SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Member
Joined
·
4,573 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nationale Molen- en Gemalendag 2005, geheel Nederland.
Wilt u molens bezoeken, dan is dit vandaag de gelegenheid bij uitstek. Waar u op andere, doordeweekse dagen wel eens tegen een gesloten molen aanloopt (het blijft in de meeste gevallen immers vrijwilligerswerk!), op Nationale Molen- en Gemalendag is voor de 33e maal een maximaal aantal wind- en watermolens - meer dan 600 - en gemalen geopend voor het publiek. En de meeste molens nog gratis ook!

www.molens.nl
www.gemalen.nl
 

·
Breda parel v/h zuiden!
Joined
·
591 Posts
De eerste plaats van De Noord wordt overigens wel bedreigd: er wordt over gedacht de molenromp van Princenhage bij Breda te herstellen tot complete molen. Met 47 meter wordt deze molen Vrede en Hoop dan de hoogste molen ter wereld!

Om deze gaat het in Breda:

 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top