SkyscraperCity Forum banner

???

Nie jestem już sam

1778 Views 12 Replies 9 Participants Last post by  krzewi
1 - 13 of 13 Posts
Amazing pictures :D
Ładne, ale jakieś takie gładko-nieostre.
Coś jakby clarity na minus przy wywoływaniu rawa.
To zniekształcenia Mariotowych,... brudnych, zielonych, podwójnych szyb pancernych
czy te źle o mnie świadczy, że ze wszystkich budynków na zdjęciu najbardziej podoba mi się PKiN? : d
Nie, absolutnie nie. Znaczy tylko, że masz poczucie gustu
Kolejne potwierdzenie, że ziemia jest okrągła ;)
PKiN zyskałby, gdyby usunąć przyziemie.
Za foto 7/10, bo nic odkrywczego, czy ciekawego.
Dach ZT jakoś tak "pikselowato" na tym zdjeciu wygląda ;)
Amazing pictures :D
Amazing picture / bez "s". Jak "Psikuta".

-----------------------------------------------------------

8,5->9/10
Amazing picture / bez "s". Jak "Psikuta".

-----------------------------------------------------------

8,5->9/10
Angielski ostatnimi laty szwankuje mi troszkę ;)
Mi szwankuje co rano, a to pamiętałem przypadkowo.

Peace. :cheers:
Angielski ostatnimi laty szwankuje mi troszkę ;)
Mayday mayday ja mom problem z inglisz jazyk :yes:

Ja też :D

Starczy tego pindolenia.

Faktycznie ZT wyglądają jak rozpikselowane a dach dworca wygląda jak z makiery do Google Earth.

Dziwne te zdjęcie mimo, że miejsce z którego poszedł spust genialne.
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top