Skyscraper City Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered Usurper
Joined
·
8,621 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Živijo,

Sprašujem se, ali obstajajo nove ali nedavno zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinskem slogu arhitekture.

Trenutno imam nit v arhitekturnem forumu, v katerem so na novo zgrajene stavbe, ki so zgrajene v zgodovinski obliki.

Oglejte si temo tukaj:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

Želim dodati še nekaj primerov iz Slovenije, zato vas prosimo, da objavite primere v zgornjem niti.

Hvala vnaprej!
Hi,

I am wondering if there are any new or recently constructed buildings which are built in a historic architecture style.

I currently have a thread in the architecture forum which features newly constructed buildings that are built in historic form.

Please see thread here:

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022349

I would like to have a few examples from Slovenia added so please feel to post examples in the above thread.

Thanks in advance!
 

·
Registered Usurper
Joined
·
8,621 Posts
Discussion Starter · #9 ·
1 - 2 of 2 Posts
Top