SkyscraperCity banner

10641 - 10652 of 10652 Posts

·
Registered
Joined
·
14 Posts

เทศบาลนครนครสวรรค์ประกาศ CWT ผู้ชนะดำเนินการโครงบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สัญญายาว 25 ปี เตรียมยื่นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต่อทันที บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด (“GP1”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 75.01% โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 GP1 ได้รับหนังสือแจ้ง การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะเข้าทำสัญญาโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นเพียงการลงทุนในการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนก่อนในเบื้องต้น และจะได้มีการพัฒนาเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน ตามนโยบายของภาครัฐในลำดับต่อไป

https://www.thansettakij.com/content/425109
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมมือกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ ดำเนินการบริหารจัดการพลังงานแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความปลอดภัย

การดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของ PEA จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมด้าน Smart Energy และ Smart Environment ตามแนวคิด Smart City ดังนั้น PEA จึงร่วมมือการ บริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล

https://www.dailynews.co.th/article/762105
 

·
Registered
Joined
·
1,005 Posts
แฟรี่แลนด์ .... ไหนเคยมีข่าวว่า จะ ถอยแล้ว ตกลงจะหวนมาคืนสังเวียนอีกรอบหรือนี่ ภาพเรนเดอร์พวกนี้ ไม่ใช่ plan เก่าที่เคยคิด จะฮึดสู้ เมื่อหลายปีก่อนกน้านี้หรอกเหรอครับ แต่ก็ อยากให้ แฟรี่แลนด์ ฟื้นคืนชีพนะครับ รออยู่นะ แฟรี่แลนด์....
 
10641 - 10652 of 10652 Posts
Top