SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam! Czy ma ktoś z was zdjęcia (film )z układania tego typu nawierzchni? Podobno technika wbudowywania tego typu nawierzchni różni się od wbudowywania klasycznych nawierzchni. Czy ktoś potrafi mi pomóc? Może posiadacie jakieś materiały na ten temat i ogólnie na temat nawierzchni porowatych.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top