SkyscraperCity Forum banner

Nha Trang | Wyndham Beau Rivage | 50fl x2 | 184m | U/C

97769 Views 366 Replies 66 Participants Last post by  nomadicnotes
http://thefive.com.vn/xem-du-an/cong-trinh-thuong-mai-635

Dự án : Khu phức hợp Tropicana Nha Trang
Vị trí : Đường Trần Phú, thành phố Nha Trang

Chức năng : Phức hợp chung cư – thương mại – dịch vụ
Tổng diện tích : 10,531 m2
Số tầng : 3 khối, 36 – 43 tầng, 1 hầm

http://www.khanhhoa.gov.vn/Modules/...cumentId=e467f98d-8400-4a7e-bd18-4e385fad752b
See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 367 Posts
Nhìn quá khủng, xây xong chắc chắn thuộc top những khách sạn lớn nhất VN :)
  • Like
Reactions: 2
em này gần giống render nguyên thủy mà đk từng thấy. Trong 3 em trên hầu như không được chọn, phương án 43fl có khả năng là khả thi nhất :D
See less See more
^^ chúc mừng, ngay Trần Phú luôn, quá đã!
  • Like
Reactions: 2
Công ty này của tỉnh hả ta :? Miền nhiệt đới đó :?
Công ty này của tỉnh hả ta :? Miền nhiệt đới đó :?
Mấy dự án này thường là liên doanh của nhiều công ty, quỹ này nọ; có bán căn hộ thì phải có công ty nào trong SÀI GÒN góp vốn để nó PR; thằng Hải Yến chắc chỉ góp miếng đất là chủ yếu =))
See less See more
^^ giờ mới để ý, cái ren cho thấy nó nằm sát sát cái tòa nhà Nha Trang Plaza, nó mà lên được thì skyline NT thêm hoành tráng rất nhiều
Dự án lớn của Nha Trang mà, chắc chắn sẽ có sticky
nhưng cái tên Miền Nhiệt Đới không hay bằng Hải Yến :D kiến nghị nên giữ lại cái tên cũ :D Hải Yến là loài chim biểu tượng của Nha Trang :D 1 cái tên rất Nha Trang :D
  • Like
Reactions: 1
cứ liên hệ đại ka Horizon :D
Dính dáng gì tới a zị Fin. :D hay là món rắn :D
super Project. Nha trang vấn còn thiếu các tòa Office glassy nữa.Ông nào bỏ tiền xây tòa này thưa mọi người?
1 - 20 of 367 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top