SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 96 Posts

·
Chủ tịch HĐTC SSC-KH
Joined
·
31,136 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Em này được xây ở khu đô thị mới Vĩnh Hòa, cách trung tâm Nha Trang khoảng 7.5km về phía Bắc :DBonus

Nguồn: REIC.vn
em Focus đã mua 1 phần hay mua hết khu đô thị Vĩnh hòa rồi :D

và vị trí 3 tháp khách sạn, căn hộ cao cấp và Trung tâm thương mại nè ( rất tiếc em ấy cũng phải băng qua đường sau khi mổ xẻ chi tiết hình ảnh :D).

my pic & cắt từ trang trước.
 

·
World Cultural Heritage
Joined
·
18,272 Posts
Chuyện 3 người! :lol::lol: 2 đứa 1 cặp, thằng kia đứng nhìn! :lol:
 

·
Registered
Joined
·
51 Posts
Giá từ 27-29t, sổ đỏ vĩnh viễn, nhìn được toàn bộ khu trung tâm trên Trần Phú, một vị trí quá đẹp, cách trung tâm có 7km, có 7km mà lại là đường ven biển, khác xa với 7km sâu trong đất liền ( một trời một vực), một nơi thật tuyệt để hưởng thụ cho nhưng ai lắm tiền và có du thuyền.
 
1 - 20 of 96 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top