SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 367 Posts

· Tương Lai Khác Xa Hôm Qua
Joined
·
11,791 Posts
Discussion Starter · #43 ·
Thấy dạo trước nói xây dựng cao ốc theo kiểu cài răng lược, sao lại mọc được thằng này vậy. Dù sao cũng mong nó thành hiện thực :D
:nuts: lâu lâu đổi không khí tí :D
 

· Ngoại trưởng SSC KH
Joined
·
14,847 Posts
Thấy dạo trước nói xây dựng cao ốc theo kiểu cài răng lược, sao lại mọc được thằng này vậy. Dù sao cũng mong nó thành hiện thực :D
Chưa thống nhất phương án thiết kế bác ơi :D Có phương án khác là 2 tòa tháp đôi :D 26 này mới thống nhất phương án thiết kế.
 

· Chủ tịch HĐTC SSC-KH
Joined
·
31,136 Posts
41 - 60 of 367 Posts
Top