรือบกที่จะพัฒนานี้ ทำหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าเหมือนท่าเรือ ประกอบด้วย 3 ชนิด

1.ท่าเรือบกใกล้ท่าเรือ (close dry port) 2.ท่าเรือบกระยะกลางประมาณ 300 กม.จากท่าเรือ (mid-range dry port) และ 3.ท่าเรือบกที่ชายแดน (distant dry port) เพื่อตอบสนองต่อปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในแต่ละพื้นที่

โดยหัวใจความสำเร็จของการพัฒนาท่าเรือบกนี้ คือ 1.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐจะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการท่าเรือบก 2.กฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งเพื่อการนำเข้าและส่งออก 3.การขนส่งทางรถไฟที่จะต้องมีความแน่นอน ตรงต่อเวลา และมีค่าใช้จ่ายที่แข่งขันได้ และ 4.การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการขนส่งให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ

แหลมฉบัง

ลงทุน 2.5 หมื่นล้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมในรายละเอียดผลการศึกษาที่ปรึกษานำเสนอ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้ง 4 แห่ง รวม 25,240 ล้านบาท เวนคืนที่ดิน 6,710 ไร่ มีค่าชดเชย 11,630 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.จ.นครราชสีมา ขนาดพื้นที่ 1,800 ไร่ เงินลงทุน 7,000 ล้านบาท มีค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,140 ล้านบาท ค่าปรับสภาพที่ดิน 740 ล้านบาท ค่าออกแบบรายละเอียด 70 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 2,160 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 800 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม 20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 70 ล้านบาท

2.จ.ขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 1,800 ไร่ เงินลงทุน 6,790 ล้านบาท มีค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,040 ล้านบาท ค่าปรับสภาพที่ดิน 630 ล้านบาท ค่าออกแบบรายละเอียด 70 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 2,160 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 800 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม 20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 70 ล้านบาท

3.จ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ 1,310 ไร่ เงินลงทุน 3,270 ล้านบาท มีค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,310 ล้านบาท ค่าปรับสภาพที่ดิน 430 ล้านบาท ค่าออกแบบรายละเอียด 35 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 1,080 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 360 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม 20 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 35 ล้านบาท

4.จ.ฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่ 1,800 ไร่ เงินลงทุน 8,180 ล้านบาท มีค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4,140 ล้านบาท ค่าปรับสภาพที่ดิน 920 ล้านบาท ค่าออกแบบรายละเอียด 70 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 2,160 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 800 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม 20 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง 70 ล้านบาท

https://www.prachachat.net/prachachat-top-story/news-250980
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #12 ·
ทุ่ม 27,000 ล้านสร้างท่าเรือบก 4 จังหวัด

2019-05-28

รายงานข่าวการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคว่า ตามที่ สนข. นำเสนอผลการศึกษาสมบูรณ์ไปที่กระทรวงคมนาคมแล้ว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม รับทราบ และมอบหมายให้ สนข. นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คาดจะประชุมได้ภายหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่
โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมพัฒนาเป็นท่าเรือบก 4 แห่ง วงเงินลงทุนรวม 27,490 ล้านบาท ดังนี้

1.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ ต.ดอนทราย และ ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ พื้นที่ 1,800 ไร่ วงเงินลงทุน 8,920 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 64 เปิดให้บริการปี 67 คาดมีปริมาณสินค้า 395,300 TEUs

2.นครราชสีมา ที่ตั้ง ต.กุดจิก อ.สูงเนิน พื้นที่ 1,800 ไร่ วงเงิน 7,740 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 65 เปิดบริการปี 68 คาดมีปริมาณสินค้า 287,400 TEUs

3.ขอนแก่น ที่ตั้ง ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง 1,800 ไร่ วงเงิน 7,530 ล้านบาท สร้างปี 65 เปิดบริการปี 68 คาดมีปริมาณสินค้า 226,700 TEUs และ

4.นครสวรรค์ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี 1,300 ไร่ วงเงิน 3,300 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 67 เปิดบริการปี 70 คาดมีปริมาณสินค้า 95,800 TEUs

ขณะที่การลงทุนควรเป็นรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนภาครัฐ (พีพีพี) เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงและดำเนินการเชิงธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนหน่วยงานที่เหมาะสมเป็นเจ้าของโครงการมากที่สุด คือการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

เนื่องจากท่าเรือบกมีกลไกลและลักษณะคล้ายกับท่าเรือ อีกทั้ง กทท.ยังเป็นหน่วยงานที่มีสภาพคล่องตัวสูง มีประสบการณ์บริหารงานโดยตรงและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสายเรือ

อย่างไรก็ตามเพื่อความยืดหยุ่นเรื่องบริการควรให้เอกชนเข้ามาแข่งขันบริหารจัดการพื้นฐานภายในท่าเรือบก ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะทำหน้าที่เสมือนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือบกกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการ

ส่วนภาคเอกชนที่มาบริหารพื้นที่ท่าเรือบก อาจเป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ หรือผู้ประกอบการสายเรือเป็นผู้พัฒนาและบริหารพื้นที่ รวมถึงจัดการย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ขนถ่ายสินค้าขึ้นลงรถไฟ และให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจัดการสินค้าภายในอาคารสถานี โดยเปิดให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์หรือผู้ประกอบการสายเรือเช่าพื้นที่อาคารสถานี เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการตลาดและดำเนินงานภายในท่าเรือบกแต่ละส่วน โดยหน่วยงานที่เหมาะสมบริหารจัดการท่าเรือบก ได้แก่ 1.กทท. 2.รฟท. และ 3.จังหวัด หรือการร่วมกลุ่มหน่วยงานทางเลือก

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า การพัฒนาท่าเรือบกไปสู่การปฏิบัติควรจะสร้างความร่วมมือ กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดข้อตกลง ระหว่างผู้บริหารพื้นที่โครงการ คือกทท. ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟคือรฟท. และผู้บริหารจัดการสินค้าคือผู้ให้บริการโลจิสติกส์หรือผู้ประกอบการสายเรือ ที่จะบูรณาการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการ กำหนดตารางเวลา และอัตราค่าธรรมเนียม

รวมทั้งพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟ เพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้าภาคธุรกิจ รวมถึงกำหนดให้ท่าเรือบกเป็นพื้นที่ด่านศุลกากรตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ปี 60 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีศุลกากรส่งผลให้ท่าเรือบกดึงดูดผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้นำเข้า-ส่งออกมาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น.

https://www.dailynews.co.th/economic/711480
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #13 ·
ลุ้นรัฐเคาะ 4ท่าเรือบก ธุรกิจรอชิง

สนข.ปักหมุดท่าเรือบก 4 จังหวัด เปิดเอกชนร่วมลงทุน 2.74 หมื่นล้านบาท ตั้งแท่นรอรัฐบาลใหม่ตัดสินใจ พร้อมเดินหน้าต่อทันที โคราชคึกนักธุรกิจท้องถิ่น-ส่วนกลางรุมชิงท่าเรือบก อ.สูงเนิน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) แล้ว

เพื่อเป็นกลไกตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยและเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)แล้ว รอเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอนุมัติ โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมพัฒนาเป็นท่าเรือบก 4 แห่ง คือ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ขอนแก่น และนครสวรรค์ วงเงินลงทุนรวม 27,490 ล้านบาท

หากครม.ชุดใหม่ให้ความเห็นชอบ พร้อมดำเนินการหาเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในปี 2563 จากนั้นโดยใช้เวลา 3 ปีในการออกแบบ ก่อสร้างและวางระบบ เพื่อเปิดให้บริการในปีที่ 4 หรือปี 2567 เริ่มนำร่องพื้นที่ฉะเชิงเทรา ต่อด้วยนครราชสีมากับขอนแก่น และนครสวรรค์ ในปีถัดไปตามลำดับ โดยที่จังหวัดนครราชสีมากำหนดตั้งที่ต.กุดจิก อ.สูงเนิน พื้นที่ 1,800 ไร่ วงเงิน 7,740 ล้านบาท คาดมีปริมาณสินค้า 287,400 BEUs


ล่าสุดนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า บริษัทที่ปรึกษาการจัดตั้งโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ได้ศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ว่ามีศักยภาพและความเหมาะสมในการจัดตั้ง

โดยรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ public private partnership (PPP) และร่าง TOR หรือข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างให้รัฐลงทุนที่ดิน เอกชนลงทุนสิ่งปลูกสร้างและเสนอผลตอบแทนที่เหมาะสม ลักษณะกายภาพของพื้นที่ ต้องมีขนาดเริ่มต้น 600 ไร่ และพร้อมขยายได้ถึง 1,200 ไร่ในอนาคต

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมามีโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมขนส่งครบถ้วน ทางถนนมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ เชื่อมโยงอีสานตอนบน-กลาง ทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมโยงอีสานตอนใต้ ทางหลวงหมายเลข 226 เชื่อมโยงอีสานตอนใต้ และทางหลวงหมายเลข 304 เชื่อมโยงจังหวัดภาคตะวันออก ในอนาคตมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา และการขยายทางหลวง 304 ช่วงกบินทร์บุรี-ปักธงชัย

ส่วนทางราง ปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงอีสานตอนบน จ.หนองคาย และอีสานตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ขณะที่ในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 7,513 แห่ง

โดยมีผลผลิตมวลรวม 264,964 ล้านบาท และมีปริมาณการบรรทุกทางรางจำนวนมากและตู้คอนเทนเนอร์ปีละกว่า 2 แสนตู้

ขณะที่นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา เผยว่า กลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่นและส่วนกลาง ให้ความสนใจจะมาร่วมลงทุนหลายราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขการร่วมลงทุน (PPP) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในส่วนภูมิภาค ท่าเรือบกมีความสำคัญต่อโคราช

เนื่องจากในพื้นที่ภาคอีสานมีการส่งออกนำเข้าสินค้า ทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) มีปริมาณเฉลี่ยการขนส่งออกสินค้าภาคเกษตรมากกว่า 40% โคราชมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางเครือข่ายคมนาคม หากตั้งท่าเรือบกขึ้นได้จะช่วยดึงความเจริญเข้าพื้นที่ เกิดการลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,483 วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

http://www.thansettakij.com/content/404201

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
โคราชเดินเครื่องเต็มสูบ! ลุยดึงเอกชนร่วมทุนผุด “ท่าเรือบก” 7,700 ล้าน เร่งของบ 38 ล้านทำ TOR

เผยแพร่: 23 ก.ค. 2562 10:50 ปรับปรุง: 23 ก.ค. 2562 12:43 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้ว่าฯ โคราชนำคณะบุกท่าเรือลาดกระบังศึกษาแผนพัฒนาพร้อมเทียบเชิญผู้ประกอบการและสายเดินเรือร่วมทุนผุดท่าเรือบก 7,700 ล้าน ชี้แรงจูงใจโคราชศักยภาพสูงพร้อมทุกด้าน สินค้าเกษตรอีสานส่งออกอื้อ เร่งของบฯ 38 ล้านทำ TOR เสร็จปีหน้าลุยหาผู้ร่วมทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้นำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่อนุมัติ โดยผลการศึกษาดังกล่าวได้คัดเลือกพื้นที่เหมาะสมพัฒนาเป็นท่าเรือบก 4 แห่ง วงเงินลงทุนรวม 27,490 ล้านบาท หนึ่งในนั้นมี จ.นครราชสีมา ซึ่งกำหนดจัดตั้งที่ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน พื้นที่ 1,800 ไร่ วงเงิน 7,740 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 2565 เปิดบริการปี 2568 คาดมีปริมาณสินค้า 287,400 TEUs นั้น

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาท่าเรือบก ที่ท่าเรือลาดกระบัง ( ICD LKB) กรุงเทพฯ พร้อมร่วมหารือกับผู้ประกอบการสายการเดินเรือเพื่อนำมาปรับรูปแบบท่าเรือบกให้เข้ากับบริบทของโคราช และหวังเชิญชวนผู้ประกอบการสายเดินเรือร่วมลงทุนพัฒนาการบริการ บริหารพื้นที่ท่าเรือบก จ.นครราชสีมา

โดยมี นายนฤชา เชาวน์ดี หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดี ลาดกระบัง ให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้ประกอบการ 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท สยามซอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด (SSS), บริษัท อิสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (ESCO), บริษัท เอเวอร์กรีนคอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (ECTT), บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด (TIFFA), บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด (THL) และ บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (NICD) รวมถึงบริษัทสายเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

นายณัฐพล มีเศรษฐี ตัวแทนบริษัทสายเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส กล่าวว่า โคราชมีศักยภาพสูงในทุกด้าน แต่ต้องการให้โคราชศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความสมดุลของสินค้านำเข้าและส่งออก เพราะสายเรือจะต้องลากตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมฉบังไปเก็บไว้ที่โคราชเพื่อบรรจุสินค้าส่งออก ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นทุกสายเรือจะมองในเรื่องของต้นทุน การบริหารจัดการ หากต้นทุนถูกกว่ากัน 100-200 บาทก็ไปได้ หากจะเข้าไปร่วมทุนในการสร้างท่าเรือบกนั้น ต้องศึกษาข้อดี และข้อเสียว่าหากมาลงทุนด้านนี้แล้วจะเป็นอย่างไร ซึ่งต้องพิจารณาหลายปัจจัย หากทำแล้วรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะเป็นประเด็นได้ เนื่องจากบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค ถือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนข้ามชาติ ทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทแม่ทั้งหมดเราจึงจะจัดการได้


อย่างไรก็ตาม โครงการท่าเรือบกที่โคราชจะเกิดได้หรือไม่นั้นยังไม่สามารถตัดสินได้ เพราะเราได้รับฟังแค่ข้อมูล แต่ยังไม่เคยเห็นสถานที่จริงว่าเอื้ออำนวยต่อการขนส่งหรือไม่ หรือเรื่องของการคมนาคม เราเข้าใจว่ามีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทุกอย่างครบถ้วนหมด มีถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ แต่ต้องไปเห็นสถานที่จริง เห็นลูกค้าและปัจจัยแวดล้อมทุกอย่าง เราถึงจะประเมินได้ว่าโครงการจะเกิดขึ้นได้หรือไม่

ทั้งนี้ ทางบริษัทยินดีที่จะลงสำรวจพื้นที่ ซึ่งบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เป็นสายเดินเรือเดียวที่เข้ามาพูดคุยในครั้งนี้ เพราะคิดว่าโครงการกำลังจะเปิดใหม่และหากเราเข้าร่วมจะเป็นเหมือนการเปิดสายตาเราสู่โลกภายนอกว่าที่อื่นทำอะไรบ้าง ซึ่งตรงนี้จะเกิดทุกประโยชน์ทุกที่ อะไรที่มีสินค้า เราลงไปแล้วได้สินค้า เราทำหมด

นายณัฐพลกล่าวอีกว่า บริษัทสายเดินเรือ โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส เกิดจาก 3 บริษัทที่ควบรวมกัน คือ กลุ่มสายการเดินเรือ Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) และ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งหมด เป็นการรวมตัวกันเพื่อทำธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น และต้องการเป็นเบอร์ 1 ของโลก ซึ่งปัจจุบันสายเรืออันดับ 1 จะเป็นสายเรือ Maersk Line แต่เรามั่นใจว่าเราจะเดินไปในทิศทางที่บริษัทแม่ตั้งเป้าหมายไว้

“ปีที่ผ่านมาบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.2 ล้านทีอียู ซึ่งสามารถทำได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนปีนี้ตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านทีอียู แต่ด้วยหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ หรือการส่งออกที่มีผลกระทบต่อค่าเงินบาท และสงครามการตลาด เลยอาจยังทำได้ไม่ถึงเป้า ดังนั้นจึงต้องมาคิดกลยุทธ์ใหม่ในการทำงานว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้บริษัทก้าวไปถึงจุดเป้าหมายที่กำหนดได้” นายณัฐพลกล่าว


นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โคราชมีปริมาณการส่งออกคิดเป็น 35% ของภาคอีสาน จุดที่ท่าเรือบกที่ สนข.ชี้คือ พื้นที่ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จะเป็นจุดที่ไม่ต้องสร้างถนนใหม่ ไม่ต้องสร้างรางรถไฟใหม่ และเป็นจุดที่มีความสะดวก เพราะอยู่ภายใต้ผู้ประกอบการในกลุ่มเขตอุตสาหกรรมนวนคร และพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในโซนเขตสีม่วง คือเป็นเขตอุตสาหกรรมตามผังเมือง ส่วนสินค้าที่ใช้การขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก คือ สินค้าเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งกำลังการผลิตของทั้งประเทศอยู่ที่โคราชถึง 30% คือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศจำนวน 1.4 ล้านไร่ และข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 3 ล้านไร่ขึ้นไป มีไม่กี่จังหวัด เช่น อุบลราชธานี 3.9 ล้านไร่ นครราชสีมา 3.4 ล้านไร่ รองลงมาคือ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ซึ่งพื้นที่การส่งออกข้าวทั้งหมดในโซนอีสานตอนล่าง ต้องมาใช้ท่าเรือบกที่โคราชในการทำธุรกรรมด้านการส่งออกทั้งหมด โดยโคราชจะเป็นจุดอุโมงค์ที่มีการสแกนสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์

ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้นำคณะจากทั้งภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้ามาศึกษาดูงานที่ ICD ลาดกระบัง ซึ่งเป็น ICD ที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้วกว่า 24 ปี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่เราจะนำไปปรับใช้ในเรื่องการจัดสร้าง Dry Port หรือท่าเรือบก ที่ จ.นครราชสีมา สำหรับการดำเนินการท่าเรือบก จ.นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของโครงการ หรือ TOR (Term of Reference) เพื่อหาผู้ที่สนใจมาร่วมลงทุนกับทางจังหวัด ซึ่งจะต้องหางบประมาณมาจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาจัดทำ TOR ให้เรา เมื่อ TOR เสร็จต้องเสนอกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบ และจะใช้ TOR นี้ในการหาผู้ร่วมทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากการพูดคุยกับบริษัทผู้ประกอบการที่ ICD ลาดกระบังทั้ง 6 บริษัท และได้พบกับสายเดินเรือนั้น ถือว่าเป็นโอกาสอันดี ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการได้ให้คำแนะนำที่สำคัญหลายๆ เรื่อง โดยเรื่องสำคัญหลัก คือ สินค้าที่จะมาใช้ที่ท่าเรือบกขนผ่านตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้ระบบทางราง หรือระบบขนส่งทางรถยนต์ แต่หลักสำคัญต้องดูว่าอะไรต้นทุนถูกที่สุด หากเราสามารถขนตู้คอนเทนเนอร์ไปท่าเรือโดยทางรถไฟถูกกว่ารถยนต์ ผู้ประกอบการเลือกรถไฟแน่นอน แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการให้คำแนะนำมาคือ ตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าควรมีจำนวนมาก ฉะนั้นหากเราสามารถรวบรวมตู้คอนเทนเนอร์ส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งขาไป จ.นครราชสีมา และขากลับจาก จ.นครราชสีมา มายังท่าเรือได้อย่างสมดุล จะทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกลง


จากเดิมแล้วข้อศึกษาของ จ.นครราชสีมา ตั้งสมมติฐานว่าตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เปล่าจากบริษัท และขึ้นทางรถไฟเพื่อไปบรรจุสินค้าที่ท่าเรือบกโคราช และคิดค่าใช้จ่ายเมื่อบรรจุแล้วส่งมาที่ท่าเรือ แต่วันนี้ผู้ประกอบการให้คำแนะนำเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ควรมีการประสานกับบริษัทที่นำเข้าให้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะนำไปรับสินค้าที่โคราช ซึ่งจะทำให้มีรายได้สองทาง ทำให้การจัดทำท่าเรือบกมีรายได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

“วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมระบบการทำงานของบริษัท NYK เห็นระบบของการรับสินค้า รับตู้คอนเทนเนอร์ ระบบการจัดเก็บ หรือระบบการปล่อยสินค้า ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่เราจะนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับการหาผู้ร่วมทุนท่าเรือบกที่โคราชต่อไป”


นายวิเชียรกล่าวอีกว่า เนื่องจากเอกชนเป็นระบบธุรกิจและต้องมีการแข่งขันอยู่แล้ว ฉะนั้นหาก จ.นครราชสีมามีท่าเรือบกเกิดขึ้น และมีเอกชนรายใดรายหนึ่งไปเขาเห็นว่าสามารถทำกำไรได้ คิดว่ารายอื่นๆ ก็จะตามกันไป เพราะเป็นธุรกิจที่เขาจะแข่งขันกันอยู่แล้ว ซึ่งภาคเอกชนอาจต้องการตัวเลขที่ชัดเจน เมื่อมีการทำ TOR แล้วเสร็จ เราจะนำ TOR นี้มาเสนอเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สนใจร่วมกับเรา ซึ่งนอกจากการทาบทามเอกชนภายนอกแล้ว ทางจังหวัดฯ ยังได้เชิญชวนกลุ่มทุนท้องถิ่น เช่น บริษัท P.C.S. จำกัด (มหาชน) ที่ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา ด้วย

สำหรับการจัดทำ TOR ขณะนี้รองบประมาณจากกระทรวงคมนาคม หากได้ในงบประมาณปี 2563 จะใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี เพราะฉะนั้นช่วงสิ้นปี 2563 จะต้องนำ TOR ส่งกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ ใช้เวลาประมาณครึ่งปี และเมื่อมีมติเห็นชอบแล้วถึงจะประกาศหาผู้ร่วมทุนซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 2 ปีจึงจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ โดยสอดรับกับแผนดำเนินการรถไฟความเร็วสูง ทางการศึกษาวิจัยเห็นว่าเราควรจะเปิดท่าเรือบกที่ จ.นครราชสีมาในปี 2568 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะเริ่มลงมือก่อสร้าง

ส่วนงบประมาณศึกษาจัดทำ TOR ที่ขอไปประมาณ 38 ล้านบาท ต้องเร่งรัดให้ได้ในปี 2563 หากช้ากว่านี้จะทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

อนึ่ง จากการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก จ.นครราชสีมา จะเป็นศูนย์ท่าเรือบกขนาดกลาง มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ 200,000 ตู้ต่อปีขึ้นไป บนเนื้อที่ 1,800 ไร่ โดยมีค่าดำเนินการดังนี้ ค่าชดเชยที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 3,140 ล้านบาท, ค่าปรับสภาพดิน 740 ล้านบาท, ค่าออกแบบรายละเอียด 70 ล้านบาท, ค่าก่อสร้าง 2,160 ล้านบาท, ค่าอุปกรณ์ 800 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิ่งแวดล้อม 20 ล้านบาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง 70 ล้านบาท รวม 7,000 ล้านบาท (ต้นทุนราคาปี 2561) ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาต่อปี 62 ล้านบาท โดยมีเวลาออกแบบก่อสร้างและติดตั้งระบบตั้งแต่ปี 2565-2567 ก่อนจะเปิดใช้ได้จริงปี 2568

https://mgronline.com/local/detail/9620000069796
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ดึงเอกชนทุ่ม PPP ท่าเรือบก

สำหรับการผลักดันโครงการท่าเรือบกโคราช ตอนนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกระทรวงคมนาคม อนุมัติแล้วให้จังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งท่าเรือบกได้ เงื่อนไขต้องเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ผ่านพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562 ซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทำรายละเอียดเสนอรัฐบาลอีกครั้งว่าจะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนอย่างไร ภาครัฐลงทุนอย่างไร ซึ่งอนุมัติมาทั้งหมด 1,800 ไร่ เป็นโครงการที่ใหญ่มาก จังหวัดได้เสนอไปว่า PPP ไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 1,800 ไร่ อาจจะทำ 1 ใน 3 ก่อนในเฟสแรก คือ 600 ไร่ แล้วขยายโครงการเป็นเฟสต่อ ๆ ไป เพื่อให้การลงทุนมีความเป็นไปได้ง่ายขึ้น เพราะถ้าลงทุนขนาดใหญ่มีเงินลงทุนมาก นักลงทุนเกิดความลังเล ขณะนี้กำลังดำเนินการของบประมาณในการทำการศึกษา ถ้าได้งบฯมาจะเริ่มทำการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

ขณะนี้มีภาคเอกชนสนใจที่จะร่วมลงทุนท่าเรือบก 2 กลุ่มแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอ PPP รายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไร ถ้ามีความชัดเจน คาดว่าทั้ง 2 กลุ่มจะมีการเปิดตัว หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล ถ้าอนุมัติงบประมาณมาแล้ว คาดว่าหลังจากนั้น 6 เดือน จะเห็นเป็นรูปร่างมากขึ้น

สำหรับโคราชมีตัวเลขการส่งตู้คอนเทนเนอร์ 1 ปี กว่า 200,000 ตู้เป็นอย่างต่ำ เป็นปริมาณเพียงพอที่นักลงทุนยินดีที่จะร่วมลงทุน ไม่รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตในอนาคตด้วย หากสำเร็จจะสอดรับกับการขนส่งระบบรางที่จะเกิดขึ้น คือ รถไฟทางคู่ จะเปลี่ยนโฉมระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพราะเอกชนสามารถมาลงทุนในด้านการขนส่งทางรางได้ จะไม่ถูกผูกขาดโดยการรถไฟฯอีกต่อไป

4/3/2563 https://www.prachachat.net/local-economy/news-427889
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #17 ·
ท่าเรือบกได้ไปต่อ

ความคืบหน้าโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ผู้แทนจาก สนข. เปิดเผยว่า “จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา และนครสวรรค์

โดยให้นำความเห็นฝ่ายเลขานุการ และความเห็นคณะกรรมการ กบส. ไปประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป อีกทั้งในการประชุม ครม. วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ทั้งนี้ สศช. ได้กำหนดการประชุม กบส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงคมนาคม”

30/12/2563 ‘๒ ทางลอด’รองบปี’๖๕ ติดปัญหาสัมปทานตลอดชาติ
 
1 - 17 of 17 Posts
Top