SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
253 Posts
Infrastruktur:
1.
Bliver Letbanen til Odder åbnet? Ja
2.
Bliver Letbanen til Grenå? Ja
3.
Bliver der vedtaget flere letbane etaper i 2018? Nej
Quote:
- det bliver en gyser, da den nye rådmand for Teknik og Miljø, Simsek,
er modstander af nye letbaneetaper - som jeg forstår det - mens et rødt flertal i byrådet klart er for dem.
Aarhus Ø:
4.
Kommer "Generationernes hus" godt fra start
i 2018, og over jorden i 2018? Ja
5.
Lighthouse: Bliver det i år, hvor tårnet endeligt bliver begyndt at blive bygget? Ja
6.
Åbner havnebadet i 2018? Ja
7.
Nicolinehus, begynder den at blive bygget i 2018? Nej
8.
Påbegyndes BIG hotellet i 2018? Nej
9.
SHIP? Ja

Aarhus K + Søren Frichs Vej:
10.
Arkitektskolen: Startes byggeriet i 2018? Ja
11.
Æggepakkeriet: Starter det i 2018? Ja (De er allerede startet, så her er svaret vel 2017? I så fald må mit svar så blive nej...)

Katrinebjerg:
12.
Journalisthøjskolen: Kommer den endeligt igang i 2018? Ja

Skejby:
13.
La Tour-højhuset: Hvad sker der med den? Kommer det igang i 2018? Ja

Gellerup:
14.
Gellerup: Starter der nye byggerier derude i 2018? F.eks. et nye
hotel ved ringvejen? Ja

FrederiksPlads:
15.
Kommer der en løsning på "lugtloven" så
byggeriet af tårnet endelig kan komme igang? Jeg tror nærmere, at de bygger erhverv i stedet. Så ja til byggeri, men nej til løsning på lugtlov.

Sydhavnen:
16.
Kommer JP's hovedkvarter ved havnen igang i 2018? Ja
17.
Kommer næste fase af filmbyen igang i 2018? Ja

Surprise projects:
18.
Bliver der annonceret nye store projekter i
2018 i Aarhus som vi ikke har hørt om på nuværende
tidpunkt? JA!

Og Systemons 19 og 20:
Ja og Ja (Jeg er ukuelig optimist!)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top