SkyscraperCity Forum banner

Neo zgodovinska arhitektura / Neo Historic Architecture

4157 Views 8 Replies 8 Participants Last post by  Hed_Kandi
Živijo,

Sprašujem se, ali obstajajo nove ali nedavno zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinskem slogu arhitekture.

Trenutno imam nit v arhitekturnem forumu, v katerem so na novo zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinski obliki.

Oglejte si temo tukaj:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

Želim dodati še nekaj primerov iz Slovenije, zato vas prosimo, da objavite primere v zgornjem niti.

Hvala vnaprej!
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style.

I currently have a thread in the architecture forum which features newly constructed buildings that are built in historic form.

Please see thread here:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

I would like to have a few examples from Slovenia added so please feel to post examples in the above thread.

Thanks in advance!
See less See more
1 - 9 of 9 Posts
Fortunately we have zero to none, at least as much as I can remember, unfortunately though we are about to get one such crappy project in Ljubljana.
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style.

I would like to have a few examples from Slovenia added so please feel to post examples in the above thread.

Thanks in advance!
There might be a handful of such examples, most probably only single-family houses of rather dubious quality though.

The project Struckar is referring to is a more exposed one, planned to be built in the centre of Ljubljana, but the construction hasn't begun yet.

"Palača Schellenburg"


Source: https://www.h-s-a.de/projekte/palais_schellenburg/1
See less See more
There is one, but [fortunately] just a part of new building of National Gallery in Ljubljana.https://goo.gl/maps/gqKJgqiwjFF2
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Prebujno restavriranje stavb v 'kao' zgodovinskem stilu se lahko dogaja tudi pri obnovah, kar lahko vidimo na Bregu. Originalni rustiki drugih podobnih zgradb v Ljubljani so očitno premalo imenitni. Vedno se zdrznem, ko grem mimo.

See less See more
Na Brdu sta dve vili v nekakšnem neo secesijskem slogu. Ne najdem slik. Če jih kdo ima, naj jih prilepi.
A ni tista zgradba na Čopovi v kateri je H&M tudi na novo zgrajena v nekem starejšem stilu?
Prebujno restavriranje stavb v 'kao' zgodovinskem stilu se lahko dogaja tudi pri obnovah, kar lahko vidimo na Bregu. Originalni rustiki drugih podobnih zgradb v Ljubljani so očitno premalo imenitni. Vedno se zdrznem, ko grem mimo.
Tole se mi pa ne zdi pošteno. Lastnik je kljub kvalitetni sanaciji bil obsojen na kapilarno vlago in razkroj fasade. Zaradi tega je sledila izjemno draga ponovna sanacija fasade pritličja, ki so ga oblekli v kamen z zračnim mostom. Na ta način je dosegel, da je stravba trajno lepa in ugledna.
See less See more
  • Like
Reactions: 4
Zdravo,

Nit 'Nova tradicionalna arhitektura' je bila spet posodobljena.

Če imate kakršne koli pomembne stavbe, ki bi prispevale iz vaše države, bi bilo zelo cenjeno.

Najnovejša stran tukaj:
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349&page=576

S spoštovanjem.
See less See more
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top