SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1,210 Posts
Prebujno restavriranje stavb v 'kao' zgodovinskem stilu se lahko dogaja tudi pri obnovah, kar lahko vidimo na Bregu. Originalni rustiki drugih podobnih zgradb v Ljubljani so očitno premalo imenitni. Vedno se zdrznem, ko grem mimo.

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top