SkyscraperCity banner

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Xin chào các bạn. Mình mới đăng ký và gia nhập vào Skypescrapercity hôm nay June 25, 2020.
Tình cờ mình coi youtube thấy lễ ra quân của Vega City Nha Trang nên muốn đăng lên cho các bạn biết. Rusaka rồi Champarama và cuối cùng là Vega City Nha Trang - Bãi Tiên

Lễ ra quân:

Vega City Nha Trang facebook:
 

·
Registered
Joined
·
2,220 Posts
Hyundai E&C has already started works at the jobsite. Two tower cranes are already installed. Will try to make some photo updated later.
 
1 - 6 of 6 Posts
Top