SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Meliusculus Cerebris
Joined
·
467 Posts
An update form 2020... :)

Har tilføjet et par nye spørgsmål i bunden (Lisbjerg / Nye (fra Aarhus) og DNU Forum)

Infrastruktur:
1.
Bliver Letbanen til Odder åbnet?
Ja.
2.
Bliver Letbanen til Grenå?
Ja.
3.
Bliver der vedtaget flere letbane etaper i 2018?
Nej.

Aarhus Ø:
4.
Kommer "Generationernes hus" godt fra start
i 2018, og over jorden i 2018?
Ja.
5.
Lighthouse: Bliver det i år, hvor tårnet endeligt bliver begyndt at blive bygget?
Nej. JA 2019
6.
Åbner havnebadet i 2018?
Ja.
7.
Nicolinehus, begynder den at blive bygget i 2018?
Nej. Ja 2019
8.
Påbegyndes BIG hotellet i 2018?
Nej. Ja 2020
9.
SHIP?
Ja.

Aarhus K + Søren Frichs Vej:
10.
Arkitektskolen: Startes byggeriet i 2018?
Ja.
11.
Æggepakkeriet: Starter det i 2018?
Ja. (har allerede haft 1. spadestik i 2017)

Katrinebjerg:
12.
Journalisthøjskolen: Kommer den endeligt igang i 2018?
Nej. Ja 2019

Skejby:
13.
La Tour-højhuset: Hvad sker der med den? Kommer det igang i 2018?
Ja. Stadig Nej i 2019...

Gellerup:
14.
Gellerup: Starter der nye byggerier derude i 2018? F.eks. et nye
hotel ved ringvejen?
Nej. Ja 2019

FrederiksPlads:
15.
Kommer der en løsning på "lugtloven" så
byggeriet af tårnet endelig kan komme igang?
Nej.

Sydhavnen:
16.
Kommer JP's hovedkvarter ved havnen igang i 2018?
Ja.
17.
Kommer næste fase af filmbyen igang i 2018?
Ja.

Surprise projects:
18.
Bliver der annonceret nye store projekter i
2018 i Aarhus som vi ikke har hørt om på nuværende
tidpunkt?
Nej.
19.
Kommer der gang i Systematics højhus?
Ja.

20.
Kommer der gang i Katrinebjerg højhusene på 66 m?
Nej. Ja 2018

21.
Kommer Lisbjerg og Nye for alvor i gang i 2018?
Ja. Nej.

22.
Kommer der en afklaring af DNU Forum højhusets højde og udseende?
Ja. Ja 2019..
If you just wait long enough a lot of things actually materialize ...
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top