SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 133 Posts

·
Registered
Joined
·
7,368 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Представям ви малко снимки от пребиваването ми в Холандия през пролетта на 2010г. Ще започна от Амстердам и Ротердам, а после и други по-малки градчета. Не си спомням имената и последователността им, но после ще ги добавя допълнително. Направих около 1000 снимки, но повечето са лични, все пак успях да сортирам малко, които стават за форума.

Амстердам

 

·
Registered
Joined
·
7,368 Posts
Discussion Starter · #2 ·


Гарата в Амстердам, една от най-красивите и масивни сгради, които съм виждал. Огромна е, не можах да я снимам цялостно. 

·
Registered
Joined
·
7,368 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Типичните наклонени фасади с куката на покриваЗасега толкова от Амстердам, имам и още, ама не смея да ги качвам публично. Пуша една бърза цигара и продължавам с Ротердам :)
 

·
Registered
Joined
·
7,368 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Ротердам

Внушителен и космополитен град. Една огромна строиелна площадка, небостъргачи,трафик, динамика...Площадът със сухия фонтан 
1 - 20 of 133 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top