SkyscraperCity Forum banner

Napoleon's Assen

4151 Views 8 Replies 4 Participants Last post by  zaanii
Op de wikipedia site las ik dit stukje over Assen : "In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het één van de jongste steden met stadsrechten in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architect Carlo Giovanni Francesco Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd."
Weet iemand iets van deze plannen? En had Lodewijk Napoleon nog meer van die "grootse" plannen?
Ik weet wel dat hij het Paleis op de Dam heeft verbouwd, en hij is verantwoordelijk voor de sloop van de oude waag op de Dam.
See less See more
1 - 9 of 9 Posts
Lodewijk koos Assen niet als zomerresidentie, maar de plannen hadden andere redenen:
Louis Napoleon Bonaparte

In maart 1806 werd Louis Napoleon Bonaparte (1778 – 1846) door zijn broer Napoleon aangesteld als Roi – Prefect van Holland.
Krachtens de grondwet van 7 augustus 1806 werd Holland een monarchie. Lodewijk toonde vanaf het begin van zijn regeerperiode grote belangstelling voor de ontginning van nog woest gronden.

Dit blijkt onder andere uit een brief van 7 augustus 1806 aan H. Mollerus, Minister van Binnenlandse Zaken. In deze brief vroeg de Koning alle mogelijke informatie over de beste methodes en de meest te prefereren vorm van ontginning, waar deze gebieden zich bevonden en hoe men eventuele ontginning kon stimuleren. Het ging hier vooral om de departementen Brabant, Drenthe en Gelderland.

Uit de memoires van Lodewijk Napoleon blijkt dat Drenthe ook interessant was om de daar aanwezige turf en zwerfkeien. De turf zou in de brandstofbehoeften van het hele land kunnen voorzien, terwijl de zwerfkeien voor zeeweringen en bestrating konden worden gebruikt. Lodewijk en de Landdrost van Drenthe, Mr. P. Hofstede, voerden een uitvoerige correspondentie over de ontwikkelingen van dit achtergebleven departement.


Assen wordt tot stad verheven

Tijdens een bezoek aan Drenthe op 12 en 13 maart 1809, nam de Koning verschillende besluiten. Om het bestuurscentrum Assen meer nadruk te geven en de strategische ligging in het departement te benadrukken, verhief Lodewijk Napoleon Assen tot stad van de eerste rang. Tevens werd het Sterrebos, het latere Asser Bos, aan de stad geschonken, op voorwaarde dat de geplande Allee, de huidige Torenlaan, tot aan de Brink werd doorgetrokken. De stadsverklaring had grote consequenties.

Assen was op dat moment slechts een dorp met 600 inwoners en een stad van de eerste rang moest volgens de wet minimaal 6000 inwoners hebben. De Koning schonk fl. 20.000,- aan de stad voor de bouw van nieuwe huizen, in de straat die nu Nieuwe Huizen heet.
Op 14 maart 1809 gaf hij opdracht aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken om met een plan tot uitbreiding en reguliere bebouwing van de stad Assen te komen, berekend op een bevolking van 6000 zielen.

De uiteindelijke opdracht tot uitwerking van de plannen gingen naar de Rotterdamse Architect C. J. F. A. Giudici. In April 1809 ging deze naar Assen om de bestaande situatie te bekijken.
Meer: http://inenomassen.nl/assen_lodewijknapoleon.html

In Apeldoorn had hij ook plannen:
Tijdens zijn vierjarige verblijf in ons land – in 1810 werd hij teruggeroepen naar Parijs – heeft Lodewijk Napoleon zijn sporen achtergelaten in zijn paleizen, in Amsterdam, in Huis ten Bosch in Den Haag, het paleis in Utrecht. Ook Het Loo werd grondig verbouwd. Het Apeldoornse paleis moest gaan lijken op zijn Franse kasteel St. Leu en het werd geheel in empirestijl ingericht. Witte lijnen op grauw pleisterwerk op de muren moesten de toeschouwer het idee geven dat het paleis was opgebouwd uit natuursteen. Schuifvensters maakten plaats voor empirevensters, met zonneblinden. De Orangerie werd afgebroken voor een theaterzaal, waar Franse toneelgezelschappen optraden, waarbij de koning soms landslieden uitnodigde die echter geen woord Frans spraken. De baroktuinen veranderden in een landschapspark, een vlak grasveld met boomgroepen.Nieuw centrum

Voor Apeldoorn had koning Lodewijk grootse plannen. Hij liet de straatweg van Amersfoort naar Deventer aanleggen, over Het Loo, waar de Franse troepen en ook reizigers gebruik konden maken van de waterbron, die later bekend werd als De Echoput. Hij vond dat zijn zomerresidentie Het Loo in Apeldoorn té ver verwijderd was van het centrum, dat rondom zijn paleis moest komen, in het gebied dat nu wordt ingesloten door de Wendenlaan, Loseweg, Mecklenburglaan en Zwolseweg. Het schoutambt Apeldoorn kreeg een nieuwe naam: Het Loo. Het nieuwe ambt zou bestaan uit ‘de dorpen Apeldoorn, Bikbergen, Loenen en Vaassen’. Het dorp Vaassen werd tegelijkertijd ‘met het Schoutambt van Apeldoorn vereenigd’.

Het decreet meldde verder: ‘Het gehugt het Loo zal een dorp uitmaken, alwaar een R.C. en een Gereformeerde Kerk door ons gesticht zal worden.’ Behalve twee kerken, beide even groot want er mocht geen onderscheid zijn tussen de twee gezindten, omvatte het plan een werkhuis, een school en een complex van 24 woningen. Deze huizen zouden Nieuwe Haven gaan heten, de Oude Haven was een groepje huizen achter De Keizerskroon, in 1687 gebouwd voor de palfreniers en koetsbedienden van koning-stadhouder Willem III. Het Groote of Koningslogement, dat in 1831 naar de pachter Hotel De Valk zou gaan heten, lag aan een groot plein, achter het gebouw waren stallingen, de nieuwe weg van het paleis naar het hotel, en een tuin. Op 15 augustus 1810 werd het logement geopend, pachter was C. Weijn, een ervaren hotelier uit Utrecht.
Meer: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/article4230311.ece?item_id=50

Hij is ook bezig geweest in Utrecht:
http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/tijdbalk/1807

In Haarlem:
http://www.absofacts.com/noord-holland/lodewijk-napoleon-paviljoen-welgelegen.htm

En ook in Amsterdam:
http://www.absofacts.com/amsterdam/lodewijk-napoleon-in-amsterdam.htm

Lijkt me voldoende info ;)
See less See more
Ik wist niet dat er zoveel plannen waren, ik dacht ook altijd dat de Franse niet zo gesteld waren op de barbaarse hollanders :)
in de tijd van de bataafse republiek gaat dat vooroordeel ook helemaal op :)
Ik heb in het Drents archief meerdere plaatjes en plattegronden gezien van deze plannen maar kan er op internet maar één klein plaatje van vinden.


Dit zou een huistype moeten worden.

Het is alweer een tijdje geleden dat ik de kaarten heb gezien maar er waren iniedergeval grootste plannen. Op de plaats van de brink moet een plein komen en op de kop van het Asserbos had het grootste paleis van Nederland moeten komen. Het is jammer dat de plannen niet tot uitvoer zijn gekomen, het was een voor Nederland unieke stad geworden anders :D
See less See more
^^^^^^^ zijn er ook plaatjes van dat grote paleis? doet me een beetje denken aan versailles allemaal, ook de plannen die er voor het loo waren, hij probeerde bij elk paleis zijn eigen dorpje/stad te maken
Het Loo is dan ook geïnspireerd op Versailles, hoewel het wel een Hollandse versie is natuurlijk :). Men was er dan ook erg trots op dat de beroemde fonteinen van Versailles werden overtroffen door die van het Loo, die maar liefst 14 meter de lucht in ging. Het water werd met aardewerken buizen aangevoerd vanaf hogere gebieden op de Veluwe.

Wim H. Nijhof heeft een Canon gemaakt van de Apeldoornse geschiedenis. Deel 13 (De Koningsspuiter `met zijn machtigen straal') gaat over de bouw van Paleis Het Loo: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/article4230311.ece?item_id=50
See less See more
Ik kan helaas op internet alleen dit kleine plaatje vinden:

De Rotterdamse architect Giudici, maakte in opdracht van Lodewijk Napoleon een nieuw ontwerp voor Assen. De bestaande gebouwen werden op papier door de arcitect weggevaagd en een geheel nieuw centrum vol rechte lijnen moest er voor in de plaats komen, inclusief scholen en een schouwburg. De zwaaikom aan het eind van de Vaart moest een echte haven worden, op de Brink zou een standbeeld van Napoleon komen en er zou een koninklijk paleis worden gebouwd, ongeveer waar nu de kazerne staat. In de volksmond werd het al 'klein Versailles' genoemd. Hier had de koning dan zijn zomerresidentie van willen maken. Deze plannen zijn nooit uitgevoerd maar de ontwerpen zijn wel bewaard gebleven.
Bron: http://www.denblauwenswaen.nl/public/sites/dutch/geschiedenis/lodewijk/Assen.htm
See less See more
Mooi plaatje :)
Echt grappig dat Lodewijk Assen uitkoos, op wikipedia staat dat hij eerst in Den Haag woonde, Utrecht en daarna Amsterdam, hij kon toch zn plekkie niet echt vinden hier in Nederland :)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top