SkyscraperCity Forum banner

Neon op hoogbouw & pleinen? / Lumières au neon dans les places publiques et sur les hauts bâtiments?

2537 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  durexxx
De Brusselse skyline begint er steeds beter uit te zien qua vormgeving van gebouwen én hun verlichting doch ik vind dat wat meer bedrijfslogo's mogen op de top geplaatst worden om het gebouw een eigen identiteit bij te geven.

Persoonlijk vind ik de vele pleinen in Duitse steden met een zee van neonreclames zeer uitnodigend en sfeervol.hoe denken jullie hierover ?
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
Moet kunnen, maar ik denk dat in de meeste Brussels kantoorgebouwen overheidsinstellingen zitten. Europa, België, Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Brussel, RSZ, Pensioenen enzovoort. We hebben niet echt veel Chrysler buildings, of Sony towers enzo. Er was de Martini toren natuurlijk!:lol:
Ik vind ook wel dat die torens zo meer een identeit krijgen, zolang het maar niet overdreven is.
See less See more
de overheden zouden er van mij ook wel hun logo's mogen opzetten hoor, dat maakt ze wat zichtbaarder en minder anoniem. , zouden het Rogierplein in brussel, de heuvelpoort in gent en de kruising van de leien en de meir in antwerpen niet wat meer Times-squaregehalte mogen krijgen?
de overheden zouden er van mij ook wel hun logo's mogen opzetten hoor, dat maakt ze wat zichtbaarder en minder anoniem. , zouden het Rogierplein in brussel, de heuvelpoort in gent en de kruising van de leien en de meir in antwerpen niet wat meer Times-squaregehalte mogen krijgen?

van mij mag het onmiddellijk... al zie ik eerder een tegengestelde beweging. Vroeger was er veel meer lichtreclame in Belgische steden.

Ook mooi voorbeeld : een ritje langs de périphérique in Parijs !
See less See more
de overheden zouden er van mij ook wel hun logo's mogen opzetten hoor, dat maakt ze wat zichtbaarder en minder anoniem. , zouden het Rogierplein in brussel, de heuvelpoort in gent en de kruising van de leien en de meir in antwerpen niet wat meer Times-squaregehalte mogen krijgen?
Vroeger was er heel wat neon-reclame op de Rooseveltplaats, het Astridplein en de Teniersplaats in Antwerpen. De afgelopen jaren is dat allemaal verdwenen.
See less See more
neon is technisch niet zo eenvoudig te produceren en te installeren (vb. windstoten) en niet echt milieuvriendelijk; LED is de toekomst (Dexia wordt al zo verlicht) maar kost heel duur; daarnaast denk ik dat het Brussels gewest heel restrictief omgaat met lichtreklame, in het bijzonder langs de drukke wegen. Redenen zijn "zichtvervuiling" en "wijkt aandacht bestuurders af". Dat laatste vind ik echt om te lachen.
See less See more
en ik vind er eigenlijk niets aan, die lichtreclames.
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top