SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Engineer
Joined
·
917 Posts
Infrastruktur:
1.
Bliver Letbanen til Odder åbnet? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

2.
Bliver Letbanen til Grenå? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

3.
Bliver der vedtaget flere letbane etaper i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 0, Nej: 4

Aarhus Ø:
4.
Kommer "Generationernes hus" godt fra start
i 2018, og over jorden i 2018? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

5.
Lighthouse: Bliver det i år, hvor tårnet endeligt bliver begyndt at blive bygget? JA
Samlet - Ja: 3, Nej: 1

6.
Åbner havnebadet i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 3, Nej: 1

7.
Nicolinehus, begynder den at blive bygget i 2018? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

8.
Påbegyndes BIG hotellet i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 2, Nej: 2

9.
SHIP? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

Aarhus K + Søren Frichs Vej:
10.
Arkitektskolen: Startes byggeriet i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 2, Nej: 2

11.
Æggepakkeriet: Starter det i 2018? JA
Samlet - Ja: 4, Nej: 0

Katrinebjerg:
12.
Journalisthøjskolen: Kommer den endeligt igang i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 2, Nej: 2

Skejby:
13.
La Tour-højhuset: Hvad sker der med den? Kommer det igang i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 0, Nej: 4

Gellerup:
14.
Gellerup: Starter der nye byggerier derude i 2018? F.eks. et nye
hotel ved ringvejen? NEJ

Samlet - Ja: 2, Nej: 2

FrederiksPlads:
15.
Kommer der en løsning på "lugtloven" så
byggeriet af tårnet endelig kan komme igang? NEJ

Samlet - Ja: 1, Nej: 3

Sydhavnen:
16.
Kommer JP's hovedkvarter ved havnen igang i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 2, Nej: 2

17.
Kommer næste fase af filmbyen igang i 2018? NEJ
Samlet - Ja: 3, Nej: 1

Surprise projects:
18.
Bliver der annonceret nye store projekter i
2018 i Aarhus som vi ikke har hørt om på nuværende
tidpunkt? Hmmm. Definition på stort? Som i projekter i milliardklassen? I så fald: Nej
Samlet - Ja: 2, Nej: 2

Men I har glemt 2 projekter:
19.
Kommer der gang i Systematics højhus? JA.

20.
Kommer der gang i Katrinebjerg højhusene på 66 m. ? Nej.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top