SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,670 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Cobouw

Natte bouwput voorkomt schade stadscentrum
Met een natte bouwput en voldoende voorzorgsmaatregelen weet hoofdaannemer Van Wijnen bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage in Heerenveen, schade aan de omgeving te voorkomen.

Voor de aanleg van de tweelaagse parkeergarage onder het Geerts Willigenplein koos de aannemer niet voor een traditionele open bouwput, maar voor ontgraven in den natte. Dit om schade aan de tot op enkele meters aanwezige bebouwing te voorkomen. Nadat onder water een betonvloer is aangebracht zal de bouwput pas worden leeggepompt.
Op het ontgravingsniveau van de bouwput, bijna 9 meter onder het maaiveld, is de zandlaag door de ijsbelasting tijdens de voorlaatste ijstijd zeer dicht opeengepakt. Om de stalen damwand daarin op de gewenste diepte van 12 meter aan te brengen, was het noodzakelijk om over de hele lengte voor te boren. Bovendien was het plaatselijk nodig tijdens het inbrengen van de extra zware damwand, water onder hoge druk in de bodem te injecteren (fluïderen).

Lees verder: http://www.cobouw.nl/paginas/archief/bericht.asp?ID=27306
 

·
Registered
Joined
·
8,995 Posts
En dat allemaal voor het stadscentrum van Heerenveen ?
Wat kost dat wel niet .......
 

·
Registered
Joined
·
114 Posts
Toevallig was ik daar vorige week en heb er een foto gemaakt:Er zal wel goed over nagedacht zijn om op deze methode over te gaan. Het gebeurd af en toe dat een bouwput plotseling moet worden gevuld met water omdat de bebouwing aan het verzakken is (met de kosten van de vertraagde bouw uiteraard)
 

·
Registered
Joined
·
1,446 Posts
Het op deze wijze realiseren van een bouwwerk is helemaal niet zo bijzonder. Alleen in de utiliteitsbouw wordt het meestal niet op deze manier gedaan. Destijds ben ik wel eens met een vriendje in de bouwput van de treintunnel bij Schiphol geweest. Daar maakten ze ook de put in den natte. Trekpalen met onderwaterbeton erin, daarna droogzetten en de echte constructie er in bouwen. Om er een soort van lopend treintje van te maken hadden ze kopschotten toegepast op de begrenzingen in lengterichting. Stond ik in het drooggezette deel vlak voor een verticale wand met daarachter 10 meter water. Mijn afstudeerprof zei destijds 'de bouwput is het gevaarlijkste onderdeel van de bouw en je moet altijd een bootje klaar hebben liggen voor als het mis gaat'. Pas als je daar dan staat besef je wat hij eigenlijk bedoelde!!
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top