SkyscraperCity Forum banner

New Year Quiz: Aarhus in 2018. What projects will start in 2018?

3020 14
Based on @Aarhus' post about the coming year, 2018,
here is a little quiz about the coming year (in danish).

What projects will start in the coming year?
Gives us your guesses, and lets see (late december next year)
who had the best intuition.

Post your guess in this threads, before say January 5th, and then
we will see late december 2018 who
had the best guesses ! :cheers:

Freely adopted from @Aarhus's post:

Infrastruktur:
1.
Bliver Letbanen til Odder åbnet?
2.
Bliver Letbanen til Grenå?
3.
Bliver der vedtaget flere letbane etaper i 2018?
- det bliver en gyser, da den nye rådmand for Teknik og Miljø, Simsek,
er modstander af nye letbaneetaper - som jeg forstår det - mens et rødt flertal i byrådet klart er for dem.
Aarhus Ø:
4.
Kommer "Generationernes hus" godt fra start
i 2018, og over jorden i 2018?
5.
Lighthouse: Bliver det i år, hvor tårnet endeligt bliver begyndt at blive bygget?
6.
Åbner havnebadet i 2018?
7.
Nicolinehus, begynder den at blive bygget i 2018?
8.
Påbegyndes BIG hotellet i 2018?
9.
SHIP?

Aarhus K + Søren Frichs Vej:
10.
Arkitektskolen: Startes byggeriet i 2018?
11.
Æggepakkeriet: Starter det i 2018?

Katrinebjerg:
12.
Journalisthøjskolen: Kommer den endeligt igang i 2018?

Skejby:
13.
La Tour-højhuset: Hvad sker der med den? Kommer det igang i 2018?

Gellerup:
14.
Gellerup: Starter der nye byggerier derude i 2018? F.eks. et nye
hotel ved ringvejen?

FrederiksPlads:
15.
Kommer der en løsning på "lugtloven" så
byggeriet af tårnet endelig kan komme igang?

Sydhavnen:
16.
Kommer JP's hovedkvarter ved havnen igang i 2018?
17.
Kommer næste fase af filmbyen igang i 2018?

Surprise projects:
18.
Bliver der annonceret nye store projekter i
2018 i Aarhus som vi ikke har hørt om på nuværende
tidpunkt?

  • Like
Reactions: johnDisney
1 - 1 of 1 Posts
Jeg vil gerne tilføje hele Vejlbyområdets mange udviklingsprojekter. Jeg er lidt snottet, men jeg skal nok forsøge at opsummere dem så godt som jeg kan.

Lokalplan 1064 - Vejlby Skole
Planens indhold er kort fortalt, at rive den gamle Vejlby Skole ned, på nær den fredede Aula, for at gøre plads til etageejendomme i op til syv etager og rækkehuse. Det bliver meget tæt. I alt ca. 215 boliger. Visse af rækkehusene skal desuden beklædes med mursten fra den gamle skole, morbidt, som visse rovinsekter der skjuler deres sande natur ved at iklæde sig de tomme myreharnisker efter de har suget byttet ud.

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/lokalplanlaegning/lokalplanoversigt.aspx

Lokalplan 1069 - tidl. VIA og Rodulf Steiner skole
Et større område med med forskellige institutioner skal rømmes for at gøre plads til en ret massiv byudvikling. Der skal bygges i en karrelignene bebyggelse, primært boliger, men ikke ud til vejen, så det ser ud til at stedet bliver en art by i byen. Den lille svømmehal der har været tilknyttet pædagoguddannelsen bevares i det nuværende lokalplanforslag. Der er også medtænkt et supermarked i planen, som dog ikke kan findes på lokalplanssiden, da den ikke er offentliggjort, men den kan tilgås her.
Jeg har ikke fundet frem til det samlede antal boliger, men kan se, at byggeprocenten lander på ca. 86%, og at der påregnes at der skal opføres 700 P-pladser og 1800 cykelparkeringer. De helt specifikke omregninger kender jeg ikke, men noget kunne tyde på, at der kommer godt over 500 enheder.
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/lokalplanlaegning/lokalplanoversigt.aspx

[jeg skriver videre senere]
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top