SkyscraperCity Forum banner

NHA TRANG | Nha Trang Plaza | 41 fl | Completed

116349 Views 611 Replies 82 Participants Last post by  heiji2209
1 - 20 of 612 Posts
cập nhập chiều cao đến cuối tháng 9 - 31 tầng

See less See more
tương quan chiều cao so với Sheraton

chụp từ phía Bắc đầu tháng 10 (sheraton hơi gần hơn)chụp từ phía biển đầu tháng 10

See less See more
2
hay lém harry! chăm sóc thread nghen! Mà chìu cao chính thức là nhiu?
hay lém harry! chăm sóc thread nghen! Mà chìu cao chính thức là nhiu?
:D cái này tui cũng ko bik nữa, nó chưa công bố chiều cao :p bây giờ nó tầm 31 tầng cao gần bằng Sheraton thì có lẻ khi lên gần 40 fl sẽ bằng 4/3 Sheraton xấp xỉ bằng 155 m :banana: (thấy tui tính toán giỏi ko :D)

P.S cái này hàng tháng công ty nó tự chụp hình update, còn skyline NT tuần nào cũng update và dĩ nhiên sự thay đổi rõ nhất là sự nâng tầng của NTplz
See less See more
cái này hình hộp nhưng nhìn cũng dc ko đến nỗi nào!^^
cái này hình hộp nhưng nhìn cũng dc ko đến nỗi nào!^^
đâu phải hình hộp đâu :D nó là hình hộp bánh bị người ta để dọc lên rồi lấy tay ép lại hai bên, thấy mấy cái nếp gấp hai bên ko :lol: hìn này trong tiếng Vịk chưa có từ để miêu tả :lol:

See less See more
đâu phải hình hộp đâu :D nó là hình hộp bánh bị người ta để dọc lên rồi lấy tay ép lại hai bên, thấy mấy cái nếp gấp hai bên ko :lol: hìn này trong tiếng Vịk chưa có từ để miêu tả :lol:
cái này 40t mà bị ai ép xuống còn 39t vậy? tính luôn tầng hầm là bn vậy Ha Ri:)
See less See more
cái này 40t mà bị ai ép xuống còn 39t vậy? tính luôn tầng hầm là bn vậy Ha Ri:)
:D tính tầng trệt là 40, nhưng mà hình như ko ai tính tầng trệt :D... còn tầng hầm thì mình ko bik :D
[QUOTE tính tầng trệt là 40, nhưng mà hình như ko ai tính tầng trệt ... còn tầng hầm thì mình ko bik ]
tính luôn tầng trệt chứ bạn
Cập nhập vào sáng nay

See less See more
3
về lý thuyết thì hiện tại NT plz đã bằng Sheraton về số tầng
Sheraton cao khảong 110m.

Thằng này tầng trên cùng chắc cũng cỡ 10m.
Saigon FT mà đặt ở Nhatrang thì đẹp :D
thằng cofico đang xây cái gì kế bên thằng coteccons?

chúc NT và ĐN ngày càng lớn mạnh, để ra ngoài đó chơi :D
HarySpam là một trong những mem xuất sắc nhất tuần này theo bầu trọn của fobest :D
thằng cofico đang xây cái gì kế bên thằng coteccons?

chúc NT và ĐN ngày càng lớn mạnh, để ra ngoài đó chơi :D
àh cái đó là Crowne gồm hai tòa 1 cái 20, 1 cái 30, ko bik có được làm thêm một cái cho Crowne ko nhỉ, nó cũng lên tầng 2 rồi :cheers:
See less See moresrc: coteccons website.

khoái thằng coteccons làm rất gọn gàng và chuyên nghiệp :D
See less See more
7
àh cái đó là Crowne gồm hai tòa 1 cái 20, 1 cái 30, ko bik có được làm thêm một cái cho Crowne ko nhỉ, nó cũng lên tầng 2 rồi :cheers:
;) Làm luôn đi :banana::banana: để giải thích sơ sơ cho dễ hiểu nè trong đây đã có 1 số luật bất thành văn bao gồm dự án rất lớn hoặc rất đặc biệt thì sticky, dự án lớn hoặc các dự án nhỏ nhưng dính chùm với nhau vẫn có thể xuất hiện ở đây :D VD 1 số dự án ở SG dù chỉ có 20t nhưng được xây trong khu city cho nên vẫn được update và có thread riêng :cheers:
See less See more
Nha Trang có cái ngọn núi gì spam lù lù phía sau cho nên cái Sheraton cao 30F mà vẫn thấy thấp thấp ^^
1 - 20 of 612 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top