SkyscraperCity Forum banner

NDSM Werf, Amsterdam

3484 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  909
Afgelopen zomer tijdens het Over het IJ festival wat foto's geschoten op de NDSM werf. Een mooi rauw gebied, totdat de crisis afgelopen is en investeerders hier hun gebouwen gaan neerzetten.

01. Met de boot vanaf centraal station


02. Het haventje met onder meer een oude Russische onderzeeër, de aanlegsteiger voor de pont, en de Botelboot.


03. Onderzeeërtje


04. De IJkantine, een hippe bar, heeft zijn plek al gevonden. Niet gek gezien het feit dat de MTV studio's om de hoek zitten.


05. Modern plexiglas architectuur.


06. Tijdelijk festivalterrein, past wel goed bij de omgeving.


07. Bezoek, en de loods van de NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij)


08.


09. Stoere blauwe loodsdeuren


10. De NDSM-bunker


11.


12. Noorderlicht


13. de Y-helling. vanaf hier rolden vroeger de boten het water in.


14. De pootjes van de mega-kraan


15. Onontwikkelde leegte


16. Kijkend over het IJ, richting Overhoeks (shell), het toekomstige film-museum en het Centraal station.


Bedankt voor het kijken!
See less See more
16
1 - 5 of 5 Posts
Vind ze juist erg stoer!
Heel mooi gebied!

Ben een tijdje geleden die kant uit geweest voor een auditie voor Lingo (niet lachen, had geld nodig! ;)) en toen was ik al gecharmeerd van het gebied. Leuke reeks!
Leuke fotoserie. Een paar jaar geleden ben ik nog op dit terrein geweest met het technofeest Awakenings en dit terrein en de loodsen waren en zijn daar perfect voor geschikt. Enerzijds zou het wel jammer zijn als deze gebieden worden opgeknapt, het is juist het verval en de rauwheid die het karakter en schoonheid verleent, anderzijds is het ook erg begrijpelijk. Hoe dan ook, het is ook om zulke stukjes stad te behouden. :)

Zijn de foto's zo deprimerend?
Nee hoor, ik denk alleen dat er nogal wat verzadiging in het fotoforum is. Ik kan me vergissen, maar fotothreads en dit deel van het forum leken eerder toch een stuk populairder.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top