SkyscraperCity Forum banner

Napoli

1957 Views 5 Replies 2 Participants Last post by  neapolis82
1 - 6 of 6 Posts
boll me kaq per momentin... duhet t'i organizoj me mire gjithe fotografite qe kam bere
Napoli eshte per mua qyteti me interesant ne Itali :cheers:
Napoli eshte per mua qyteti me interesant ne Itali :cheers:
Interesant vertet, ketu i gjen te gjitha. Se shpejti do shkoj te bej disa fotografi ketu ne "costiera amalfitana" dhe do te rifreskoj me foto te tjera, ajo pjese ja vlen vertet te pasqyrohet edhe :cheers:
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top