SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 242 Posts

·
Super Moderator
Grad Oblakodera
Joined
·
39,458 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mislim da nam u ovoj sekciji fale teme o glavnim svetskim gradovima pa ću ih započeti a sa prezentacijom neka nastave oni koji tamo žive, koji su tamo bili ili oni koji te gradove vole i žele da ih posete. 

·
Registered
Joined
·
478 Posts


Najgotivnija zgrada na svetu celom... kada bih imao para ovo bih izgradio u centru Bg-a... a naravno na Bg rekama bi izgradio Shikago skrejpere... sa 160 pesackih mostova.
 

·
Registered
Joined
·
478 Posts
Kada vec mastam... ovo bi maltene sve poravnao bagerom i izgradio Madrid... fuc*k it... dream big. 
1 - 20 of 242 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top